Társas vállalkozó családi járulékkedvezménye

Kérdés: Érvényesítheti a családi járulékkedvezményt egy társas vállalkozó, aki cégéből csak osztalékot vesz ki, de mivel ügyvezető, és nincs más biztosítása, havonta a minimálbér után megfizeti a járulékot?
Részlet a válaszából: […] járulékalap után kell megfizetni (ide nem értve a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére az adóévben levont, befizetett tagdíj összegét).Ennek megfelelően az egyéni, illetve társas vállalkozó esetén a családi járulék-kedvezményt csak a kivétet, az átalányban megállapított jövedelmet vagy a személyes közreműködői díjat terhelő társadalombiztosítási járulék erejéig lehet[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Igazolás a bejelentésről

Kérdés: Valóban át kell vetetni a 'T1041-es bejelentőlap egy példányát a dolgozóval? Egy kft. kormányhivatali tb-ellenőrzése során az ellenőr kérte ennek bemutatását, a cég azonban eddig nem adta át a bejelentőt, és erre vonatkozó előírást sem talált az Art.-ben.
Részlet a válaszából: […] vagy egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy kérésére három munkanapon belül köteles a bejelentésről igazolást kiadni a biztosított részére, amely tartalmazza a bejelentésben közölt adatokat és a bejelentés teljesítésének időpontját.A kérdésben említett vizsgálat során eljáró ellenőrök bizonyára erre az előírásra hivatkoztak.Az igazolásra vonatkozóan formai előírást nem tartalmaz a törvény.Erre valóban alkalmas[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.
Kapcsolódó címke:

Egyszemélyes kft. ügyvezetőjének bejelentése

Kérdés: Be kell jelenteni az egyszemélyes kft. ügyvezetőjét, aki másutt rendelkezik heti 40 órás munkaviszonnyal, és a kft.-ben részmunkaidős munkaviszonyban közreműködik a társaság tevékenységében is? Az ügyvezető díjazásban nem részesül.
Részlet a válaszából: […] a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. pontja alapján, és - jóllehet minimálisadó- és -járulékfizetési kötelezettség nem terheli - 1452-es kóddal ("Társas vállalkozó heti 36 órás munkaviszony mellett") biztosítottként be kell őt jelenteni.A másik lehetőség, hogy az előzőekben említett részmunkaidős munkaszerződése kiterjed az ügyvezetői teendők ellátására is. Ebben az esetben (a munkaszerződés módosításán túl) nincs más teendő.Amennyiben[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.
Kapcsolódó címke:

Egyszemélyes kft. tagja

Kérdés: Helyesen jár el az egyszemélyes kft. abban az esetben, ha semmilyen közterhet nem fizet a tulajdonos után, aki a cég tevékenységében semmilyen módon nem vesz részt, csak az ügyvezetői feladatokat látja el megbízási jogviszonyban, de a díjazása nem éri el a minimálbér 30 százalékát? Az ügyvezető nem rendelkezik semmilyen más jogviszonnyal, fizeti maga után az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Lehet kisadózó egyéni vállalkozó a tag a kft.-ben végzett ügyvezetői tevékenysége mellett?
Részlet a válaszából: […] vállalkozó ugyanis a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének e) pontja értelmében biztosított. A biztosított társas vállalkozó közterheinek alapja elsődlegesen a részére kiosztott személyijövedelemadó-köteles jövedelem, a társadalombiztosítási járulék és a szociális hozzájárulási adó tekintetében van azonban egy minimumösszeg, amit akkor is meg kell fizetni, ha a társas vállalkozó egyáltalán nem kap jövedelmet, vagy ha kap, akkor az nagyon alacsony összegű. A társadalombiztosítási járulék esetén ez a minimumalap a minimálbér, a szociális hozzájárulási adónál pedig a minimálbér 112,5 százaléka.A NAV állásfoglalása alapján az ügyvezetés esetében nem várható el végzettség, így 2023-ban az egyszemélyes kft. megbízási jogviszonyban álló ügyvezetője után havonta legalább 232.000 forint alapján kell megfizetni a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot, és 261.000 forint alapján a 13 százalékos szociális hozzájárulási adót. Minimálbéren minden esetben a tárgyhónap első napján érvényes minimálbért kell érteni, ezért ha év közben változik a minimálbér, akkor változik a fizetendő közterhek alapja is. A főfoglalkozású társas vállalkozói státusz kizárja a kisadózás alkalmazását az egyéni vállalkozásban, tekintettel arra, hogy kisadózó csak főfoglalkozású vállalkozó lehet.A társaság a közterhek minimalizálása érdekében viszont elgondolkodhat az ügyvezető munkaviszonyban történő foglalkoztatásán. Ez történhet részmunkaidős foglalkoztatás (akár heti néhány óra) keretében is, ami életszerű, hiszen az ügyvezetés - feltehetően - nem igényel teljes foglalkoztatást. Ebben az esetben az Mt. szabályai alapján kötelező a munkabérfizetés, amelynek összege legalább a minimálbér részmunkaidővel[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.
Kapcsolódó címke:

Munkabér megállapítása

Kérdés: Jogszerűen jár el a munkáltató abban az esetben, ha teljesítménybért is szerepeltet a munkavállaló bérelszámolási lapján annak ellenére, hogy a dolgozónak nincs tudomása arról, hogy teljesítménybérben is megállapodtak? A bérelem összege minden hónapban eltérő, de az elszámolásból nem állapítható meg, hogy mi alapján történt a teljesítmény elszámolása.
Részlet a válaszából: […] megfelelően módosítani kell a teljesítménybérezés alapján való díjazásra. Ez a szabály megfelelően irányadó az idő- és teljesítménybér összekapcsolásával megállapított díjazás esetén is, amennyiben az időbér nem éri el az alapbér összegét [Mt. 137. § (3) bekezdés]. Tehát ha a munkáltatóval megállapodnak teljesítménybérezésben, akkor ezt írásos formában, a munkaszerződés keretei között kell megtenni. Teljesítménybér alkalmazása esetén a munkáltató teljesítménykövetelményt állapít meg, amelyet olyan előzetes - objektív mérésen és számításon alapuló - eljárás alapján köteles meghatározni, amely kiterjed a követelmény rendes munkaidőben történő százszázalékos teljesíthetőségének vizsgálatára [Mt. 138. § (1) bekezdés]. Ez egy kötelező feltétel, hiszen ezen index alapján lehet megállapítani a teljesítményt, annak alapján a bért. Ezen teljesítménykövetelmény megállapítása során tekintettel kell lenni a munkáltató működési körébe tartozó feltételekre, különösen a munkavégzésre, a munkaszervezésre és a technológiára. A teljesítménykövetelményt és a teljesítménybér-tényezőt alkalmazásuk előtt írásban közölni kell a munkavállalóval [Mt. 138. § (4) bekezdés]. Amennyiben ezt a munkáltató nem közölte és mérte fel előzetesen, akkor a teljesítménybér megállapítása alaptalan, és pontatlanságot okozhat. A teljesítménybér kifizetésének vonatkozásában a teljesítménybért - a kifizetés időpontjától függetlenül - az irányadó időszakra jutó arányos részben kell figyelembe venni, így akár ez is lehet az eltérő összegek indoka, illetve a teljesítmény is. Megjegyezzük, hogy a teljesítménybért[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.
Kapcsolódó címkék:  

Kisadózó egyéni vállalkozó munkaviszonya

Kérdés: Befolyásolhatja a kisadózásra való jogosultságot, ha az egyéni vállalkozó heti 30 órás munkaidős munkaviszonyban áll, és egyes hónapokban 20-30 túlórát is dolgozik?
Részlet a válaszából: […] státusz a hónap egészében fennáll.A kérdésben említett munkavállaló munkaideje a havi 20-30 óra többlettel elérheti ezt a limitet. Mivel a jogszabályban heti munkaidőről van szó, amennyiben a 36 órát elérő munkaidő a hónap nem minden hetét érinti, akkor ez a törvény betűje szerint nem lehet kizáró ok.Ugyanakkor nincs információnk arról, hogy az adóhatóság a túlórát e[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Iraki állampolgárságú kft.-tag

Kérdés: Keletkezik járulékfizetési kötelezettség egy Magyarországon bejegyzett kft. iraki állampolgár tulajdonos-ügyvezetője után, aki az egyik budapesti egyetem nappali tagozatos hallgatója, és a cégből jelenleg nem részesül jövedelemben?
Részlet a válaszából: […] alapján az általános szabályok szerint [Tbj-tv. 6. § (1) bekezdés e) pontja] terjed ki rá a biztosítás.Ugyanakkor, mivel nappali tagozatos diák, és jövedelemben nem részesül, járulékfizetés nem terheli. Mivel azonban kiterjed rá a biztosítás, a 23T1041-es nyomtatványon be kell őt biztosítottként[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Őstermelő bejelentési és bevallási kötelezettsége

Kérdés: Hogyan alakul a 'T1041-es nyomtatványon a bejelentési, illetve az '58-as nyomtatványon a bevallási kötelezettsége annak a 2022 szeptemberétől őstermelői tevékenységet folytató magánszemélynek, akinek a tevékenység megkezdésekor teljes munkaidős munkaviszonya volt, a munkaideje azonban december hónaptól heti 10 órásra módosult? A magánszemélynek 2022-ben nem volt bevétele az őstermelői tevékenységből.
Részlet a válaszából: […] bejelentési), illetve járulékfizetési és -bevallási kötelezettsége.Amennyiben 2023-ban megszűnt (megszűnik) a részmunkaidős munkaviszonya, "helyébe lép" az őstermelői biztosítás, amit a 23T1041-es nyomtatványon be kell jelenteni.Ugyanakkor mivel az érintett már 2022-ben is őstermelő volt, így nem minősül kezdő mezőgazdasági őstermelőnek, tehát a 2023. évi járulékfizetési kötelezettségét a 2022. évi bevétele alapján kell meghatározni.Mivel ez a kérdésben foglaltak szerint 0 forint, a Tbj-tv. 41. §-ának (3) bekezdése alapján havi járulék-alapja 0 forint. Így csak abban az esetben terheli járulékbevallási (2358-as) és -fizetési kötelezettség, amennyiben a Tbj-tv. 41. §-ának (4) bekezdése alapján az általa meghatározott[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Munkába járás

Kérdés: Fizetni kell mindkét munkavállaló részére saját gépjárművel történő munkába járás címén költségtérítést abban az esetben, ha munkavállalók (férj és feleség) ugyanannál a munkáltatónál dolgoznak, óvodás gyermeket nevelnek közös háztartásban, és egy gépjárművel járnak munkába? A munkáltató biztosít ingyenes buszjáratot a munkaidő kezdetére és végére a lakóhely és a munkavégzés helye között. Hivatkozhat arra, hogy emiatt csak az egyik munkavállaló részére fizet, vagy mindkét munkavállaló jogosult a költségtérítésre?
Részlet a válaszából: […] költségtérítések tekintetében jelenleg veszélyhelyzeti szabályozás írja felül.Ha a munkavállalónak bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési intézményben tanuló gyermeke van, és a tömegközlekedésre szóló jegy vagy bérlet alapján munkába járás költségét nem térítik meg, a munkáltatónak a közigazgatási határon kívülről történő munkába járás esetén 2023. január végéig 9 Ft/km mértékben, 2023 februárjától a veszélyhelyzeti szabályozás miatt 18 Ft/km mértékben kell a munkavállaló munkába járásának költségeit megtéríteni. A munkáltató saját maga dönthet ennél magasabb összegű költségtérítés kifizetéséről, ami 2023. január 31-ig 15 Ft/km mértékig, majd 2023. február 1-jétől 30 Ft/km mértékig nem visel adóterhet.A közigazgatási határon belülről történő munkába járásra főszabály szerint nem fizethető adómentes költségtérítés. A szabályozás azonban lehetővé teszi, hogy a munkáltató saját maga úgy döntsön, hogy a munkavállaló bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési intézményben tanuló gyermekére tekintettel a közigazgatási határon belüli munkába járásra is megtéríti a legalább 9 Ft/km, legfeljebb 15[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Szakképzési munkaszerződés

