tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott szabadság szülés után tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: GYED-ről visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Hány nap szabadság illeti meg azt az 1977-ben született GYED-ről visszatérő munkavállalót, aki első gyermeke után 2007. október 8-tól 2008. március 23-ig TGYÁS-ban, majd 2008. március 24-től 2009. április 6-ig GYED-ben részesült, második gyermek után pedig 2009. április 7-től 2009. szeptember 21-ig TGYÁS-t, majd 2009. szeptember 22-től 2011. április 7-ig GYED-et kapott? A munkavállaló munkaviszonya 2007. március 1-jén kezdődött, és a gyermek után járó pótszabadságot ő kívánja igénybe venni.
Részlet a válaszból: […]több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság illeti meg. A pótszabadság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. Ha a rendes szabadság kiszámításánál töredéknap keletkezik, a fél napot elérő töredék egész munkanapnak számít. A terhes, illetőleg a szülő nőt huszonnégy hét szülési szabadság illeti meg. Ezt úgy kell kiadni, hogy négy hét lehetőleg a szülés várható időpontja elé essen. A szülési szabadság megszűnik: - a gyermek halva születése esetén az ettől számított hat hét elteltével; - ha a gyermek meghal, a halált követő tizenötödik napon; - ha a gyermeket - a külön jogszabályban foglaltak szerint - ideiglenes hatállyal elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, továbbá harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el, a gyermek elhelyezését követő napon. Amennyiben a gyermek meghal, illetőleg ideiglenes hatállyal elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, továbbá harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el, a szülési szabadság időtartama - a szülést követően - hat hétnél rövidebb nem lehet. A munkaviszony szünetelésének időtartamára a következő esetekben jár szabadság:  - a keresőképtelenséget okozó betegség tartamára; - a szülési szabadság tartamára; - a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első évére; - a harminc napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság tartamára; - a tartalékos katonai szolgálat idejére és - minden olyan munkában nem töltött időre, amelyre a munkavállaló távollétidíj-, illetve átlagkereset-fizetésben részesül. A tárgyévi szabadságot a munkáltató főszabály szerint az esedékesség évében köteles kiadni. A szülési szabadság, valamint a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság azonban a munkáltató részéről elháríthatatlan akadálya a szabadság kiadásának. Az Mt. az ilyen esetekre úgy rendelkezik, hogy a munkáltató a szabadságot a munkavállaló betegsége, vagy a munkavállaló személyét érintő más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon belül köteles kiadni, ha az esedékesség éve már eltelt. Ettől a szabálytól a felek megállapodása sem térhet el. A fenti szabályokból levezetve a munkavállalót a szabadság megilleti a szülési szabadság teljes idejére, valamint a gyermek ápolása, illetve a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első évére is. A kérdés szerinti munkavállalónak - 2007. évre 24 nap[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3361

2. találat: GYES-ről visszatérő dolgozó szabadsága

Kérdés: Hány nap szabadság illeti meg a GYES-ről visszatérő dolgozót abban az esetben, ha első gyermeke 2008. június 12-én született, amely évben 35 éves volt, és a számára járó 25 nap fizetett szabadságból 10 napot vett ki, ez után 2008. június 12-től július 3-ig TGYÁS-ban, 2008. július 4-től 2009. június 7-ig gyermekápolási táppénzben, 2009. június 8-tól október 31-ig TGYÁS-ban, 2009. november 1-jétől 2010. október 31-ig GYED-ben részesült, a GYES ideje pedig november 1-jétől 2011. június 12-ig tart?
Részlet a válaszból: […]harmadik életéve betöltéséig, a gyermek otthoni gondozása céljából, b) a gyermek tizedik életéve betöltéséig a gyermekgondozási segély folyósításának időtartama alatt, feltéve hogy a munkavállaló a gyermeket otthonában gondozza, c) a gyermek tizenkettedik életéve betöltéséig a gyermek betegsége esetén, az otthoni ápolás érdekében. A munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendes szabadság illeti meg, amely alap- és pótszabadságból áll. A munkaviszony szünetelésének időtartamára a következő esetekben jár szabadság: a) a keresőképtelenséget okozó betegség tartamára; b) a szülési szabadság tartamára; c) a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság [138. § (5) bekezdés] első évére; d) a harminc napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság tartamára; e) a tartalékos katonai szolgálat idejére; és f) minden olyan munkában nem töltött időre, amelyre a munkavállaló távollétidíj-, illetve átlagkereset-fizetésben részesül. Az alapszabadság mértéke húsz munkanap, amely a munkavállaló a) huszonötödik életévétől huszonegy; b) huszonnyolcadik életévétől huszonkettő; c) harmincegyedik életévétől huszonhárom; d) harmincharmadik életévétől huszonnégy; e) harmincötödik életévétől huszonöt; f) harminchetedik életévétől huszonhat; g) harminckilencedik életévétől huszonhét; h) negyvenegyedik életévétől huszonnyolc; i) negyvenharmadik életévétől huszonkilenc; j) negyvenötödik életévétől harminc munkanapra emelkedik. A hosszabb tartamú szabadság abban az évben illeti meg először a munkavállalót, amelyben a meghatározott életkort betölti. A szülők döntése alapján gyermeke nevelésében nagyobb szerepet vállaló munkavállalót vagy a gyermekét egyedül nevelő szülőt évenként a tizenhat évnél fiatalabb a) egy gyermeke után kettő, b) két gyermeke után négy, c) kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság illeti meg. A pótszabadság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. Ha a rendes szabadság kiszámításánál töredéknap keletkezik, a fél napot elérő töredék egész munkanapnak számít. A kérdés szerinti munkavállaló esetében azt kell megállapítani, hogy a közölt társadalombiztosítási ellátások ideje alatt munkajogi szempontból milyen jogcímen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3251

3. találat: Szülés után visszatérő közalkalmazott szabadsága

Kérdés: Hány nap szabadságra lesz jogosult az a közalkalmazott, aki 2004 decemberétől 3 gyermeket szült, ezért folyamatosan ellátásban részesült? A dolgozó első gyermekét 2004. december 12-én szülte, TGYÁS-t kapott 2005. május 28-ig, GYED-ben részesült 2005. május 29-től 2006. december 12-ig, fizetett szabadságon volt 2006. december 13-tól december 31-ig, második gyermekét 2007. január 1-jén szülte, TGYÁS-ban részesült 2007. június 16-ig, GYED-et kapott 2007. június 17-től 2008. május 21-ig, 2008. május 22-én szülte harmadik gyermekét, TGYÁS-t kapott 2008. november 5-ig, 2008. november 6-tól 2010. május 2-ig GYED-et kap, utána vissza kíván menni dolgozni.
Részlet a válaszból: […]megjelölni, amelyekre a közalkalmazottat megilleti a szabadság. Ezek szerint a kismamát az alábbi időszakokra illeti meg a szabadság: - 2004. december 12-től 2005. május 28-ig terjedő időre (szülési szabadság időtartama), - 2005. május 29-től 2006. május 29-ig terjedő időre (gyermek gondozása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első éve), - 2006. december 13-tól, 2006. december 31-ig terjedő időre (a szabadság olyan munkában nem töltött idő, amelyre távolléti díj jár, így erre az időre is a munkavállalónak szabadság), - 2007. január 1-jétől 2007. június 16-ig terjedő időre (szülési szabadság időtartama), - 2007. június 17-től 2008. május 21-ig terjedő időre (gyermek gondozása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első éve), - 2008. május 22-től 2008. november 05-ig terjedő időre (szülési szabadság időtartama), - 2008. november 06-tól 2009. november 06-ig terjedő időre (gyermek gondozása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első éve). A fentiek alapján a munkavállalót tárgyévenként kimutatva az alábbi időszakokra illeti meg szabadság: - 2004. teljes évre (feltéve hogy a szülést megelőzően nem volt olyan időtartam, amelyre nem járt szabadság, vagy nem év közben keletkezett a közalkalmazotti jogviszony, mert akkor ezek figyelembevételével csak időarányosan jár az éves szabadság), - 2005. teljes évre, - 2006. évben január 1-jétől 2006. május 29-ig, és december 13-tól december 31-ig terjedő időre, - 2007. teljes évre, - 2008. teljes évre, - 2009. évben január 1-jétől november 6-ig terjedő időre. Az alapszabadságon felüli pótszabadságok között számolni kell a gyermekek után járó pótszabadsággal is, amennyiben a szülők döntése alapján azt az anya - mint a gyermek nevelésében nagyobb szerepet vállaló szülő - veszi igénybe. A gyermekek után járó pótszabadság mértéke: - egy gyermek után kettő, - két gyermek után négy, - kettőnél több gyermek után összesen hét munkanap. A pótszabadság szempontjából a gyermeket[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2826