tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott családi járulékkedvezmény tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Családi járulékkedvezmény

Kérdés: A július 1-jén hatályba lépett Tbj-tv. úgy fogalmaz, hogy a családi járulékkedvezmény csökkenti a biztosított által fizetendő társadalombiztosítási járulék összegét. Ez azt jelenti, hogy 2020. július 1. után a GYED-ből vont nyugdíjjárulék nem csökkenthető a járulékkedvezménnyel?
Részlet a válaszból: […]tartalmazta a járulékkedvezmény igénybevételének a lehetőségét. Július 15-től azonban a jogszabály több pontban módosításra, illetve kiegészítésre került. Ennek köszönhetően a járulékkedvezményre vonatkozó szabályok immár tartalmazzák a nyugdíjjárulék figyelembevételének a lehetőségét is, amire az érintettnek természetesen
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6528
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Családi járulékkedvezmény

Kérdés: Érvényesíthető 2020. július 1-jétől a családi járulékkedvezmény a GYED-ből levonásra kerülő nyugdíjjárulékból?
Részlet a válaszból: […]biztosított által fizetendő társadalombiztosítási járulék összegét. A törvény szavainak szó szerinti értelmezése alapján tehát a GYED-ből vonandó nyugdíjjárulék esetében a kedvezmény nem alkalmazható.Tekintettel arra, hogy erre a kérdésre vonatkozóan sem a törvény, sem annak indoklása különös szabályt nem állapít meg, jelenlegi álláspontunk szerint a kedvezmény nem érvényesíthető. Előfordulhat azonban, hogy ennek a problémának a rendezése elkerülte a jogalkotó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6502
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Családi járulékkedvezmény

Kérdés: Érvényesítheti a tagi jövedelme után bevallott nyugdíjjárulékból családi járulékkedvezményként a családi adókedvezményből fennmaradó részt egy kiegészítő tevékenységű társas vállalkozó, aki a gyermekei utáni családi adókedvezményt nem tudja maradéktalanul igénybe venni az összevont adóalapba tartozó jövedelme alapján?
Részlet a válaszból: […]biztosított házastársa vagy élettársa jogosult. A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozóra pedig - noha tagi jövedelmét nyugdíjjárulék terheli, illetve a társaságnak egészségügyi szolgáltatási járulékot kell utána fizetnie - a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének f) pontja értelmében nem
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6102
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Családi járulékkedvezmény

Kérdés: Érvényesíthető a családi járulékkedvezmény a 8 millió forint alatti előző évi bevétel alapján fizetendő őstermelői járulék, illetve a GYED után fizetendő nyugdíjjárulék vonatkozásában?
Részlet a válaszból: […]vállalkozó esetén a családi járulékkedvezményt a tényleges kivétet, az átalányban megállapított jövedelmet vagy a személyes közreműködői díjat terhelő járulékok erejéig lehet érvényesíteni, míg az evás egyéni vállalkozó vagy a kisadózó nem tudja érvényesíteni ezt a kedvezményt. Ugyanakkor a mezőgazdasági őstermelőkre nem vonatkozik ez a szigor, ők a fizetendő járulékaik terhére érvényesíthetik a családi kedvezményt.A GYED után fizetendő 10 százalékos nyugdíjjárulék vonatkozásában a családi kedvezmény akkor érvényesíthető (a NAV erre vonatkozó 2014. március 3-i tájékoztatója alapján), ha a GYED-ben részesülő személy biztosítási jogviszonya fennáll,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5051
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Jogosultság családi járulékkedvezményre

Kérdés: Jogosult családi járulékkedvezményre az a háromgyermekes munkavállaló, akinek 2013. de­cember 31-én megszűnt a munkaviszonya, de passzív jogon GYED-ben részesül, és nem tudja teljes összegben érvényesíteni a családi adókedvezményt?
Részlet a válaszból: […]előfeltétele a természetes személy fennálló biztosítási jogviszonya, és csak az ebből származó jövedelem után fizetendő egyéni járulékokkal szemben érvényesíthető. Amennyiben a gyermekgondozási díj folyósításának időtartama alatt a munkaviszony fennáll, akkor - annak ellenére, hogy a GYED miatt igénybe vett fizetés nélküli szabadság alatt járulékalapot képző jövedelem nem keletkezik - a munkavállaló biztosítottnak minősül, és így a GYED-ből levonandó 10 százalék nyugdíjjárulékra is kiterjed a családi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4357
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Családi járulékkedvezmény