Kérdés: Szakképzési munkaszerződésnek tekinthető a korábbi munkaszerződés módosítása, ha ennek alapján a szakképzésbe bevont munkavállalók négy órában az eredeti munkaköri feladatai-kat végzik, négy órában pedig a szakképzésben vesznek részt? Milyen feltételeknek kell megfelelnie a szerződésnek, illetve milyen kötelező elemeket kell tartalmaznia ebben az esetben? A bér mely elemeire vonatkozik szociálishozzájárulásiadó-mentesség, ha a két elkülönített feladathoz két külön-külön meghatározott bér tartozik (pl. képzési időszakra 160 ezer forint, eredeti feladatok ellátására 280 ezer forint), illetve pótlék, prémium és jutalom kifizetésére is sor kerül?
Részlet a válaszából: […] úgy kell módosítani, hogy abban - az eredeti munkaköri feladatok ellátása mellett vagy helyett - szerepeltetni kell a szakképzési munkaszerződés tartalmi elemeit. Ezen túlmenően, ha a képzésben részt vevő személy az eredeti munkaköri feladatait is ellátja, a munkaszerződésben meg kell határozni a munkaköri feladatokra és a szakképzésben való részvételre fordítható munkaidő arányát, és ehhez igazodóan a képzésben részt vevő személyt megillető munkabér, illetve szabadság mértékét. A felek ebben az esetben úgy is rendelkezhetnek, hogy a képzésben részt vevő személyt a szerződéses munkaideje teljes időtartamára továbbra is az eredeti munkabére illeti meg. Utóbbi lehetővé teszi, hogy a munkáltató saját döntése alapján ne a szakképzési munkaszerződés alapján járó alacsonyabb, hanem az eredeti munkakör szerinti magasabb munkabért fizesse ki a teljes foglalkoztatás képzésre eső időtartamára is [Szak-tv. R. 248. § (2) bekezdés].Az elkülönített két feladathoz külön-külön meghatározott bruttó bér közül a képzési időszakra járó havi 160 ezer forint megfelel a jogszabályi mértéknek. A vonatkozó szabályozás szerint a szakképzési munkaszerződés alapján a képzésben részt vevőt munkabér és egyéb juttatások illetik meg. A szakképzési munkaszerződés alapján kifizetett munkabér havi mértékének minimumát és maximumát a Szak-tv. R. határozza meg. A rendelet szerint a szakképzési munkaszerződés alapján kifizetett munkabér havi mértékének összege - a képzésben részt vevő és a duális képzőhely megállapodása alapján - a korábbiakkal ellentétben nem a minimálbérhez igazodik, hanem a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségéhez, annak egyhavi összege, de legfeljebb százhatvannyolc százaléka. Jelenleg a jogszabály által megállapított munkabér mértéke a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének (1.200.000 forint) egyhavi összege, de legfeljebb annak 168 százaléka, azaz 100.000-168.000 forint közötti összeg. Az egyéb juttatások közül - a ledolgozott napokra arányosítva, legfeljebb a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltség (1.200.000 forint) egyhavi összegének 168 százalékáig, tehát 168.000 forintig - ugyanazon juttatások illetik meg a képzésben részt vevőt, mint az általa választott szakmának megfelelő munkakörben, szakképzettséggel rendelkező más alkalmazottat [Szak-tv. 85. § (1)-(3) bekezdések, Szak-tv. R. 253. §].A vállalkozás által a képzési időszakra fizetendő havi 160 ezer forintra járhat a szociális hozzájárulási adó és a személyi jövedelemadó fizetése alóli mentesség. A kedvezmény pontos összegének[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.
Kapcsolódó címke:
1
2