EU-ban biztosított személy osztaléka, árfolyamnyeresége

Kérdés:

Alkalmazható a Szocho-tv. 5. §-ának (4) bekezdése alapján a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló rendelkezések hatálya alá tartozó, másik tagállamban vagy az Európai Unió Intézményei által biztosított személy jövedelme után fennálló szociálishozzájárulásiadó-mentesség a természetes személy által megszerzett osztalékból, illetve árfolyamnyereségből származó jövedelmekre is abban az esetben, ha az érintett a Németországban fennálló biztosítási jogviszonyát igazolással igazolja?

Részlet a válaszából: […] Igen. A kérdésben említett – Szocho-tv. 5. §-ának (4) bekezdése szerinti – mentesség valamennyi adóalap tekintetében alkalmazandó, tehát a más EGT-tagállamban biztosított (és ezt az A1-es igazolással igazoló) személy jövedelmét nem terheli szociális hozzájárulási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Megbízott biztosítási jogviszonya

Kérdés: A Társadalombiztosítási Levelek 407. számában megjelent 6957. számú cikknek – amely a megbízott biztosítási kötelezettségéről szól – az utolsó bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban kérdezem, hogy ha a megbízottunk a cégünknél egy főállásban foglalkoztatott dolgozónk, aki más feladatra kapott megbízást, akkor az ő esetében automatikusan mentesülünk a T1041-es bejelentéstől?
Részlet a válaszából: […] Ha ugyanazon cégen belül egy, már főfoglalkozású munkaviszony keretében biztosítottként foglalkoztatott személlyel létesít a foglalkoztató egyidejűleg eseti jelleggel megbízási jogviszonyt, és teljesít alkalomszerűen kifizetést, akkor értelemszerűen nincs szükség az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 30.

Folyamatos biztosítási idő igazolása

Kérdés: Elfogadhatja a táppénz számfejtése során a kifizetőhely a munkaügyi központok által kiállított igazolást a folyamatos biztosítási jogviszony igazolására, tekintettel arra, hogy a pandémiás helyzet miatt a tb-kiskönyvbe nem pecsételik be a munkanélküli-ellátás időtartamát? Amennyiben az igazolás nem elegendő, mi a kifizetőhely teendője ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. R. 37. §-ában foglaltak értelmében a biztosítottnak a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony létesítésekor a tb-kiskönyvét (Igazolvány a társadalombiztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról elnevezésű nyomtatvány) a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

Biztosítási jogviszonyok igazolása

Kérdés: Helyesen járt el a kifizetőhely, amikor 50 százalékos táppénzt számfejtett a munkavállalója 2019. december hónapban fennállt keresőképtelenségének idejére, tekintettel arra, hogy nem adta le a tb-kiskönyvet a belépésekor (erről nyilatkozott), és a kifizetőhely felszólítására sem pótolta a mulasztását? Újra kell számfejteni az ellátást arra tekintettel, hogy a munkavállaló ismételt – immár tartós – keresőképtelensége miatt megkérte a biztosítási jogviszonyainak igazolását a kormányhivataltól, amely szerint már a korábbi táppénzét is 60 százalékos mértékben kellett volna elszámolni?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. R. 37. §-a rendelkezéseinek értelmében a biztosított a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony létesítésekor az "Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról" elnevezésű nyomtatványt (az ún. tb-kiskönyvet) a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Biztosítási jogviszony igazolása

Kérdés: Milyen módon és milyen igazolással tudja a munkavállaló igazolni a biztosítási jog-viszonyát külföldi munkavégzést követően, illetve abban az esetben, ha Magyarországon dolgozott ugyan, de a társadalombiztosítási igazolványa elkallódott, és annak beszerzése, pótlása nehézkes? Amennyiben az illetékes hatóság kiállítja az igazolást, a társadalombiztosítási kifizetőhely figyelembe veheti a biztosítási jogviszonyt keresőképtelenség esetén a táppénz mértéke, illetve az alap és a jogosultsági idő megállapításához?
Részlet a válaszából: […] Először is mindenkit szeretnénk emlékeztetni arra, hogy a külföldön munkát vállaló személyeknek bejelentési kötelezettsége van a magyar egészségbiztosítási szerv felé. Az egyezményes országban létrejött biztosítást, és annak megszűnését is 15 napon belül be kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 18.

Liechtensteini kft.-tag biztosítási jogviszonyának igazolása

Kérdés: Milyen igazolás fogadható el a saját álla­mában való biztosítási jogviszonyának igazolására annak a liechtensteini állampolgárnak az esetében, aki Magyarországon alapított egy kft.-t, amelynek ő az ügyvezetője, rendelkezik európai egészségbiztosítási kártyával, valamint egy igazolással, hogy Liechtensteinben biztosított? A tag kevés időt tölt Magyarországon, a kft. tevékenysége ingatlanbefektetések felkutatása, amelyet egy ügyvédi irodának adott megbízási szerződés alapján valósít meg.
Részlet a válaszából: […] Liechtenstein 1995 óta tagja az EGT-nek. Ezáltal a liechtensteini állampolgárok az uniós állampolgárokkal esnek egy tekintet alá, és rájuk is alkalmazni kell a közösségi koordinációs szabályokat. Ezen szabályok értelmében az egyidejűleg két vagy több tagállamban munkát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.

Ideiglenes lakcímmel rendelkező személy jogosultsága egészségügyi szolgáltatásra

Kérdés: Hol és milyen módon válhat biztosítottá Magyarországon egy Ausztriában élő és állandó lakcímmel rendelkező személy, aki Magyarországon csak ideiglenes lakcímmel rendelkezik. Ausztriában igazolnia kellene a magyar biztosítását és az egészségügyi ellátásra jogosultságát.
Részlet a válaszából: […] Az egészségügyi szolgáltatásra "alanyi jogon" (Tbj-tv. 16.§-a) nem jogosult személy egészségügyi szolgáltatásra – biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonylétesítésével, vagy– erre vonatkozó megállapodás megkötésével vagy– az egészségügyi szolgáltatási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 27.

Kettős állampolgár megbízási díja

Kérdés: Kettős állampolgár (magyar-francia), akinek állandó lakóhelye Párizs, megbízási szerződés keretében fordítói munkát végzett 16 órában, a megbízási díja meghaladja a minimálbér 30 százalékát. Kell-e a jövedelem után tb- és egyéni járulékot fizetni, illetve a kifizetőnek kell-e ehót fizetnie? Biztosítottá válik-e a külföldi Magyarországon amiatt, mert a jövedelme meghaladja a minimálbér 30 százalékát? Van-e szja-levonási kötelezettsége a kifizetőnek?
Részlet a válaszából: […] Magyarország EU-csatlakozását követően az 1408/71/EGKrendeletet kell alkalmazni, mely a munkavállalók Közösségen belülifoglalkoztatása esetén irányadó társadalombiztosítási szabályokat tartalmazza.A közösségi rendelet értelmében a járulék fizetése akkor is csak egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 30.