Részmunkaidős munkavállaló szabadsága


Hogyan kell elszámolni annak a munkavállalónak a szabadságát, aki heti 4, nyolcórás munkanapot, azaz hetente 32 órát dolgozik? Helyesen jár el a munkáltató, ha ebben az esetben órában tartja nyilván a szabadságot? Az éves szabadság órában számított mértéke megállapítható oly módon, hogy az éves szabadságnapok számát szorozza 6,4 órával, és amikor a dolgozó kivesz 8 munkaóra szabadságot, akkor az éves keretösszeget 8 munkaórával kell csökkenteni, tehát olyan, mintha 1,25 nap szabadságot vett volna ki?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2021. január 19-én (391. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6686

[…] órát kell dolgoznia, hanem azt is, hogy melyek a pihenőnapjai és az ún. kiegyenlítő szabadnapjai. Ennek egyebek mellett a szabadság kiadásakor is jelentősége lehet.Az általános szabály szerint a szabadságot a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni. Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén e szabályt úgy kell alkalmazni, hogy a hét minden napja munkanapnak számít, kivéve a munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapot és a munkaszüneti napot. E módszer alkalmazása esetén a munkanapban meghatározott szabadság kiadását is munkanapban kell nyilvántartani, és a kiadott szabadságnapokra járó távolléti díjat a munkavállalóra irányadó napi munkaidővel kell elszámolni.Meg kell említeni, hogy az egyenlőtlen munkaidő--beosztásban foglalkoztatottak szabadságának kiadása tekintetében fenti szabály alkalmazása számos számítási és elszámolási problémát, nehézséget vet fel mind a kiadásra kerülő szabadságnapok meghatározása, mind a munkaidőkeretben ledolgozandó munkaidő beosztása tekintetében. Amennyiben a munkavállaló részére teljes hétre kerül a szabadság kiadásra, akkor a beosztás szerinti munkanapjainak számától függetlenül 5 nap szabadságot kell kiadni, és a szabadságnapokra a rá irányadó napi munkaidő mértékére járó távolléti díjat kell elszámolni. Amikor a munkavállaló csak egy-egy napot vesz ki, és a szabadság napján a beosztás szerinti munkaideje magasabb vagy kevesebb, mint a rá irányadó napi munkaidő, akkor a rá irányadó napi munkaidőre kell elszámolni a távolléti díját, ugyanakkor a munkaidő további beosztása során figyelemmel kell lenni, hogy a munkaidőkeretben ledolgozandó idő tartama csökkent, vagy nőtt a szabadságnapra eső beosztás szerinti munkaidő és a munkavállalóra irányadó napi munkaidő különbözetével. Fenti problémák kiküszöbölésére az Mt. lehetőséget biztosít arra, hogy egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a munkáltató adott naptári évben a szabadságot úgy is kiadhatja, hogy a munkavállaló a munkaidő-beosztással azonos tartamra mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettsége alól, és a szabadságot a munkavégzés […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.