Kérdés: Mi az a családi járulékkedvezmény, és hogyan vehető igénybe?
Részlet a válaszból: […]kedvezménnyel csökkentett összeg 16 százaléka, de legfeljebb a biztosított által fizetendő nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék együttes összege.A családi járulékkedvezmény nem csökkenti azt a járulékkötelezettséget, amelyet az Szja-tv. szerint adómentes vagy bevételnek nem minősülő járulékalap után kell megfizetni (ide nem értve a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére az adóévben levont, befizetett tagdíj összegét). Egyéni és társas vállalkozó esetén a családi járulékkedvezményt a kivétet, az átalányban megállapított jövedelmet vagy a személyes közreműködői díjat terhelő járulékok erejéig lehet érvényesíteni.Fontos tudni, hogy a családi járulékkedvezmény érvényesítése nem érinti a biztosított társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét.A családi járulékkedvezmény havi összegének megállapítására a foglalkoztató köteles, ha az Szja-tv. szerint adóelőleget megállapító munkáltatónak minősül, de a biztosított az adóelőleg-nyilatkozatban rendelkezhet arról, hogy nem kéri a kedvezmény összegének érvényesítését.A foglalkoztató a családi járulékkedvezmény havi összegét úgy érvényesíti, hogy az annak megfelelő összegeta) természetbeni egészségbiztosítási járulékként, vagyb) ha a természetbeni egészségbiztosítási járulék nem nyújt teljes fedezetet a járulékkedvezményre, pénzbeli egészségbiztosítási járulékként, vagyc) ha a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék sem nyújt teljes fedezetet a járulékkedvezményre, nyugdíjjárulékkéntnem vonja le, és nem fizeti meg az állami adóhatóságnak. A járulékkedvezmény havi összegét a foglalkoztató a '08-as bevallásában vallja be.A biztosított egyéni vállalkozó és mezőgazdasági őstermelő a családi járulékkedvezmény havi, illetve negyedéves összegét saját maga állapítja meg.A biztosított egyéni vállalkozó a családi járulékkedvezményt kizárólag a vállalkozói kivét vagy az átalányban megállapított jövedelemből, a biztosított őstermelő a mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelemből érvényesítheti.A biztosított egyéni vállalkozó a havi, a mezőgazdasági őstermelő a negyedéves családi járulékkedvezményét úgy érvényesíti, hogy az annak megfelelő összegeta) természetbeni egészségbiztosítási járulékként, vagyb) ha a természetbeni egészségbiztosítási járulék nem nyújt teljes fedezetet a járulékkedvezményre, pénzbeli egészségbiztosítási járulékként, vagyc) ha a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék sem nyújt teljes fedezetet a járulékkedvezményre, nyugdíjjárulékkéntnem fizeti meg az állami adóhatóságnak. A biztosított egyéni vállalkozó és mezőgazdasági őstermelő a családi járulékkedvezmény havi, illetve negyed­éves összegét a járulékokról szóló bevallásában vallja be.A biztosított az év közben érvényesített családi járulékkedvezményről[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4293

7. találat: Nyugdíjas munkavállaló adókedvezménye

Kérdés: Érvényesítheti valamilyen módon a családi járulékkedvezményt az a nyugdíjas munkavállaló, aki a munkaviszonyában nem tudja az adókedvezmény teljes összegét igénybe venni, és kiegészítő tevékenységű társas vállalkozóként is működik?
Részlet a válaszból: […]kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozóra pedig a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének f) pontja értelmében - szemben a nyugdíjas munkaviszonyban álló dolgozóval
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4275