Rokkantsági ellátáshoz szükséges biztosítási idő

Kérdés: A munkavégzésen túl milyen időket vesznek még figyelembe a rokkantsági ellátás megállapításánál?
Részlet a válaszából: […] ...megállapításához a 15. életév betöltése, negyvenszázalékos vagy nagyobb mértékű egészségkárosodás és meghatározott mennyiségű biztosítási idő szükséges. Sem a rehabilitációs ellátást, sem pedig a rokkantsági ellátást nem lehet megállapítani, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Megbízási jogviszony figyelembevétele biztosítási időként

Kérdés: Miért nem fogadják el teljes egészében biztosítási időként a megbízási jogviszonyban töltött időszakot annak a kismamának az esetében, aki 2016. június 1-jétől egyéni vállalkozóként működik, előtte pedig 2015. november 1-jétől 2016. május 31-ig megbízási jogviszonyban dolgozott egy cégnél, ahol a hét hónapra összesen 850 ezer forint megbízási díjat kapott egy összegben kifizetve, amely alapján kiterjedt rá a biztosítás, és a foglalkoztató a közterheket is megfizette utána? A?kismama a 2017. január 20-i szülése alapján CSED-et igényelt, de az igénye elutasításra került azzal az indokkal, hogy a szülést megelőző két évben csak 264 nap biztosításban töltött idővel rendelkezik. Milyen lehetőségei vannak ebben az esetben az igénylőnek?
Részlet a válaszából: […] ...indokaként az került megnevezésre, hogy az igénylő a gyermek születését megelőző két évben a szükséges 365 nap helyett csak 264 nap biztosítási idővel rendelkezik. Ebből - figyelembe véve az egyéni vállalkozói jogviszony 233 napját - arra lehet következtetni, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 21.

Biztosításban töltött idő igazolása

Kérdés: Ki igazolja az 1995-96. években főfoglalkozású egyéni vállalkozóként töltött biztosítási időt az előrehozott öregségi nyugdíjhoz leadott szolgálatiidő-számítási kérelem esetén?
Részlet a válaszából: […] A kisiparosként, magánkereskedőként kötelező biztosításban,valamint az egyéni vállalkozóként eltöltött időnek azt a tartamát lehetszolgálati időként beszámítani, amelyre az előírt járulékot megfizették.Azt az időt, amelyre az egyéni vállalkozónak az illetékesszerv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 8.

Nyugdíj alapját képező jövedelem

Kérdés: A nyugdíj megállapításánál bérjövedelemnek számít-e az az időszak, amikor egy munkaviszonyban álló ügyvezető NYENYI lapját egy kft. úgy töltötte ki, mintha a minimálbér utáni járulékfizetés megtörtént volna, annak ellenére, hogy a cégnek fizetési nehézségek miatt másfél év járulékfizetési elmaradása van?
Részlet a válaszából: […] ...személyijövedelemadó-bevallás, illetve aNYENYI lap adatainak az összevetése révén könnyen kiszűrhető.Ennek az a következménye, hogy a biztosítási időt -helyszíni ellenőrzés következményeként - törölni kell, sőt emellett még ajárulékokat is le kell róni a Tbj-tv. 55...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 8.

Megállapodás szolgálati idő szerzésére

Kérdés: Magánemberként milyen összeget kellene fizetnie annak a dolgozónak, aki napi 4 órás munkaviszonyának kiegészítéseként a másik négy óra szolgálati idő megszerzésére megállapodást szeretne kötni a nyugdíjfolyósító intézettel? A dolgozó kisgyermeke nevelése miatt több évig kíván napi négyórás munkaviszonyban dolgozni, jelenlegi havi bruttó keresete 30 000 forint.
Részlet a válaszából: […] ...olvasónk kérdése, hiszen a jövedelme nem éri el aminimálbér összegét, így a munkaviszonya alapján megszerzett biztosítási időnekcsak az arányos tartama vehető ténylegesen szolgálati időként figyelembe. ATny-tv. 39. §-a alapján ugyanis ebben az esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 19.

180 napi jövedelem számítása

Kérdés: Össze kell-e számítani a jövedelmeket a 180 napi jövedelem megállapításához abban az esetben, ha a naptári évben a jogviszonyok nem folyamatosak?
Részlet a válaszából: […] ...táppénzre való jogosultság megállapításához a folyamatos biztosítási időket lehet figyelembe venni. Ebből következik, hogy a táppénz összegének megállapításához is csak a folyamatos jogviszonyokban elért jövedelmeket lehet összeszámítani [Eb-tv. 48. § (3)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 10.

Táppénz százalékos mértéke

Kérdés: Milyen mértékű táppénzre lesz jogosult a biztosított, aki keresőképtelensége első napján még nem rendelkezik két év folyamatos biztosítási idővel, de a keresőképtelenség tartama alatt megszerzi azt?
Részlet a válaszából: […] ...biztosított 70 százalékos mértékű táppénzre lesz jogosult attól a naptól, amikor a két év folyamatos biztosítási időt eléri.A táppénz összege legalább kétévi folyamatos biztosítási idő esetén a figyelembe vehető naptári napi átlagkereset 70 százaléka....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 26.