tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott biztosítási idő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Rokkantsági ellátáshoz szükséges biztosítási idő

Kérdés: A munkavégzésen túl milyen időket vesznek még figyelembe a rokkantsági ellátás megállapításánál?
Részlet a válaszból: […]szolgálati jogviszonyban, az igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban, az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, a vendégoktatói ösztöndíjas jogviszonyban, a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő is, valamint a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjaként, a Független Rendészeti Panasztestület tagjaként, a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagjaként, katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonaként, honvédelmi alkalmazottként, országgyűlési képviselőként, nemzetiségi szószólóként töltött idő.A fentiekhez hasonlóan biztosított a szövetkezet tagja, aki a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködik, kivéve az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, képzésben részt vevő személy, hallgató tagját - 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói, felnőttképzési jogviszonya szünetelésének időtartama alatt is -, a közérdekű nyugdíjas-szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagját, valamint a szociális szövetkezetben tagi munkavégzés keretében munkát végző tagot.A rehabilitációs és a rokkantsági ellátás megállapításánál biztosítási időként figyelembe kell venni továbbá az egyéni vállalkozói, társas vállalkozói tevékenység idejét, a megbízási szerződés alapján, vagy egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban, továbbá állami projektértékelői jogviszonyban töltött időtartamot, amennyiben az e tevékenységekért kapott, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelem elérte a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincadrészét.Igazolható a biztosítási idő egyházi szolgálati viszonnyal, főállású kisadózóként vagy mezőgazdasági őstermelőként töltött idővel. Ez utóbbi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6345
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Megbízási jogviszony figyelembevétele biztosítási időként

Kérdés: Miért nem fogadják el teljes egészében biztosítási időként a megbízási jogviszonyban töltött időszakot annak a kismamának az esetében, aki 2016. június 1-jétől egyéni vállalkozóként működik, előtte pedig 2015. november 1-jétől 2016. május 31-ig megbízási jogviszonyban dolgozott egy cégnél, ahol a hét hónapra összesen 850 ezer forint megbízási díjat kapott egy összegben kifizetve, amely alapján kiterjedt rá a biztosítás, és a foglalkoztató a közterheket is megfizette utána? A?kismama a 2017. január 20-i szülése alapján CSED-et igényelt, de az igénye elutasításra került azzal az indokkal, hogy a szülést megelőző két évben csak 264 nap biztosításban töltött idővel rendelkezik. Milyen lehetőségei vannak ebben az esetben az igénylőnek?
Részlet a válaszból: […]rendelkezik. Ebből - figyelembe véve az egyéni vállalkozói jogviszony 233 napját - arra lehet következtetni, hogy a megbízási jogviszony 2015. november 1-jétől 2016. május 31-ig fennálló tartamából, amely alatt a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének g) pontja alapján egyértelműen fennállt a biztosítás, hiszen az ebből származó havi járulékalapot képező jövedelem jóval meghaladta a minimálbér 30 százalékát, az egészségbiztosítási szerv csak 31 napot fogadott el biztosításban töltött időnek. Ennek nagy valószínűséggel az oka az, hogy a megbízási díj bevallása során a jogviszony tartamaként csak a 2016. május 1-től 31-ig terjedő időszak került[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5343
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Nyugdíj alapját képező jövedelem

Kérdés: A nyugdíj megállapításánál bérjövedelemnek számít-e az az időszak, amikor egy munkaviszonyban álló ügyvezető NYENYI lapját egy kft. úgy töltötte ki, mintha a minimálbér utáni járulékfizetés megtörtént volna, annak ellenére, hogy a cégnek fizetési nehézségek miatt másfél év járulékfizetési elmaradása van?
Részlet a válaszból: […]venni a biztosítással járó jogviszony 1997. december 31-e utáni időtartamát akkor is, ha a foglalkoztató a biztosított keresetéből, jövedelméből a nyugdíjjárulékot levonta, azonban annak befizetését részben vagy egészében elmulasztotta, függetlenül attól, hogy a nyugdíjjárulék behajtására tett intézkedés eredményre vezetett-e. Mindez azt jelenti, hogy a munkavállalót (munkaviszonyban álló dolgozót) nem érheti kár amiatt, hogy a tőle levont nyugdíjjárulékot, illetve a munkabérét terhelő társadalombiztosítási járulékot a foglalkoztató nem fizeti meg. Természetesen más a helyzet, ha a munkabér kifizetésére ténylegesen nem is került sor. Ebben az esetben vélelmezhető a színlelt bejelentés, hiszen ellentmond a munkajogi szabályoknak (és nem is életszerű), hogy egy alkalmazott éveken[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. november 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1232
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Biztosításban töltött idő igazolása

