Munkabérelőleg

Kérdés: Folyósíthatja a bruttó minimálbér ötszörös összegét adómentes munkabérelőlegként a munkáltató az egyik vezető beosztású munkavállalója részére, vagy ebben az esetben csak a nettó összeg adható? A munkavállaló munkabére magas, a visszafizetendő részletek a bruttó összeg folyósítása esetén sem haladják meg a jövedelem 50 százalékát.
Részlet a válaszából: […] A munkabérelőleg gyakorlatilag a munkáltató által a munkavállalónak nyújtott kamatmentes kölcsön, melynek fedezete elsősorban a később esedékes munkabér. A munkavállalónak nyújtott kölcsönt a munkáltató a magánszeméllyel szemben fennálló követelésként tartja nyilván,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Vezető állású munkavállaló

Kérdés:

Milyen sajátosságai vannak a vezető állású munkavállaló szerződésének?

Részlet a válaszából: […] A vezető állású munkavállalók egy cég életében kiemelt jelentőséggel bírnak, az operatív, gazdasági döntések meghozatala miatt különös bizalmat élveznek. A velük kapcsolatos szabályok az Mt. 208–211. §-aiban kerültek meghatározásra.A vezetők a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Vezető állású munkavállaló szabadságmegváltása

Kérdés: Ki kell fizetnie a munkáltatónak a felhalmozódott ki nem vett szabadságot a vezető állású munkavállalónak történő felmondás esetén? A munkavállaló munkaideje kötetlen volt, semmilyen nyilvántartást nem kellett vezetnie, illetve nem kellett elszámolnia a munkaidejével.
Részlet a válaszából: […] A munkáltató köteles kifizetni a ki nem vett szabadságot a vezető állású munkavállaló felmondása esetén. Az Mt. 208. §-ának (1) bekezdése szerint vezető állású munkavállalónak minősül a munkáltató vezetője, valamint a közvetlen irányítása alatt álló és –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Ellátások beteg gyermek után

Kérdés: Mennyi ideig lenne jogosult GYÁP-ra az a vezető beosztású munkavállaló, akinek a gyermeke 2019. május 28-án született, a szülés előtt veszélyeztetett terhessége miatt keresőképtelen volt, jelenleg CSED-ben részesül, amely 2019. november 11-én lejár, és ezután a gyermek betegségére tekintettel a gyermekorvos gyermekápolási táppénzes állományba venné? Köteles ebben az esetben GYED-et igényelni az anya, illetve melyik ellátással jár jobban, ha a bruttó havi munkabére 950 000 forint?
Részlet a válaszából: […] Táppénz a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt, az egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, illetve otthoni ápolása címén (vagy a gyermek fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő kezelése esetén a gyermekkel az intézményben történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 12.

Vezető beosztású munkavállaló nyugdíjazása

Kérdés: Valóban eltörlik azt a jogosultsági szabályozást, hogy nyugdíjazás esetén a munka-viszonyt meg kell szüntetni? Alkalmazható a jogviszony fenntartása egy 2018. szeptember hóban nyugdíjba vonuló, vezető beosztású munkavállaló esetében, aki a nyugdíjazása után tovább fog dolgozni jelenlegi munkáltatójánál?
Részlet a válaszából: […] Igen, az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló T/625. számú törvényjavaslatban, a Tbj-tv. 5. §-ának módosítására vonatkozó módosító javaslat szerint, 2019. január 1-jétől nem terjed ki a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.

Üzemanyag

Kérdés: Munkaviszonyból származó jövedelemnek vagy természetbeni juttatásnak minősül egy kft. vezető beosztású munkavállalói részére magántulajdonú személygépkocsihoz biztosított céges üzemanyagkártya juttatása? A vállalkozás tulajdonában nincsenek járművek.
Részlet a válaszából: […] A magánszemélynek minden feltétel nélkül biztosított üzemanyag a magánszemélynél keletkeztet adóköteles jövedelmet. Ha a magánszemély ebben a jövedelemben a munkáltatójától részesül, akkor az munkaviszonyból származó jövedelemnek minősül (Szja-tv. 3. § 22. pont)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Egyes meghatározott juttatások felmentési idő alatt

Kérdés: Keletkezik valamilyen bevétele a vezető beosztású munkavállalónak abban az esetben, ha a felmentési időre a munkaviszony későbbi időpontban történő megszűnéséig a munkáltató továbbra is biztosítja számára a cégautót, valamint a mobiltelefont? Milyen közterheket kell megfizetni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Általában elmondható, hogy a munkaviszonyhoz kötődő jövedelmek, juttatások adózási következménye független attól, hogy a magánszemélynek van vagy nincs munkavégzési kötelezettsége. Ezért ezekre a jövedelmekre, juttatásokra – így a telefonjuttatásra és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 25.

Nyugdíj előtt álló munkavállaló keresete

Kérdés: Érdemes munkát vállalnia, akár alacsony fizetésért is annak a jelenleg vezető beosztású munkavállalónak, akinek 2013. december 1-jével megszűnik a munkaviszonya, de csak 2015 februárjában válik jogosulttá öregségi nyugdíjra? A munkavállaló keresete az elmúlt években minden esetben meghaladta a nyugdíjjárulék maximumösszegét.
Részlet a válaszából: […] A felvetett probléma inkább matematikai, mint nyugdíjszakmai kérdés. A Tny-tv. 22. §-a értelmében a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset meghatározása során főszabályként az 1997. december 31-ét követő kereseteket kell figyelembe venni. Ez optimális esetben immár 26...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 12.

Vezető állású munkavállaló további jogviszonya

Kérdés: Létesíthet-e más munkáltatónál további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt egy vezető állású munkavállaló a gyermeke ápolása, gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadságának időtartama alatt?
Részlet a válaszából: […]  Az Mt. 90. § (1) bekezdés e) pontja értelmében a munkáltatónem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt a gyermek ápolása,illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadságnak [138. § (5)bekezdés], illetve – a fizetés nélküli szabadság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 27.

Vezető állású munkavállaló szabadsága

Kérdés: Milyen előírások, szabályok vonatkoznak a vezető állású munkavállalóra az éves rendes szabadságnapok felhasználása, kiadása tekintetében?
Részlet a válaszából: […] Az éves rendes szabadság kiadására vonatkozó alapvetőelőírásokat az Mt. 134. §-ában foglalt rendelkezések határozzák meg.E rendelkezések értelmében a szabadság kiadásának időpontjátalapvetően a munkáltató határozza meg, de a munkavállaló indokolt igényét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 18.
1
2