Gyermektartásdíj levonása magasabb összegben

Kérdés: Levonhatja és elutalhatja a munkáltató a bírósági végzésben szereplő fix összegű gyermektartásdíjnál magasabb összegben a díjat abban az esetben, ha a munkavállaló ezt írásban kifejezetten kéri? A dolgozóval szemben egyéb végrehajtás nincs folyamatban.
Részlet a válaszából: […] ...érdekében az ügyben eljáró bíróság a munkáltatót meghatározott összegű gyermektartásdíj levonására és a végzésben jelölt számlára való utalásra kötelezte, attól a munkáltató nem térhet el.A munkavállaló számára kiadott bérjegyzéken és a Vht. 78...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Munkabér kifizetése csődeljárás alatt

Kérdés: Hogyan érinti a munkabérek kifizetését, illetve a munkáltató munkabérfizetési kötelezettségét a folyamatban lévő csődeljárás? Miként kerül sor a munkabérek kifizetésére? A munkáltatónak vagy a bérgarancia-alapnak kell kifizetnie a béreket ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...rögzített fizetési esedékességgel rendelkezik, ennek következtében nem vonható az egyezség körébe.A gazdálkodó szervezet számláinak terhére munkabér-követelések és a bérjellegű egyéb juttatások, valamint az ezeket terhelő adók és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Üzletrész értékesítése

Kérdés: Hol kell szerepeltetni a személyijövedelemadó-bevallásban az üzletrész eladását, illetve milyen dokumentumokra van szükség ennek igazolására?
Részlet a válaszából: […] ...az üzletrész szerzéséhez és értékesítéséhez kapcsolódó okiratokból, szerződésekből, valamint a járulékos költségeket igazoló számlákból állapíthatóak meg.A megállapított jövedelmet 15 százalék személyi jövedelemadó terheli. Az árfolyamnyereségből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Számla

Kérdés: Átalányadózó egyéni vállalkozóként adhat számlát egy művészeti tevékenységgel foglalkozó egyesület elnöke és elnökhelyettese, ha a tevékenységi körükben szerepel a művészeti tevékenység, és az egyesület időnként szeretné felkérni őket egy-egy fellépésre?
Részlet a válaszából: […]

Jogszabályi akadálya nincs annak, hogy az egyesület a tagjával (elnökével vagy helyettesével) vállalkozási jogviszonyt létesítsen, feltéve, hogy az egyesület alapszabálya nem tartalmaz erre vonatkozóan kizáró előírást.

(Kéziratzárás: 2024. 05. 27.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Letiltást megalapozó dokumentumok

Kérdés:

Be kell kérnie a munkáltatónak a munkavállalótól a tartásdíjat megállapító eredeti végzést, illetve annak fénymásolatát, vagy elegendő az előző munkahely által kiállított adatlap, amely tartalmazza a bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettség adatait? A munkavállaló nem adta le a bírósági végzés teljes terjedelmét, csak egy oldalt, ami a megegyezett tartásdíjról szól, és ami hiányos. Ebben az esetben mi a munkáltató teendője?

Részlet a válaszából: […] ...a korábbi, a kötelezett már megváltozott munkahelyét tartalmazzák, és esetleg abban a felek akár időközben már megszüntetett bankszámlára történő utalásról rendelkeztek.A Vht. 78. §-ának (1) bekezdése szerint kiállított tartozásigazolásnak tartalmaznia kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

A munkabér védelme

Kérdés: Melyek a legfontosabb tudnivalók a munkabér kifizetésével és védelmével kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] ...formában, hogy a munkavállaló az elszámolás helyességét, a levonások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja.A munkabért arra a bankszámlára kell utalni, amit a munkavállaló jelöl meg, és nem feltétel, hogy a munkavállaló a saját bankszámláját adja meg....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Munkabérletiltás érvényesítése kormányzati tisztviselő gyermeknevelési támogatásából

Kérdés:

A kormányzati tisztviselő jövedelméből a végrehajtó folyamatban lévő munkabérletiltást érvényesít. A foglalkoztatótól igényelt, várhatóan utalásra kerülő gyermeknevelési támogatásból is levonható a végrehajtás alá vont tartozás, vagy ez a típusú kifizetés mentes a végrehajtás alól?

Részlet a válaszából: […] ...további megszorítást. A gyermekvédelmi támogatás a jogosult foglalkoztatott pénzforgalmi szolgáltatónál, pénzintézetnél kezelt számlájára utalását követően a pénzösszeg 200 ezer forint feletti része korlátlanul, míg alatta, a 60 ezer és 200 ezer forint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Kft. ügyvezetője

Kérdés: Elláthatja egy egyéni vállalkozó egy kft. ügyvezetését, ha erről a tevékenységről havonként számlát ad a cég részére?
Részlet a válaszából: […] A Ptk. 3:112. §-ának (1) bekezdése értelmében a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő – a társasággal kötött megállapodása szerint – megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. Vállalkozási jogviszonyban az ügyvezető nem végezheti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Munkavállaló által kezdeményezett felszámolási eljárás

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a munkavállalónak a munkabér kifizetésének elmaradása esetén annak érdekében, hogy hozzájusson a járandóságához?
Részlet a válaszából: […] ...a munkavállaló az elszámolás helyességét, a levonások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja.Ennek hiányában a lakossági folyószámlával rendelkező munkavállaló a rendszeres utalás adott hónapban történő elmaradásával tudja igazolni, hogy a munkabér utalása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Letiltás munkabérből

Kérdés:

Hogyan kell teljesítenie a munkáltatónak a végrehajtó által előírt levonási kötelezettséget abban az esetben, ha tájékoztatást kapott arról, hogy az egyik munkavállaló ellen végrehajtási ügy van folyamatban, amelynek kapcsán a meghatározott összegek levonására köteles? Mire kell figyelnie a munkáltatónak ebben az esetben?

Részlet a válaszából: […] ...akkor a felhívásban az is szerepelni szokott, hogy milyen százalékig terjedően kell ezt teljesíteni, illetve milyen jogcímek szerint, milyen számlaszámra, és persze, hogy milyen összegű a behajtandó követelés és a járulékai.A legfontosabb annak meghatározása, hogy mi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.
1
2
3
60