Diákszövetkezetben munka-viszonyban álló egyéni vállalkozó


Mentesül a havi minimálisadó- és járulék-fizetési kötelezettség alól az a fiatal egyéni vállalkozó, aki egy diákszövetkezetben, amelynek tagja, áll heti 36 órát meghaladó munkaviszonyban?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2018. június 12-én (339. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5776

[…] mentesül a kötelező minimum megfizetése alól.A tanulmányait szüneteltető diák vállalkozónak viszont csak akkor nem kell az említett kötelezettséget teljesítenie, ha egyébként vállalkozása mellett heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll.A 2011. évi CLVI. tv. 458. §-ának (5) bekezdése, illetve a Tbj-tv. 31. §-ának (4) bekezdése ugyanis abban az esetben is mentesíti az egyéni vagy társas vállalkozót a minimálisadó- és járulékfizetés alól, ha "heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is" áll.Az idézett jogszabályi helyek nem említik a mentesség feltételeként a biztosítási kötelezettség fennállását, ami egyébként munkaviszonyban történő foglalkoztatás esetén szinte minden esetben evidencia.Ezek után már csak egyetlen kérdés marad, nevezetesen, hogy munkaviszonynak tekinthető-e a diákszövetkezet és tagja közötti jogviszony. A Szöv-tv. 10/B. §-ának (2) bekezdése szerint a külső szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony az iskolaszövetkezet és az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja közötti külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján létrejött, olyan sajátos (sui generis) jogviszony, amelynek keretében az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja teljesíti személyes közreműködését, és amelyre általánosan a Ptk. megbízásra vonatkozó, valamint az Mt. Szöv-tv.-ben meghatározott szabályait kell megfelelően alkalmazni, attól függően, hogy a felek […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.