1948-ban született nő nyugellátása

Kérdés: Milyen szabályok vonatkoznak 2010. január 1-jétől egy jelenleg még aktívan dolgozó, 1948-ban született, 42 év szolgálati idővel rendelkező nőre öregségi, illetve korengedményes nyugdíj igénylése esetén? Mi a szabály, ha 2009. december 31-éig veszi igénybe, vagy ha 2010. január 1-je után igényli a nyugellátását?
Részlet a válaszából: […] Azon személyek, akik előrehozott, illetve csökkentettösszegű előrehozott öregségi nyugdíjra 2009. január 1-je előtt jogosultságotszereztek, e jogosultságukat bármikor érvényesíthetik, tekintet nélkül arra,hogy az előrehozott öregségi nyugdíjat mikor, illetve milyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 12.

1948-ban született nő baleseti özvegyi nyugdíja

Kérdés: 1948-ban született nő férje 27 éve meghalt üzemi balesetben. Akkor két árvaellátásra jogosult gyermeket tartott el. Meddig jogosult baleseti özvegyi nyugdíjra, és mi történik, ha saját jogon öregségi nyugdíjat igényel?
Részlet a válaszából: […] Az igénylő számára a baleseti özvegyi nyugdíjat még az -azóta hatályon kívül helyezett – 1975. évi II. tv. alapján állapították meg,ezért az özvegyi nyugdíj életkorára és egészségi állapotára tekintet nélkülmindaddig megilleti, amíg újabb házasságot nem köt. (1998...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 31.

Gyermekszülés figyelembevétele szolgálati időként

Kérdés: Figyelembe vehető-e a szolgálati idő számításánál 2 gyermek szülése annak az 1948-ban született nőnek az esetében, akinek 57 éves korára nincs meg a 38 év szolgálati ideje? Ugyanilyen feltételek fennállása esetén, de 3 gyermek szülése esetén elmehet-e egy nő 55 éves korában nyugdíjba?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíjra jogosító korhatárnál legkorábban 5 évvel alacsonyabb életkorban, de legfeljebb az 55. életév betöltésétől, előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a nő, akif) 1945. december 31-e után született és legalább 38 év,g) 1945-ben született és legalább...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. március 9.

Megváltozott munkaképességű dolgozó alkalmazása

Kérdés: 1948 júniusában született nő munkaviszonya – a munkáltatónál véghezvitt racionalizálás miatt – 2002. decemberben megszűnt. Az elbocsátás napján a munkavállaló szolgálati ideje igazoltan 38 év, 141 nap volt. Az azóta eltelt időben a nő beteg lett, munkaképesség-csökkenésének mértékét 50 százalékban állapították meg. 2003. szeptember 10-ig lehetett munkanélküli-segélyen. Milyen kedvezmény illeti meg a munkáltatót a megváltozott munkaképességű munkavállaló alkalmazása esetén? Ha nem tud elhelyezkedni a munkanélküli-ellátás ideje alatt, mikor mehet nyugdíjba, illetőleg milyen lehetősége van jövedelemszerzésre?
Részlet a válaszából: […] A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásának elősegítését, ösztönzését célzó rendelkezésekkel számtalan jogszabály foglalkozik. Az általuk biztosított különféle kedvezmények teljes körű számbavételét, ismertetését kiadványunk terjedelmi korlátai nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. december 2.

Korkedvezményes előrehozott öregségi nyugdíj

Kérdés: Jogosult-e korkedvezményes előrehozott öregségi nyugdíjra az az 1948-ban született nő, aki 1967 óta folyamatosan dolgozik, 3 gyermeket szült, és hallásproblémái vannak?
Részlet a válaszából: […] Az igénylőre irányadó öregségi nyugdíjkorhatárhoz képest két év korkedvezményben részesül az a férfi, aki legalább tíz, és az a nő, aki legalább nyolc éven át korkedvezményre jogosító munkakörben, továbbá az, aki legalább hat éven át egy légköri nyomásnál nagyobb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. november 4.