tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

3 találat a megadott statisztikai állományi létszám tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulók figyelembevétele az átlagos statisztikai állományi létszám meghatározásakor
Kérdés: Figyelembe kell venni a tanulószerződéssel foglalkoztatott szakképző iskolai tanulókat a rehabilitációs hozzájárulás alapjának meghatározása során az átlagos statisztikai állományi létszám számításakor? A tanulók mind a tanulmányi időszak alatt, mind a nyári szünidőben végzett gyakorlat ideje alatt ösztöndíjat kapnak, amelynek összege nem éri el a minimálbért.
Részlet a válaszból: […]munkáltatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, akik csoportját az Útmutató az 1.1. pontban sorolja fel. E pontban szereplő felsorolás szerint alkalmazásban állónak tekintendő az a munkavállaló, aki a munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, s munkaszerződése, munkavégzésre irányuló megállapodása alapján folyamatos foglalkoztatás mellett, havi átlagban (tört havi munkaszerződés esetén egész havi teljesítésre átszámítva) legalább 60 munkaórában munkadíj ellenében munkavégzésre kötelezett. Idetartoznak - egyebek mellett - a szorgalmi időszakban vagy a szünidőben foglalkoztatott diákok (1.1.6. pont) is. Az Útmutató szerint nem tartoznak - egyebek mellett - a létszámmeg­figyelés körébe (ugyanakkor esetenkénti munkavégzésük ellenértékét munkajövedelemként, illetve keresetként az állományon kívüli kategóriában számításba kell venni) a kötelező szakmai gyakorlaton lévő tanulók (középfokú, felsőfokú képzés keretében), mikor a foglalkoztatásuk nem az általános munkarend szerint történik, és munkadíjban nem részesülnek. Az Útmutató Speciális elszámolási szabályok függelékének 4. pontjában (27. o.) a tanulószerződés keretében gyakorlati képzésben részt vevők díjazásának elszámolásához fűzött magyarázat szerint azok a tanulók, akik gyakorlati idejükben nem az általános munkarend szerint dolgoznak, illetve a munkáltató által fizetett díjazásuk (ösztöndíjuk) a minimálbér mértékét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. június 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4430
2. találat: Kölcsönzött munkaerő és a rehabilitációs járulék
Kérdés: Munkaerő-kölcsönzés esetén a kölcsönbe adó vagy a kölcsönbe vevő munkáltatónál kell-e figyelembe venni a kölcsönzött állományt a rehabilitációs járulék számításánál? A kölcsönző cég a KSH szerinti állományi létszám számításánál figyelembe veszi a kölcsönzött állományt is.
Részlet a válaszból: […]tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény, illetve a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatálya tartozó munkavállalókat, és azokat a munkavállalókat, akiknek foglalkoztatása az Mt. 106. §-a szerinti kirendelés, az Mt. 150. §-ának (1) bekezdése alapján más munkáltatónál történő átmeneti munkavégzés, továbbá az Mt. 193/C. §-ának a) pontjában meghatározott munkaerő-kölcsönzés keretében történik, figyelmen kívül kell hagyni. A szövegből következően tehát a kölcsönbe vevő szempontjából kell az említett munkavállalókat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2856
3. találat: Statisztikai állományi létszám a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségének megállapításakor
Kérdés: A rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségének kiszámítása során hogyan kell megállapítani a statisztikai állományi létszámot?
Részlet a válaszból: […]rehabilitációs hozzájárulás szorzatával egyenlő. Az Flt. 41/A § (4) bekezdése értelmében létszámon a tárgyhavi átlagos statisztikai állományi létszámot kell érteni mind a kötelező foglalkoztatási szint, mind az abból hiányzó létszám számításakor. Az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének m) pontja szerint a megváltozott munkaképességű személy fogalmát az Flt. 41/A §-a szerinti rehabilitációs hozzájárulásra vonatkozó rendelkezések szempontjából külön jogszabály határozza meg. Ebből következik, hogy az Flt. 41/A §-ának alkalmazása során a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM rendelet (a továbbiakban: R.) 28. §-ában meghatározott »megváltozott munkaképességű személy« fogalom az irányadó. A törvény nem rendelkezik arról, hogy a statisztikai állományi létszám számítása esetén milyen szabályt kell alkalmazni, azonban figyelemmel arra, hogy a fogalmat a miniszteri rendelet határozza meg, ebben az esetben is a rendelet szabályait kell irányadónak tekinteni. Az R. 30. § (2) bekezdés határozza[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1296