tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Minimálbér változásának hatása a tagok járulékfizetésére

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2005. július 19. (Társadalombiztosítási Levelek 63. szám, 1118. kérdés)

Kérdés: Január 1-jétől kell-e alkalmazni a megváltozott minimálbért a tagsági jogviszonyban járulékminimumot fizetők esetében?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]jogviszony keretében munkát végzőkre a biztosítás akkor terjed ki, ha az e tevékenységből származó tárgyhavi járulékalapot képező jövedelmük eléri a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér havi összegének harminc százalékát, naptári napokra annak harmincadrészét [Tbj. 5. § (1) bekezdés g) pontja és (2) bekezdés]. A megbízott, választott tisztségviselő stb. ennek megfelelően január hónapban még havi 15 900, napi 530 forint járulékalapot képező jövedelem elérésével, 2005. február hónaptól havi 17 100, napi 570 forint elérésével válik biztosítottá. Szintén ez az öszszeghatár irányadó a tételes egészségügyi hozzájárulás fizetésénél is az említett körben. A főfoglalkozású egyéni vállalkozó által fizetendő járulékok alapja a vállalkozói kivét, átalányadózónál az átalányadó alapját képező jövedelem, de legalább a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér, tételes átalányadózónál szintén a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér [Tbj. 29. § (1)-(3) bekezdés]. Abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó nem realizál vállalkozói kivétet, vagy a kivét összege kevesebb, mint a minimálbér összege, úgy 2005. január hónapra 53 000, február hónaptól 57 000 (naptári naponként 1766,67, illetve 1900) forint alapulvételével köteles a járulékokat megfizetni. A kezdő egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettségének az alapja a kezdés évében a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér [Tbj. 29. § (7) bekezdés]. Ez alapján ha pl. vállalkozói igazolványát 2005. január 21-én kapja kézhez, úgy január hónapban 10 x 1766,67, februárban 57 000 forint alapulvételével kell a járulékokat megfizetni. Ha a vállalkozói igazolvány átvételére 2005. február 19-én kerül sor, akkor februárra 10 x 1900, márciustól havi 57 000 forint a fizetendő járulékok alapja. Az egyszerűsített vállalkozói adózás szabályai szerint adózó egyéni vállalkozó (ha nem választ magasabb öszszegű járulékalapot) járulékának alapja szintén a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér, így ebben az esetben január hónapra 53 000, februártól 57 000 forint a járulékok alapja [Tbj. 29/A § (1) bekezdés]. A főfoglalkozású társas vállalkozóknál hasonló a helyzet, miután a járulékokat a személyes közreműködésre tekintettel kifizetett (elszámolt), járulékalapot képező jövedelem, de legalább havi átlagos szinten a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér alapulvételével kell megfizetni. Ez azt jelenti, hogy a minimumkötelezettséget 2005. január hónapban 53 000 (napi 1766,67), február hónaptól[…]

Figyelmébe ajánljuk

Meg kell-e fizetni a minimálbér utáni járulékokat, illetve a tételes eho-t a társas vállalkozó után abban az esetben, ha táppénzre való jogosultsága már megszűnt, de 1-2 hónapig orvosilag igazoltan továbbra is keresőképtelen?

Tovább a teljes cikkhez

Milyen esetekben kell megfizetni a járulékfizetési alsó határ után a járulékokat, és mikor mentesül a foglalkoztató a fizetési kötelezettség alól? Minden munkavállaló esetén a minimálbért kell alapul venni a minimumjárulék megállapításakor, vagy a középfokú...

Tovább a teljes cikkhez

2006. júliustól milyen összeg után kell megfizetni a minimumjárulékot annak az egyéni ügyvédnek az esetében, akinek munkájához szükség van szakképzettségre, és már betöltötte az 50. életévét?

Tovább a teljes cikkhez

Hogyan kell alkalmazni a munkaviszonyban állóknál a havi 48 300 forintos minimumjárulék alsó határt abban az esetben, amikor a munkavállaló részére a felmentési időre előre kifizetik a munkabérét? Például ha a munkaviszony 2020. december 31-én szűnik meg, de a munkáltató...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére