tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

GYED-ről visszatérő munkavállaló szabadsága

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2013. január 15. (Társadalombiztosítási Levelek 231. szám, 3967. kérdés)

Olvasói kérdés Ki tudja venni a szabadságát a munkába állás előtt az a munkavállaló, aki 2010. december 30-án született gyermeke után GYED-ben részesült, amelynek lejárta után vissza szeretne menni dolgozni? Mennyi időre jár a szabadság ebben az esetben?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]megállapodás 2011. augusztus 1-jét követően lejáró fizetés nélküli szabadság megszűnésekor köthető.A régi Mt. 211. §-ának 2012. január 1-jétől hatályos (6a) bekezdése értelmében a 2011. augusztus 1-je után kezdődő és az azt követően lejáró fizetés nélküli szabadság megszűnésekor a (6) bekezdés szerint köthető megállapodás alapján a fizetés nélküli szabadság első 6 hónapjára járó szabadságot lehet csak pénzben megváltani abban az esetben is, ha az igénybe vett fizetés nélküli szabadság első évére jár a munkavállaló részére szabadság.A 2012. évi LXXXVI. tv. 8. §-ának (6) bekezdése értelmében az Mt. 136. §-ának (1) bekezdése szerint a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság első 6 hónapjára járó szabadság 2012. december 31-ig váltható meg.A régi Mt. 134. §-ának (3) bekezdése 2011. augusztus 1-jétől hatályos b) pontja értelmében a munkavállaló betegsége vagy személyét érintő más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül, ha az akadályoztatás időtartama egybefüggően a 183 napot elérte vagy meghaladta, akkor az akadályoztatás megszűnésétől számított 183 napon belül adja ki a munkáltató a munkavállaló részére a rendes szabadságot, ha az esedékesség éve eltelt. E rendelkezésektől érvényesen eltérni nem lehet.A régi Mt. 132. §-ának 2012. január 1-jétől hatályos (2) bekezdése értelmében a munkavállalónak a 16 évesnél fiatalabba) egy gyermeke után 2,b) két gyermeke után 4,c) kettőnél több gyermeke után összesen 7 munkanap pótszabadság jár.A pótszabadság szempontjából a gyermeket elő­ször a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a 16. életévét betölti.A régi Mt. 138. §-a (5) bekezdésének a) pontja értelmében a munkavállalót fizetés nélküli szabadság illeti meg a gyermek 3. életéve betöltéséig, a gyermek otthoni gondozása céljából; a 2011. augusztus 1-jétől hatályos (5/a) bekezdés értelmében, ha a munkavállaló az (5) bekezdés szerinti fizetés nélküli szabadságát meg kívánja szakítani, megszakítási szándékát előzetesen közölni kell a munkáltatóval. A munkáltató, ha a munkavállaló fizetés nélküli szabadság kezdetétől számította) 6 hónap eltelte előtt kíván munkába állni, a bejelentést követő legfeljebb 30 nap,b) 6 hónap elteltével vagy azt követően kíván munkába állni, a bejelentést követő legfeljebb 60 napelteltével köteles foglalkoztatási kötelezettségének eleget tenni.A Cst. 21. §-ának (1) bekezdése értelmében a gyermekgondozási segélyben részesülő személy - ide nem értve a nagyszülőt, az örökbe fogadó szülőt a 20/B. § szerinti esetben, továbbá a kiskorú szülő gyerme­kének a gyámját - keresőtevékenységeta) a gyermek egyéves koráig nem folytathat,b) a gyermek egyéves kora után heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.A kérdéses esetben érintett munkavállaló a gyermek otthoni gondozása céljából részére biztosított fizetés nélküli szabadságát a gyermekgondozási díj lejártát követően meg kívánja[…]

Figyelmébe ajánljuk

Mi a munkáltató teendője abban az esetben, ha egy 2009. november 30-ig GYED-en lévő munkavállalója 2009. december 1-jétől visszament dolgozni, és ugyanezen naptól ki is vette az összegyűlt szabadságát 2010. február 16-ig, de később kiderült, hogy a dolgozó 2009. december...

Tovább a teljes cikkhez

A folyamatos táppénz időtartamára is meg kell állapítani annak a munkavállalónak a szabadságát, aki 2013. szeptember 12-től veszélyeztetett terhessége miatt táppénzben részesült 2014. április 1-ig, április 2-től - gyermeke születésétől - TGYÁS-t, majd 2014. szeptember...

Tovább a teljes cikkhez

Hány nap szabadság illeti meg azt az 1977-ben született GYED-ről visszatérő munkavállalót, aki első gyermeke után 2007. október 8-tól 2008. március 23-ig TGYÁS-ban, majd 2008. március 24-től 2009. április 6-ig GYED-ben részesült, második gyermek után pedig 2009. április...

Tovább a teljes cikkhez

Milyen munkabér figyelembevételével történik a dolgozó távolléti díjának számfejtése abban az esetben, ha fizetés nélküli szabadságon van, mert GYED-ben részesül, és bejelentette a munkáltatójának, hogy 2019. október 1-jétől vissza szeretne térni dolgozni napi 4...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére