Vezető állású munkavállaló


Milyen sajátosságai vannak a vezető állású munkavállaló szerződésének?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2023. április 25-én (437. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7512

[…] munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet.Vezető állású munkavállaló részére a jogalkotó lehetővé teszi, hogy az egyéb munkavállalókhoz hasonlóan a munkáltató teljesítménybért vagy egyéb juttatást állapíthat meg, melyet azonban minden esetben szükséges szerződésben rögzíteni. Fontos, hogy a vezető munkarendje kötetlen, munkaidejét maga osztja be, emellett rá a kollektív szerződés szabályai nem terjednek ki.Annak ellenére, hogy a jogalkotó a vezető állású munkavállalóra speciális szabályokat határoz meg, vannak olyan rendelkezések, melyektől a munkaszerződése sem térhet el, úgymint az Mt. 55. §-a (1) bekezdésének b), c), e), j), k) és l) pontjaiban, 65. § (3) bekezdésének a)-d) és g) pontjaiban, a 113. § (5) bekezdésében, a 118. § (4) bekezdésében, a 118/A. §-ban és a 127-128. §-okban meghatározott feltételek.A vezető munkavállaló munkaszerződésének megszűnésére is speciális szabályokat határoz meg az Mt. Abban az esetben, ha a vezető munkaszerződését jogellenesen szünteti meg a munkáltató, tizenkét havi távolléti díj összegét kell a vezető részére megfizetnie. Ha szerződését azonnali hatállyal szünteti meg a munkáltató, azt az ok bekövetkeztétől három éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig gyakorolhatja. A vezetőt a munkaviszony megszűnésére tekintettel megillető díjazásból a munkáltató legfeljebb hathavi távolléti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni az esedékességekor, ha a megszüntető nyilatkozat közlésére a csődeljárás vagy felszámolási eljárás megkezdését követően került sor. Az ezt meghaladó összeget a csődeljárás befejezésekor vagy megszüntetésekor, vagy a felszámolási eljárás befejezésekor kell megfizetni.Tekintettel arra, hogy a vezető bizalmi funkciót lát el, és egyértelmű ismeretekkel rendelkezik a cég működéséről, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.