tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Minimálbér és garantált bérminimum

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2015. március 17. (Társadalombiztosítási Levelek 274. szám, 4673. kérdés)

Kérdés: Mi alapján dönthető el, hogy a minimálbér vagy a garantált bérminimum jár egy adott munkakörben?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]elvárása, sőt gyakorlata is ezzel egyenértékűnek minősül. A Kúria döntése alapján a garantált bérminimum alkalmazása szempontjából középfokú iskolai végzettséget, illetve szakképzettséget igénylő munkakörnek minősül kifejezett jogszabályi vagy munkáltatói előírás, elvárás hiányában az is, ha az adott munkakör tekintetében a munkáltató a gyakorlatban az adott munkakörben képzettségi, szakképesítési előírást alkalmaz (pl. az adott munkakört kizárólag középfokú végzettségű munkavállalókkal tölti be). A munkáltatónak a középfokú iskolai végzettségre, szakképzettségre vonatkozó előírása, elvárása, gyakorlata hiányában azt kell megállapítania, hogy jogszabály előír-e az adott munkakör betöltéséhez képesítési, képzettségi követelményt. Ilyen követelményt számos jogszabály ír elő, azonban ezekből csak a szükséges szakképzettség állapítható meg, de a megkövetelt képzettségi szint nem. A megkövetelt szakképesítés képzettségi szintje az Országos Képzési Jegyzékből állapítható meg. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján megtekinthető az Országos Szakképzési Jegyzék mindenkor hatályos rendeletek alapján összeállított adatbázisa. A 34. vagy ennél magasabb számmal jelölt szakképzettség minősül legalább középfokúnak. Nem jogszabály ugyan, de a munkakörök betöltéséhez szükséges szakképzettség megítélésében segítséget nyújthat a FEOR-besorolás. A garantált bérminimumra jogosultak a FEOR 1. és 2. főcsoportjába tartozók, miután ezekbe a csoportokba tartoznak a vezetői, felső vezetői munkakört betöltő munkavállalók és a felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások.A 3. főcsoportba sorolt foglalkozások a nem egyetemi szintű egyéb felsőfokú vagy legalább középfokú végzettséget igényelnek, tehát a garantált bérminimum alkalmazása itt is kötelező.A FEOR 9. főcsoportjába tartozó foglalkozások a szakképzettséget nem igénylő, egyszerű foglalkozások. Ezekben a munkakörökben alkalmazott munkavállalóknak viszont egyértelműen nem kötelező garantált bérminimumot[…]

Figyelmébe ajánljuk

Figyelembe kell-e venni a garantált bérminimumot egy vendéglátóegységben pultos-felszolgáló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók alkalmazása során?

Tovább a teljes cikkhez

Vonatkozik-e a garantált bérminimum alkalmazása azokra a fodrász egyéni vállalkozókra, akik már évekkel ezelőtt megszerezték a képesítésüket, amely akkor még szakmunkásiskolában folyt, és szakmunkás-bizonyítványt kaptak, most azonban középfokú végzettség megszerzése...

Tovább a teljes cikkhez

Valóban lehetséges-e 2007. július 1-jétől a biztonsági őrök készenléti jellegű munkakörben, napi 12 órában történő alkalmazása? Mikortól számít alacsony intenzitásúnak a munkavégzés? Alkalmazható-e a következő munkaidő-beosztás a heti 60 órás munkavégzésre:...

Tovább a teljes cikkhez

Jár-e a garantált bérminimum a tb-ügyintézőnek? Ha igen, akkor számít-e az, hogy 2007. január 1-jétől dolgozik ebben a beosztásban, de közben végezte el a tanfolyamot, így bizonyítványt csak 2007. április hóban kapott? A munkáltató ebben az esetben mondhatja-e azt, hogy nem...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére