Jogosultság ápolási díjra


Részesülhet ápolási díjban egy személy egyidejűleg két családtagjára tekintettel? Igényelhet ápolási díjat a keresztgyermek (aki egyébként a keresztszülő unokatestvérének gyermeke) a keresztszülő ápolása miatt?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2024. június 4-én (459. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7907

[…] (1) bekezdésének 2. pontja szerinti hozzátartozó, illetve a Szoc-tv. ugyanezen szakaszának (1a) és (1b) bekezdésében meghatározott személy jogosult.A Ptk. 8:1 §-a (1) bekezdésének 2. pontja alapján hozzátartozónak a közeli hozzátartozó (a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér), valamint az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa tekintendő.Tehát ápolási díjra főszabály szerint ők jogosultak, illetve az előzőekben említett 41. § (1a) és (1b) bekezdései alapján az ápolási díjra való jogosultság megállapítása szempontjából hozzátartozónak kell tekinteni azt is, akia) elhunyt házastársa egyenes ágbeli rokonának vagy testvérének, vagyb) a kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül összesen legalább 3 évig nevelőszülőként háztartásában ellátott, a kérelem benyújtásakor […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.