Esti tagozatos gimnazista vállalkozó


Jár továbbra is a családi pótlék egy szakgimnáziumi tanuló után, ha januártól esti tagozaton folytatja a tanulmányait? Milyen közterheket kell megfizetni utána abban az esetben, ha egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat, de vállalkozói kivétet nem számol el?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2019. január 15-én (351. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5970

[…] tanulmányokról van ugyan szó, de esti tagozaton, ami nem felel meg az előzőekben leírt feltételnek, így a kérdésben említett tanuló vállalkozóként havi minimális adó és járulék fizetésére kötelezett.Ami a családi pótlékot illeti, a Cst. 8. §-ának (1) bekezdése értelmében iskoláztatási támogatásra jogosult a szülő a tankötelezettsége megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre (személyre) tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek (személy) a huszadik – a Fogy-tv. alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik – életévét betölti. Főszabály szerint tehát a diák után 20 éves koráig az esti tagozaton folytatott tanulmányai ellenére jár a családi pótlék.Ennek nem akadálya a keresőtevékenysége sem, noha a Cst. 14. §-a értelmében amennyiben a tizen-nyolcadik életévét betöltött személynek rendszeres jövedelme van, úgy a rá tekintettel vagy a részére megállapított családi pótlék folyósítását […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.