tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott biztosítási jogviszony igazolása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Biztosítási jogviszony igazolása

Kérdés: Milyen módon és milyen igazolással tudja a munkavállaló igazolni a biztosítási jog-viszonyát külföldi munkavégzést követően, illetve abban az esetben, ha Magyarországon dolgozott ugyan, de a társadalombiztosítási igazolványa elkallódott, és annak beszerzése, pótlása nehézkes? Amennyiben az illetékes hatóság kiállítja az igazolást, a társadalombiztosítási kifizetőhely figyelembe veheti a biztosítási jogviszonyt keresőképtelenség esetén a táppénz mértéke, illetve az alap és a jogosultsági idő megállapításához?
Részlet a válaszból: […]megszűnésének bejelentésekor a külföldi biztosító által kiadott EU-s formanyomtatványt vagy a biztosítási időszakról szóló egyéb igazolást is csatolni kell. A bejelentési kötelezettség tehát a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalnál, illetve Pest megye és a főváros esetén a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi hivatalánál személyesen vagy postai úton teljesíthető [Eb-tv. 80. § (5)-(6) bekezdései és Eb-tv. R. 49/E. §]. Feltételezzük, hogy az érintett munkavállaló eleget tett ennek a bejelentési kötelezettségének.A külföldi munkavégzés igazolására a külföldi biztosítótól az E104-es igazolás szükséges. Az E104-es kikéréséhez szükséges dokumentumok: magyar személyi igazolvány másolata, magyar lakcímkártya másolata, külföldi egészségbiztosítási kártya másolata.A magyar bejelentett biztosítási jogviszonyokról személyesen, írásban vagy meghatalmazott útján lehet tájékoztatást kérni a kérelmező lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal megyeszékhelyén működő járási hivataltól, illetve Pest megye és a főváros esetén Budapest[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5951

2. találat: Ideiglenes lakcímmel rendelkező személy jogosultsága egészségügyi szolgáltatásra

Kérdés: Hol és milyen módon válhat biztosítottá Magyarországon egy Ausztriában élő és állandó lakcímmel rendelkező személy, aki Magyarországon csak ideiglenes lakcímmel rendelkezik. Ausztriában igazolnia kellene a magyar biztosítását és az egészségügyi ellátásra jogosultságát.
Részlet a válaszból: […]úgy tűnik, hogy kérdezőnket a Tbj-tv. 16. §-a alapján nem illeti meg egészségügyi szolgáltatás (nem nyugdíjas, nem kiskorú stb.), és biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban sem áll. Ebből adódóan marad a másik két lehetőség. Az egészségbiztosítási pénztárral megállapodást viszont csak a külföldinek minősülő magyar, illetve EGT-állampolgár köthet [Tbj-tv. 34. § (11) bekezdése]. Így ezt a megoldást is el kell vetnünk, tekintve, hogy kérdezőnk Magyarországon bejelentett lakcímmel rendelkezik, és ebből adódóan belföldinek minősül. A harmadik megoldást viszont a törvény erejénél fogva [Tbj-tv. 39. § (2) bekezdése] mindenképpen választanunk kell. Kérdezőnknek az adóhatósághoz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. január 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2460