tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Rehabilitációs hozzájárulás

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2011. október 11. (Társadalombiztosítási Levelek 205. szám, 3513. kérdés)

Kérdés: Figyelembe kell-e vennie a foglalkoztatónak a közhasznú munkavégzés keretében munkát végző személyeket a rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettség megállapításához szükséges foglalkoztatotti létszám számítása során?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]meghatározott esetekben - többek között közhasznú tevékenység folytatása érdekében - munkát szervez, e tevékenység ellátására munkanélkülieket alkalmaz, és ezért az ott meghatározott támogatásban részesül. A 2010. évi CLXXI. tv. 2011. január 1-jétől hatályon kívül helyezte az Flt. 16/A. §-át, ugyanakkor a 112. § (9) bekezdése az alábbi átmeneti szabályt tartalmazza. "E törvény rendelkezéseit a közhasznú munkavégzés támogatása, valamint a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatásának támogatása tekintetében a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A közhasznú munkavégzés támogatására, valamint a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatásának támogatására vonatkozóan e törvény hatálybalépését megelőzően megkötött hatósági szerződéseken alapuló jogokra és kötelezettségekre a támogatás iránti kérelem benyújtása időpontjában hatályos szabályokat kell alkalmazni." Összegezve: A közhasznú munkavégzés keretében foglalkoztatottakat azért kell figyelmen kívül hagyni a munkaadó létszámának megállapítása során, mert a munkáltató támogatásban részesül. Amennyiben a közhasznú szervezet közhasznú tevékenységet folytat, de nem részesül[…]

Figyelmébe ajánljuk

Figyelembe kell venni a tanulószerződéssel foglalkoztatott szakképző iskolai tanulókat a rehabilitációs hozzájárulás alapjának meghatározása során az átlagos statisztikai állományi létszám számításakor? A tanulók mind a tanulmányi időszak alatt, mind a nyári...

Tovább a teljes cikkhez

Figyelembe kell venni a rehabilitációs hozzájárulás számítása során a létszám megállapításánál a cég által tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulókat, akik számára a Szak-tv.-ben előírt kötelező minimumdíjazást fizeti a foglalkoztató? A kölcsönbe adó vagy a...

Tovább a teljes cikkhez

Hogyan kell az Szt. szerinti átlagos létszámot számítani 2021. január 1-jétől, milyen jogviszonyok számítanak a foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszámába? Hogyan számítanak például a felügyelőbizottsági tagok, akik tiszteletdíjat kapnak, de nem végeznek munkát, az...

Tovább a teljes cikkhez

Figyelembe vehető megváltozott munkaképességű foglalkoztatottként a rehabilitációs hozzájárulás megállapításakor az a két dolgozó, akik rendelkeznek súlyos fogyatékos minősítéssel, amin a szakorvosok a végleges állapotot tüntették fel?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére