Biztosítási jogviszony igazolása


Milyen módon és milyen igazolással tudja a munkavállaló igazolni a biztosítási jog-viszonyát külföldi munkavégzést követően, illetve abban az esetben, ha Magyarországon dolgozott ugyan, de a társadalombiztosítási igazolványa elkallódott, és annak beszerzése, pótlása nehézkes? Amennyiben az illetékes hatóság kiállítja az igazolást, a társadalombiztosítási kifizetőhely figyelembe veheti a biztosítási jogviszonyt keresőképtelenség esetén a táppénz mértéke, illetve az alap és a jogosultsági idő megállapításához?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2018. december 18-án (350. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5951

[…] megszűnésének bejelentésekor a külföldi biztosító által kiadott EU-s formanyomtatványt vagy a biztosítási időszakról szóló egyéb igazolást is csatolni kell. A bejelentési kötelezettség tehát a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalnál, illetve Pest megye és a főváros esetén a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi hivatalánál személyesen vagy postai úton teljesíthető [Eb-tv. 80. § (5)-(6) bekezdései és Eb-tv. R. 49/E. §]. Feltételezzük, hogy az érintett munkavállaló eleget tett ennek a bejelentési kötelezettségének.A külföldi munkavégzés igazolására a külföldi biztosítótól az E104-es igazolás szükséges. Az E104-es kikéréséhez szükséges dokumentumok: magyar személyi igazolvány másolata, magyar lakcímkártya másolata, külföldi egészségbiztosítási kártya másolata.A magyar bejelentett biztosítási jogviszonyokról személyesen, írásban vagy meghatalmazott útján lehet tájékoztatást kérni a kérelmező lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal megyeszékhelyén működő járási hivataltól, illetve Pest megye és a főváros esetén Budapest […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.