tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott 1954-ben született férfi tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: 1954-ben született magánnyugdíjpénztár-tag nyugdíjazása

Kérdés:

Érdemes visszalépnie a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe annak az 1954. november 28-án született férfinak, aki 2018. május 28-án eléri a nyugdíjkorhatárt, és 2018 augusztusára 45 év szolgálati idővel fog rendelkezni? A magánszemély magánnyugdíjpénztári számláján jelenleg 8 millió forint van, aminek kb. a fele a befizetés, a másik fele pedig a hozam.

Részlet a válaszból: […]kérelmező magánnyugdíjpénztári tag marad, a 100 000 forint összegű nyugdíjat meg kell szorozni Sz szorzószámmal. Ahhoz, hogy megkapjuk a szorzószámot, a h értéket kell kiszámolni, amit úgy teszünk, hogy az osztandóként 2010. október 1-jétől 2018. augusztus 1-jéig terjedő időtartam alapján 2861 napot, osztóként pedig az összes, - a példában - 1973. augusztus 1-jétől 2018. augusztus 1-jéig terjedő szolgálati időt, azaz 45 évet veszünk figyelembe, ami 16?436 nap (h = 2861/16 436 = 0,17). A szorzószám = 0,17 + (1 - 0,17) x 0,75, ami összesen 0,7925. Amennyiben a kérelmező a magánnyugdíjpénztári tagsága mellett dönt, akkor havonta 79?250 forint összegű (100?000 x 0,7925) öregségi nyugdíjat fog kapni. Az állami nyugdíjrendszerbe történő visszalépést abban az esetben érdemes megfontolni, ha alacsony a számlaegyenlegen felhalmozott összeg, és annak növelése önkéntes tagdíjbefizetéssel nem növelhető. Azt, hogy pontosan mennyi az igénybe vehető magánnyugdíjpénztári járadék nagysága, a pénztárak általában a nyugdíjkorhatár betöltésekor vizsgálják. Ez a gyakorlat azonban magánnyugdíjpénztáranként eltérő lehet, ezért mindenképp érdemes érdeklődni. Nem jelent gondot, ha a nyugdíjkorhatár betöltése előtt előzetesen nincs lehetőség kalkulációra, ugyanis a nyugdíjkorhatár betöltésekor meghatározott járulék összegének ismeretében a nyugdíjelbírálás ideje alatt, és azt követően is visszaléphet a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe. Amennyiben a magán-nyugdíjpénztártag az egyéni számláján lévő összeget az öregségi nyugdíj megállapítását követően utaltatja át az államháztartás részére, akkor az öregségi nyugdíj összegét a megállapítás kezdőnapjára visszamenőlegesen módosítani fogják. A visszalépési szándékot a pénztárnak kell bejelenteni.   Olvasói észrevétel (megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 334. számában – 2017.09.05.) Kérem, kommentálja az alábbi gondolatmenetet a konkrét példa számaival: 40 000 forint/hó magánnyugdíjpénztári járulék esetén kereken 200 000 forint/hó állami nyugdíj felett érdemes visszatérni az állami nyugdíjrendszerbe, míg ez alatt nem. A szerző válaszol: Tisztelt Olvasónk! Köszönjük szépen az észrevételt! A kérdés a Társadalombiztosítási Levelek 323. számában megjelent 5483. számú kérdésre adott válaszhoz kapcsolódik, ahol – konkrét adatok birtokában – abban próbáltunk segítséget nyújtani, hogy a kérdező fenntartsa-e a magánnyugdíjpénztári tagságát, vagy lépjen vissza az állami nyugdíjrendszerbe. A válaszban konkrét szolgálatiidő-adatok birtokában történt egy előzetes kalkuláció, amit a jelenlegi válaszunkban is felhasználunk. Vagyis a válaszunk egyedi esetre vonatkozik, nem lehet általánosan érteni. Miért nem? Amennyiben a magánnyugdíjpénztári tag a tagsági jogviszonya fenntartása mellett az öregségi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5483

2. találat: 1954-ben született köztisztviselő nyugdíjazása

Kérdés: Pontosan melyik naptól kérheti legkorábban az öregségi nyugdíj megállapítását egy 1954. július 21-én született, több mint 40 év jogszerző idővel rendelkező férfi, aki közszolgálati tisztviselőként dolgozik egy polgármesteri hivatalban? Van felmentési kötelezettsége a munkáltatónak, és ha igen, mennyi időre köteles felmenteni a köztisztviselőt a munkavégzés alól?
Részlet a válaszból: […]Tekintettel arra, hogy a kérdező férfi, a jelzett időpont a legkorábbi, melytől kezdődően az öregségi nyugdíj megállapítható.Amennyiben a köztisztviselő a társadalombiztosítási szabályok alapján az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges legalább húsz év szolgálati időt megszerezte, a közszolgálati jogviszonya - a törvény erejénél fogva, felmentési idő nélkül - megszűnik, kivéve ha a köztisztviselő kérelmére a munkáltató a jogviszonyt fenntartja.A közszolgálati jogviszony megszűnéséhez a köztisztviselőnek a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését egy évvel megelőzően, az öregségi teljes nyugdíjra való jogosultság feltételeinek ellenőrzése céljából, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél a megszerzett szolgálati idejéről hatósági bizonyítvány kiállítását kell kérnie. A hatósági bizonyítvány kiállítására abban az esetben nincs szükség, ha a köztisztviselő az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő meglétét a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv korábban meghozott határozatával igazolni tudja. A?köztisztviselőnek a szolgálati időről kiállított hatósági bizonyítvány vagy más határozat másolatát - a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését leg-alább három hónappal megelőzően - be kell nyújtania a munkáltatónak.Más lenne a helyzet, ha a köztisztviselő a nők kedvezményes öregségi nyugdíjazásának lehetőségével élne, ugyanis ekkor a munkáltató köteles lenne felmenteni a köztisztviselőt, ha a köztisztviselő kéri, és igazolja, hogy a felmentési idő végéig rendelkezni fog a kedvezményes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5482

3. találat: 1954-ben született férfi

Kérdés: Mikor igényelhet nyugellátást, illetve milyen lehetőségei vannak annak az 1954-ben született férfinak, akinek a jelenlegi munkahelye hamarosan meg fog szűnni, és nem bízik abban, hogy könnyen talál munkát? Létezik még a védett kor intézménye?
Részlet a válaszból: […]betölti. A felmondási védelem azonban nem vonatkozik arra az esetre, amikor a munkaviszony a munkáltató jogutód nélküli megszűnése címén szűnik meg. Feltételezzük, hogy ebben az esetben sajnos erről van szó. A dolgozó a munkaviszonya megszűnését követően - 61 évesen - még nem vonulhat nyugdíjba. Az öregségi nyugdíjra való jogosultságot a 63. életév betöltését követő 183. napon szerezheti meg,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4903
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: 1954-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Mikor mehet nyugdíjba egy 1954. november 25-én született férfi, aki 1969 júliusa óta folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, 1972. június 12-től a MÁV-nál dolgozik, 10 és fél évet töltött korkedvezményes munkakörben, vonatvezető beosztásban?
Részlet a válaszból: […]évi LXIV. tv. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíjra, a 2004. évi LVII. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíjra, az 1990. évi LVI. tv. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíjra és a szolgálati nyugdíjra.Ugyanaz a törvény, amely megszüntette a felsorolt nyugdíjformákat, bevezetett egy másik ellátásformát, a korhatár előtti ellátást, ami azonban nem nyugdíj. De a kérdezőnek - és minden kedves Olvasónknak, aki rendelkezik korkedvezményes idővel - lehetősége van azt igénybe venni. Ugyanis 2011. december 31-ét követő kezdőnaptól korhatár előtti ellátásra jogosulta) az, aki 2011. december 31-éig az előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez a Tny-tv. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint szükséges életkort betöltötte, és a szolgálati időt megszerezte, azzal, hogy a korhatár előtti ellátásra e pont alapján való jogosultság szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát is;b) az az 1953. évben született nő, aki 59. életévét betöltötte, és a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig, de legkésőbb 2012. december 31-éig legalább 37 év szolgálati időt szerzett, azzal, hogy a korhatár előtti ellátásra e pont alapján való jogosultság szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát is;c) az, aki a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig, de legkésőbb 2014. december 31-éig a Tny-tv. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett;d) az, aki 2011. december 31-éig a 150/1991. Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint a bányásznyugdíjra való jogosultságot megszerezte;e) az, aki 2011. december 31-éig az 5/1992. Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett;f) az, aki esetében a biztosítással járó jogviszonyának megszüntetéséhez szükséges egyoldalú jognyilatkozatot 2012. január 1-jét megelőzően a másik féllel írásban közölték, vagy a jogviszonyt megszüntető megállapodást 2012. január 1-jét megelőzően írásban megkötötték, feltéve hogy a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő nap 2012. évben van, és a jogosult a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő napon a 2011. december 31-én hatályos szabályok szerint előrehozott öregségi nyugdíjra, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra, korkedvezményes nyugdíjra, bányásznyugdíjra, korengedményes nyugdíjra, az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjára[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4056
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: 1954-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Elmehetett volna 2011-ben előrehozott öregségi nyugdíjba egy 1954. januárban született férfi, akinek 2011. év végén 39 év 102 nap tényleges szolgálati ideje volt, és van még 3 év elismert korkedvezménye? Jogosult lesz-e 2012. január 1-jétől korhatár előtti ellátásra, illetve mikortól lesz jogosult öregségi nyugdíjra?
Részlet a válaszból: […]továbbá azon a napon, amelytől kezdődően az előrehozott öregségi nyugdíjat megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem áll. A korkedvezményt szerzett igénylőnek a 60 év és 183 napos életkorhoz képest az előrehozott öregségi nyugdíj annyi évvel alacsonyabb életkorban jár, ahány év korkedvezményt szerzett. Jelen esetben 3 év korkedvezménnyel számolhatunk, épp ezért az igénylő 57 éves és 183 napos életkora betöltésekor igénybe vehette volna az előrehozott öregségi nyugdíjat. Az ellátás megállapításához persze így is szükséges a 42 év szolgálati idő. Az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultság meghatározásánál - tekintettel a 2011. de­cember 31-én hatályos Tny-tv. 19. §-ának rendelkezéseire - a jogosult megszerzett 39 év szolgálati idejét a korkedvezmény időtartamával növelve kellett figyelembe venni, vagyis úgy kellett tekinteni, mintha 42 év szolgálati időt szerzett volna. A 2011. évi CLXVII. tv. rendelkezései szerint korhatár előtti ellátásra jogosult, hiszen 2011. december 31-éig az előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez a Tny-tv. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint szükséges életkort betöltötte, és szolgálati időt megszerezte. A korhatár előtti ellátás megállapítására abban az esetben kerülhet sor,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3625
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: 1954-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Elmehet-e nyugdíjba 2011 decemberében az az 1954. szeptember 6-án született férfi, akinek 2006. július 1-jéig 33 év igazolt szolgálati ideje volt, amelyből 18 év 8 hónapot korkedvezményes munkakörben töltött? 2006. július 1-jétől jelenleg is ugyanazon a munkahelyen dolgozik, de már nem korkedvezményes munkakörben, tehát decemberre 38 év és 6 hónap ledolgozott munkaviszonya és 3 év korkedvezménye, azaz 41 év 6 hónap szolgálati ideje lesz. Mennyi ideig kellene fizetnie a munkáltatónak a nyugdíjat?
Részlet a válaszból: […]korengedményes nyugdíj, a fegyveres szervek és a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjainak szolgálati nyugdíja. Tájékoztatásul közöljük, hogy a nők 40 év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugdíjba vonulásának lehetősége a továbbiakban is fennmarad. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az előzőekben leírtak fényében a tájékoztatásunk a jövő évre vonatkozóan nem vagy nem minden esetben lesz helytálló. Az igénylőnek 2011-ben csak a korengedményes nyugdíjazás keretei között van lehetősége a nyugdíjba vonulásra. 2010. december 31-ét követően korengedményes nyugdíj akkor állapítható meg, ha a) a munkavállaló a korengedményes nyugdíjra való jogosultsághoz szükséges életkort és szolgálati időt 2011. december 31-ig betölti, illetve megszerzi, b) a munkavállaló és a munkáltató a korengedményes nyugdíjazásról szóló megállapodás megkötésének szándékát a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központnak bejelentette, továbbá c) a munkáltató és a munkavállaló között megkötött megállapodást 2011. december 31-éig megküldi az illetékes nyugdíj-biztosítási szervnek, és d) a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontja legkésőbb 2011. december 31-e. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2011. december 31-ét követően korengedményes nyugdíjra megállapodás nem köthető. A korengedményes nyugdíjazás feltételei: a szükséges szolgálati idő megszerzése - legalább 37 év -, a meghatározott életkor betöltése (tekintettel a 3 év korkedvezményre a kérdező esetében az öregségi nyugdíjkorhatárnál öt évvel alacsonyabb a korkedvezménnyel csökkentett életkor, vagyis az 54. életév betöltését követő 183. nap), valamint a biztosítási jogviszonynak (munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony, bírósági és ügyészségi szolgálati jogviszony, bedolgozói jogviszony, szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya) a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3545
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Nyugdíjjogosultság és szolgálati idő

Kérdés: Mely időponttól jogosult nyugdíjra az a férfi, aki 1954-ben született, 30 év szolgálati idővel és 3 év korkedvezménnyel rendelkezik, és több szolgálati időt - előreláthatólag - nem tud szerezni?
Részlet a válaszból: […]szolgálati időt szerzett. Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a biztosított, akinek a 40 év szolgálati időből legfeljebb 3 év hiányzik, és az 59. életévét betöltötte. A csökkentés mértéke a nyugdíj megállapításának időpontjától a hatvankettedik életév betöltéséig terjedő időszak minden 30 napjára 1-365 nappal rövidebb szolgálati idővel rendelkező esetében havi 0,1 százalék, 366-730 nappal rövidebb szolgálati idővel rendelkező esetében havi 0,2 százalék, 731-1095 nappal rövidebb szolgálati idővel rendelkező esetében havi 0,3 százalék. (Tny-tv. 18. §) Amennyiben az 1954-ben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. június 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 673