Utólag kifizetett végkielégítés


A 2018. évi vagy a kifizetéskori rendelkezések alapján kell számfejteni a végkielégítést abban az esetben, ha bíróság egy volt munkavállaló 2018-ban megszűnt munkaviszonya alapján, elmaradt jövedelem címén kártérítést, valamint végkielégítést ítélt meg, és az indoklásban levezette a távolléti díj alapján számolt elmaradt jövedelem miatt a juttatás összegét, és ezt csökkentette 18,5 százalékkal, a végkielégítésről viszont ilyen formában nem rendelkezett?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2022. június 7-én (419. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7175

[…] fennállásának utolsó napján került volna sor.A Tbj-tv. 100. §-ának (2) bekezdése értelmében pedig, amennyiben a 30. § alapján a 2020. július 1-jét megelőző időszakra keletkezett járulékalapot képező jövedelem, akkor a régi Tbj-tv. adott időszakban hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.A végkielégítés számfejtése során tehát a régi Tbj-tv. kifizetéskor érvényes rendelkezéseit kell figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy a biztosított által fizetendő természetbeni egészségbiztosítási […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.