Családi járulékkedvezmény fizetés nélküli szabadság alatt

Kérdés: Érvényesítheti a családi járulékkedvezményt az szja-bevallás utólagos önrevíziója során egy közfoglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező magánszemély, aki 2021. augusztus hónapban fizetés nélküli szabadságon volt? Az érintett jogosult a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére.
Részlet a válaszából: […] ...és jogosultsági adatok birtokában a még figyelembe nem vett családi adókedvezmény, és ha még marad érvényesíthető kedvezmény, a családi járulékkedvezmény figyelembe vehető.Ha a kedvezmény lehetőségeit teljes egészében nem merítette ki a magánszemély,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Átalányadózó egyéni vállalkozó családi járulékkedvezménye

Kérdés: Érvényesítheti a családi járulékkedvezményt egy átalányadózó egyéni vállalkozó abban az esetben, ha az adott hónapban nem rendelkezik bevétellel?
Részlet a válaszából: […] ...Tbj-tv. 34. §-ának (6) bekezdése általános szabályként rögzíti, hogy a családi járulékkedvezmény nem csökkenti azt a járulékkötelezettséget, amelyet az Szja-tv. szerint adómentes vagy bevételnek nem minősülő járulékalap után kell megfizetni (ide nem értve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Családi járulékkedvezmény

Kérdés: A július 1-jén hatályba lépett Tbj-tv. úgy fogalmaz, hogy a családi járulékkedvezmény csökkenti a biztosított által fizetendő társadalombiztosítási járulék összegét. Ez azt jelenti, hogy 2020. július 1. után a GYED-ből vont nyugdíjjárulék nem csökkenthető a járulékkedvezménnyel?
Részlet a válaszából: […] Valóban, a Tbj-tv. július 1-jén hatályba lépett vonatkozó 34. szakasza nem utalt a nyugdíjjárulékra, és csak a társadalombiztosítási járulékkal kapcsolatban tartalmazta a járulékkedvezmény igénybevételének a lehetőségét. Július 15-től azonban a jogszabály több pontban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 25.

Családi járulékkedvezmény

Kérdés: Érvényesíthető 2020. július 1-jétől a családi járulékkedvezmény a GYED-ből levonásra kerülő nyugdíjjárulékból?
Részlet a válaszából: […] ...részesülő személy az ellátás összege után valóban csak nyugdíjjárulékot fizet.A törvény 34. §-ának (2) bekezdése szerint a családi járulékkedvezmény csökkenti a biztosított által fizetendő társadalombiztosítási járulék összegét. A törvény szavainak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Családi járulékkedvezmény

Kérdés: Érvényesítheti a tagi jövedelme után bevallott nyugdíjjárulékból családi járulékkedvezményként a családi adókedvezményből fennmaradó részt egy kiegészítő tevékenységű társas vállalkozó, aki a gyermekei utáni családi adókedvezményt nem tudja maradéktalanul igénybe venni az összevont adóalapba tartozó jövedelme alapján?
Részlet a válaszából: […] ...nem. A Tbj-tv. 24/A. §-ának (1) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy családi járulékkedvezményre csak a biztosított, illetve a biztosított házastársa vagy élettársa jogosult. A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozóra pedig - noha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 11.

Családi járulékkedvezmény

Kérdés: Érvényesíthető a családi járulékkedvezmény a 8 millió forint alatti előző évi bevétel alapján fizetendő őstermelői járulék, illetve a GYED után fizetendő nyugdíjjárulék vonatkozásában?
Részlet a válaszából: […] ...Tbj-tv. 24/A. §-ának (6) bekezdése általános alapelvként mondja ki, hogy a családi járulékkedvezmény nem csökkenti azt a járulékkötelezettséget (ide nem értve a szakszervezeti tagdíjat), amelyet az Szja-tv. szerint adómentes vagy bevételnek nem minősülő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 10.

Jogosultság családi járulékkedvezményre

Kérdés: Jogosult családi járulékkedvezményre az a háromgyermekes munkavállaló, akinek 2013. de­cember 31-én megszűnt a munkaviszonya, de passzív jogon GYED-ben részesül, és nem tudja teljes összegben érvényesíteni a családi adókedvezményt?
Részlet a válaszából: […] ...családi járulékkedvezmény a biztosított által fizetendő természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék és nyugdíjjárulék együttes összegét csökkenti [Tbj-tv. 24/A. § (2) bekezdése]. Tehát a családi járulékkedvezmény igénybevételének előfeltétele...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 8.

Családi járulékkedvezmény

Kérdés: Mi az a családi járulékkedvezmény, és hogyan vehető igénybe?
Részlet a válaszából: […] ...családi járulékkedvezmény tulajdonképpen az Szja-tv. szerinti családi kedvezmény kiterjesztése, hiszen a járulékkedvezményre az Szja-tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesítő -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 28.

Nyugdíjas munkavállaló adókedvezménye

Kérdés: Érvényesítheti valamilyen módon a családi járulékkedvezményt az a nyugdíjas munkavállaló, aki a munkaviszonyában nem tudja az adókedvezmény teljes összegét igénybe venni, és kiegészítő tevékenységű társas vállalkozóként is működik?
Részlet a válaszából: […] ...A családi járulékkedvezmény lehetőségével csak a biztosított személy élhet. A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozóra pedig a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének f) pontja értelmében - szemben a nyugdíjas munkaviszonyban álló dolgozóval - nem terjed ki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 14.