Családi pótlék jogalap nélküli igénybevétele


Jogosan követeli vissza a folyósító szerv a családi pótlékot abban az esetben, ha a bíróság az ellátásra jogosító gyermeket az anyánál helyezte el, a családi pótlékot is ő kapta, a gyermek azonban jelenleg Svájcban él az édesapjánál? Vissza kell fizetnie az anyának az ellátást ebben az esetben?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2017. július 18-án (321. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5448

[…] ha az ellátással érintett gyermekkel közös lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja, a saját háztartásában nevelt, még nem tanköteles gyermekre tekintettel, a gyermek tankötelessé válása évének október 31-éig. Továbbá a tanköteles gyermekre tekintettel a gyermek tankötelessé válása évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint a tankötelezettsége megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek a huszadik életévét betölti. Mindebből az derül ki, hogy a bírósági ítélettől, megállapodástól függetlenül, a családi pótlék annak a szülőnek jár, aki a gyermeket életvitelszerűen a háztartásában neveli. Ez a személy – a leírt adatok alapján – jelenleg a gyermek édesapja.Más kérdés az, hogy a gyermek milyen körülmények között került az apához, és ez esetlegesen egyéb jogszabályokat megsért-e. Ha igen, akkor a megfelelő jogi lépések megtétele mindenképpen indokolt. A családi pótlékot – függetlenül az igénylés és a megszüntetés időpontjától – teljes hónapra kell megállapítani és folyósítani. Amely hónapban a gyermek kikerült az anya háztartásából, a családi pótlék még a részére jár. A visszafizettetésre azért kerülhetett sor, mert az említett jogszabály előírja, hogy az ellátásra jogosult személy az igényelbíráló szervnek 15 napon belül írásban köteles bejelenteni minden olyan tényt, adatot, amely az ellátásra jogosultságát vagy annak összegét érinti, ilyen különösen, ha a gyermek a kérelmező háztartásából kikerül. A gyermek – az édesanya közlése szerint – nem él Magyarország területén, tehát természetszerűleg […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.