Kérdés: Ki igazolja az 1995-96. években főfoglalkozású egyéni vállalkozóként töltött biztosítási időt az előrehozott öregségi nyugdíjhoz leadott szolgálatiidő-számítási kérelem esetén?
Részlet a válaszból: […]megfizették. Azt az időt, amelyre az egyéni vállalkozónak az illetékes szerv igazolása szerint tartozása áll fenn, szolgálati időként figyelembe venni nem lehet. Kisiparosokra 1962. január 1-jétől, magánkereskedőkre 1970. január 1-jétől terjedt ki a biztosítás, ezért ezeket az időpontokat megelőzően folytatott kisiparosi, illetve magánkereskedői tevékenységet szolgálati időként figyelembe venni nem lehet. A szolgálatiidő-elismerési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. november 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1230

5. találat: Megállapodás szolgálati idő szerzésére

Kérdés: Magánemberként milyen összeget kellene fizetnie annak a dolgozónak, aki napi 4 órás munkaviszonyának kiegészítéseként a másik négy óra szolgálati idő megszerzésére megállapodást szeretne kötni a nyugdíjfolyósító intézettel? A dolgozó kisgyermeke nevelése miatt több évig kíván napi négyórás munkaviszonyban dolgozni, jelenlegi havi bruttó keresete 30 000 forint.
Részlet a válaszból: […]a dolgozó jelenlegi keresete - 30 000 forint - és a jelenleg érvényes minimálbér - 57 000 forint - összegével számítva hozzávetőlegesen azt jelenti, hogy pl. 100 biztosításban töltött nap csak mintegy 53 nap szolgálati időnek felel meg. Sajnos olvasónknak minden bizonnyal csalódást fog okozni a válaszunk, mely szerint a nyugdíjbiztosítás igazgatási szervével a vonatkozó jogszabályok önkéntes megállapodás megkötésére nem nyújtanak lehetőséget. A Tbj-tv. 34. §-a rögzíti a különböző társadalombiztosítási ellátások igénybevételére való jogosultság megszerzése érdekében önkéntes alapon köthető megállapodások feltételeit. E paragrafus (1) bekezdése alapján nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából járulékfizetés vállalása mellett az a belföldi nagykorú személy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. április 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1011
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: 180 napi jövedelem számítása

Kérdés: Össze kell-e számítani a jövedelmeket a 180 napi jövedelem megállapításához abban az esetben, ha a naptári évben a jogviszonyok nem folyamatosak?
Részlet a válaszból: […]biztosítási időket lehet figyelembe venni. Ebből következik, hogy a táppénz összegének megállapításához is csak a folyamatos jogviszonyokban
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. február 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 526
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Táppénz százalékos mértéke

Kérdés: Milyen mértékű táppénzre lesz jogosult a biztosított, aki keresőképtelensége első napján még nem rendelkezik két év folyamatos biztosítási idővel, de a keresőképtelenség tartama alatt megszerzi azt?
Részlet a válaszból: […]70 százaléka. Ennél rövidebb biztosítási idő esetében, vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt 60 százalék. A folyamatos biztosítási idő számításánál ugyanazokat az időket lehet figyelembe venni, mint a jogosultság időtartamának a megállapításánál. Ha a keresőképtelenné válás első napján a biztosított nem rendelkezik kétévi folyamatos biztosításban töltött idővel, de a betegszabadság, illetve a táppénzsegélyezés ideje alatt biztosításban töltött idő figyelembevételével[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 60
Kapcsolódó tárgyszavak: ,