Özvegyi nyugdíj

Kérdés: Jogosult özvegyi nyugdíjra elhunyt házastársa után egy öregségi nyugdíjban részesülő személy? Folyósítható együtt a két ellátás? Amennyiben igen, akkor hogyan kell igényelni az özvegyi nyugdíjat?
Részlet a válaszából: […] Az özvegyi nyugdíj annak állapítható meg, akinek házastársa, bejegyzett élettársa (házastárs) öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy az életkora szerint szükséges szolgálati időt megszerezte. A házastárs halálának időpontjától az özvegynek ideiglenes özvegyi nyugdíj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

GYET-jogosultság

Kérdés: Jogosult lehet főállású anyaságra az a szülő, aki élettársával 3 gyermeket nevel, akik közül egy közös, egy-egy gyermek pedig a pár korábbi kapcsolataiból született?
Részlet a válaszából: […] A főállású anyaság, vagyis hivatalos nevén a gyermeknevelési támogatás igénybevételéhez a következő feltételeknek kell eleget tenni a Cst. alapján. Gyermeknevelési támogatásra az a szülő, nevelőszülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

GYET-jogosultság élettársi kapcsolatban

Kérdés: Hogyan lehet főállású anya az, aki jelenleg élettársi kapcsolatában 4 gyermeket nevel, akik közül kettő a saját gyermeke, kettő pedig az élettársáé?
Részlet a válaszából: […] Egyértelműsítsük, mi is a "főállású anyaság"? A gyermeknevelési támogatás vonult ilyen névvel a köztudatban, hiszen évekkel ezelőtt még a hivatalos elnevezése is ez volt. A gyermeknevelési támogatás megállapításáról a Cst. szól. Gyermeknevelési támogatásra az a szülő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Élettárs családi kedvezménye

Kérdés: Jogosult év közben családi kedvezményre az apa abban az esetben, ha az anya kapja a családi pótlékot, egy helyen laknak, de sem élettársi nyilatkozat, sem bejegyzett élettársi kapcsolat nincs?
Részlet a válaszából: […] Igen. Az Szja-tv. 29/A. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján családi kedvezmény érvényesítésére jogosult az a magánszemély, aki a Cst. szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult, továbbá a jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.

Magzat utáni családi kedvezmény érvényesítése élettársi kapcsolatban

Kérdés: Érvényesítheti év végén az adóbevallásban a magzati időszakra eső családi adókedvezményt egy nem bejegyzett élettársi kapcsolatban élő pár férfi tagja? Az anyának nincs munkáltatója, ezért ő az év során nem tudta érvényesíteni a kedvezményt.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. családi kedvezményre vonatkozó szabályai lehetővé teszik a még meg nem született gyermek után adóalap-kedvezmény érvényesítését. A kedvezmény érvényesítésére az Szja-tv. 29/A. §-a (3) bekezdésének b) pontja alapján a várandós nő és a vele közös...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 24.

Egyedülálló családi pótlék igénye

Kérdés: Hogyan igényelhető egyedülállóként a családi pótlék?
Részlet a válaszából: […] Elsősorban azt kell tisztázni, hogy a Cst. alapján ki számít egyedülállónak, hiszen az említett jogszabály nem másik normára hivatkozik, amikor kifejti a fenti fogalom mibenlétét. Másrészt érdemes tudni azt is, hogy milyen jogai és kötelezettségei vannak azoknak a személyeknek,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 28.

GYET-jogosultság élettársi kapcsolat esetén

Kérdés: Miért utasították el a főállású anyaság iránti igényét annak az anyának, aki élettársával közösen négy gyermeket nevel, akik közül kettő az ő gyermeke, kettő pedig az élettársáé?
Részlet a válaszából: […] Nézzük, hogy az igénylő mit ért az általa csak "főállású anyaságnak" nevezett ellátási formán? A gyermeknevelési támogatás vonult ilyen névvel a köztudatba, hiszen évekkel ezelőtt még a hivatalos elnevezése is ez volt. Milyen feltételek kellenek a gyermeknevelési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 6.

Élettárs családi pótléka

Kérdés: Igényelhetik-e az élettársak egymás gyermekei után a családi pótlékot abban az esetben, ha bejelentik kapcsolatukat? Mi ennek a módja?
Részlet a válaszából: […] Sok ellentmondást kell tisztáznunk levélírónk kérdése és afel nem tett ezernyi kérdés körül, melyek az élettársi kapcsolatból adódóankeletkeznek, keletkeztek. A Cst. egy egészen kicsit előnyösen különbözteti megazokat a családokat, melyekben nem élettársi, hanem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.

Élettárs pótszabadsága

Kérdés: Jogosult-e az élettárs az Mt. 132. § (2) bekezdésében meghatározott pótszabadságra, vagy mindenki csak a saját gyermeke után igényelheti?
Részlet a válaszából: […] Az élettársi kapcsolat fogalmát a Ptk. 685/A. §-a határozzameg. Eszerint élettársi kapcsolat áll fenn két olyan házasságkötés vagybejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nélkül közös háztartásban érzelmi ésgazdasági közösségben (életközösségben) együtt élő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 14.