Főállású anya vállalkozásai

Kérdés:

Milyen közterheket kell megfizetnie annak a főállású édesanyának, aki egy betéti társaság ügyvezetője, és a társaságban személyesen is közreműködik, emellett pedig van egy egyéni vállalkozása is, ahol a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti közteherfizetést választotta? Kaphatja a GYET-et a vállalkozásai mellett, vagy meg kell szüntetnie valamelyiket?

Részlet a válaszából: […] A gyermeknevelési támogatás (GYET) mellett a Cst. 24. §-a értelmében heti 30 órát meg nem haladóan lehet keresőtevékenységet folytatni, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az érintett otthonában történik. A kérdésben egyéni, illetve társas vállalkozói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 30.

Vállalkozás GYET alatt

Kérdés: Kell-e járulékokat fizetni annak a főállású édesanyának, aki vállalkozni szeretne?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 29. §-a (4) bekezdésének a) pontja, illetve a 2011. évi CLVI. tv. 458. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében nem kötelezett az egyéni vállalkozó a havi minimális járulék, illetve szociális hozzájárulási adó fizetésére, amennyiben gyermeknevelési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 27.

Egyéni vállalkozó főállású anya

Kérdés: Milyen fizetési kötelezettségei vannak annak az egyéni vállalkozónak, aki főállású anya?
Részlet a válaszából: […]  A kérdésben felvetett problémára a Tbj-tv. 29. § (4)bekezdésének a) pontja nyújt eligazítást, miszerint nem terheli az egyénivállalkozót a minimumjárulék-fizetési kötelezettség, amennyibengyermekgondozási támogatásban (GYET-ben) részesül, feltéve hogy ennek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 20.

Közalkalmazott édesanya további jogviszonya

Kérdés: Közreműködhet-e személyesen a kft. tevékenységében az a főállású közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező édesanya, akinek 3. gyermeke után járó GYES-e 2010 szeptemberében lejárt, 2011 márciusáig szabadságát tölti, és utána főállású anyai státuszba szeretne kerülni? A kft.-nek ő az ügyvezetője, de ezért a tevékenységért nem vett fel megbízási díjat. Mikortól kerülhet főállású anyai státuszba úgy, hogy közben tagi jogviszony keretében, díjazás nélkül fejlesztési munkát végez a cégben? Mennyi a főállású anyának járó juttatás, és az után kell-e adózni, illetve vonnak-e belőle járulékot? Keletkezik-e valamilyen fizetési kötelezettsége a cégnek ezekben az időszakokban?
Részlet a válaszából: […] ...a részére járó szabadságidőtartama alatt jogszabály tiltó rendelkezésének hiányában végezhet munkát atársas vállalkozásában. Főállású anyaként, a gyermeknevelési támogatás mellettaz édesanya keresőtevékenységet napi 4 órát meg nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 28.

Főállású anya személyes közreműködése

Kérdés: Egy társaság két 50-50 százalékos részesedéssel rendelkező magánszemély tulajdonában van. Az egyik tulajdonos jelenleg főállású anya, de ő látja el az ügyvezetői teendőket, ezen túl pedig a társaság tényleges árbevételszerző tevékenységében (munkaruhavarrás) is közreműködik. Köthető-e megbízási jogviszony a tényleges munkavégzésre havi 5000 forint összegű megbízási díj ellenében, ha az ügyvezetést is megbízási jogviszony keretében látja el, de ezért díjazásban nem részesül? Milyen közterheket kell megfizetni utána, és nem kerül-e veszélybe a gyermeknevelési támogatása?
Részlet a válaszából: […] Természetesen "járható" a kérdésben vázolt út is, demegítélésünk szerint lényegesen egyszerűbb (és kevésbé "támadható") volna, hamind az ügyvezetői teendőket, mind pedig a társaságban történő személyesközreműködést (heti 20 órás) munkaviszony keretében látná el...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 29.

Főállású anya egyéni vállalkozóként

Kérdés: Lehet-e főállású anya egy egyéni vállalkozó, és ha igen, milyen járulékfizetési kötelezettség keletkezik utána abban az esetben, ha vállalkozásában ténylegesen alkalmazottai dolgoznak?
Részlet a válaszából: […] A Cst. 23. §-a értelmében gyermeknevelési támogatásra az aszülő, nevelőszülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy többkiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől8. életévének betöltéséig jár. A Cst. 24. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 8.
Kapcsolódó címkék:    

Főállású anyaság

Kérdés: Hol található a főállású anyaságra történő hivatkozás? Létezik-e ilyen fogalom, és milyen feltételei vannak? Kell-e a házastársnak (élettársnak) munkaviszonnyal rendelkeznie ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ..."főállású anyaság" mint fogalom ilyen formában egyik jogszabályban sem létezik. A közhasználatban elterjedt kifejezés tulajdonképpen a családjogi támogatás szerinti gyermeknevelési támogatás igénybevételét jelenti.A Cst. szabályozása szerint gyermeknevelési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 31.
Kapcsolódó címkék:  

Főállású anya jogviszonya

Kérdés: Főállású anya lehet-e egy kft. ügyvezetője, és ha igen, akkor milyen járulékokat kell utána fizetni?
Részlet a válaszából: […] A kft. ügyvezetője - főszabályként - munkaviszonyban látja el tevékenységét, munkaszerződés hiányában pedig megbízásos jogviszonyban. Ettől eltérően, ha a tag ügyvezető meghatározó tulajdoni részesedéssel bír (azaz tulajdoni hányada meghaladja az 50 százalékot), akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 13.
Kapcsolódó címke: