Szociálishozzájárulásiadó--kedvezmény harmadik állam polgárai után

Kérdés: Vonatkozik a szerb állampolgárságú munkavállalókra a Szocho-tv. 11. §-ának változása, amely szerint harmadik állam polgárai után nem vehető igénybe szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény?
Részlet a válaszából: […] A Szocho-tv. 11. §-ának (2) bekezdése értelmében 2023. augusztus 14-től nem tekinthető munkaerőpiac-ra lépőnek a harmadik állam állampolgárának minősülő munkavállaló.A jogszabály alkalmazásában a 34. § 3. pontja alapján harmadik államnak a Tbj-tv.-ben harmadik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Szerb állampolgárságú szülő családi pótléka

Kérdés: Jogosult lehet családi pótlékra a szerb állampolgárságú édesanya abban az esetben, ha négy gyermekével már több éve Magyarországon él? A gyermekek után korábban az anya házastársa kapta az ellátást, de ő elköltözött a családtól. A gyermekek közül a legkisebb közös gyermek, aki magyar állampolgár.
Részlet a válaszából: […] A Cst. sorolja fel azokat az eseteket, melyekben szereplő személyek joggal igényelhetnek családi pótlékot, gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, illetve anyasági támogatást, vagyis a gyermekek után e törvény szerint járó ellátást. Ki kell emelnünk, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Szerb állampolgár járulékai

Kérdés: Milyen típusú és milyen összegű járulékokat kell levonni egy szerb állampolgárságú professzor részére adott pénzbeli díjból?
Részlet a válaszából: […] A pontos válasz adását megnehezíti, hogy a kérdés nem tartalmaz információkat a díjazást megalapozó jogviszonyt illetően, illetve az érintett lakóhelyére vonatkozóan.Amit tudunk, hogy szerb állampolgárságú személyről van szó, így magyarországi jogviszonyából származó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Szerb állampolgárságú tag

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli a magyarországi kft.-t abban az esetben, ha a cégben társas vállalkozói jogviszonyban tevékenykedő, szerb adóügyi illetékességű magánszemély tag jövedelmet vesz ki? Az érintett tag Szerbiában rendelkezik biztosítási jogviszonnyal. Változik a helyzet abban az esetben, ha a tag munkaviszony keretében folytatja a tevékenységét?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben olyan személyről van szó, aki Szerbiában biztosítási jogviszonyban áll, miközben egy magyar kft.-ben társas vállalkozónak minősül. Ebben az esetben a biztosítási kötelezettség elbírálásánál a Tbj-tv. 13. szakasza alapján a 2013. évi CCXXXIV. tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Horvát állampolgárságú területi képviselő jogállása

Kérdés: Alkalmazható-e a Társadalombiztosítási Levelek 208. számában a 3551. sorszám alatt megjelent, szerb állampolgárra vonatkozó válasz a horvát állampolgárságú területi képviselőre is, amennyiben a munkavállaló állandó lakóhelye Horvátországban van, és a munkavégzés helye is kizárólag Horvátország?
Részlet a válaszából: […]  Igen, a horvát illetőségű megbízott horvátországimunkavégzését illető szabályok és az említett szerb megbízott munkavégzésévelkapcsolatos szabályok között párhuzam vonható. Ugyanis a Horvátországgal akettős adóztatás elkerülésére kötött egyezmény (2000. évi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 29.

Szerb állampolgárságú megbízott jogállása

Kérdés: Milyen igazolásokat kell bekérni attól a szerb állampolgárságú munkavállalótól, akit egy magyar cég megbízási jogviszonyban kíván foglalkoztatni? A munkavállaló állandó lakóhelye Szerbiában van, és a munkavégzés helye is kizárólag Szerbia, üzletkötői munkakörben, a kapcsolattartás és a teljesítményelszámolás interneten történik, a megbízási díjat bankszámlára történő átutalással egyenlítik ki. A dolgozó más jogviszonnyal nem rendelkezik, a megbízási szerződést a magyar jog szabályai szerint kötik meg. Milyen járulékokat kell megfizetni a kifizetett megbízási díj után, illetve melyik ország társadalombiztosítási szabályait kell alkalmazni, Magyarországon biztosított lesz-e?
Részlet a válaszából: […]  A kérdésbeli eset megoldását az 1959. évi 20. tvr. általkihirdetett jugoszláv-magyar szociálpolitikai egyezmény szabályai közötttaláljuk meg. A hivatkozott egyezmény 3. cikkének (1) bekezdése értelmében Magyarországés Szerbia dolgozói a két ország közül annak az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.

Szerb állampolgár közterhei

Kérdés: Milyen bevallást és hogyan kell elkészítenie annak a szerb állampolgárnak, aki 2010. szeptember 30-ig egy magyar cég alkalmazásában állt, de 2010. április 8-tól külszolgálaton volt Szerbiában, így 183 napnál kevesebbet tartózkodott Magyarországon? Az adók és járulékok megfizetése a munkaviszony megszűnéséig a magyar jogszabályok alapján történt. Vissza tudja-e igényelni valamilyen módon az itteni befizetéseket a munkavállaló, tekintettel arra, hogy Magyarország és Szerbia között nincs egyezmény a kettős adóztatás elkerüléséről?
Részlet a válaszából: […] Magyarország és Szerbia között létezik hatályosadóegyezmény, mégpedig a 2003. évi XXV. tv. A kérdés eldöntéséhez először istisztázni kell, hogy mi volt a munkavállaló adóügyi illetősége 2010. évben.Ugyanis az Szja-tv. 2. § (4) bekezdése szerint a belföldi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 10.

Szerb foglalkoztatott közterhei

Kérdés: Milyen adó-, illetve járulékfizetési kötelezettsége van annak a magyar cégnek, amely egy szerb magánszemély részére fizet ki díjazást weblapszerkesztésért? Az érintett személy nem vállalkozó, a szolgáltatást teljes egészében interneten keresztül végzi, nem jön Magyarországra, taj-, illetve adószáma sincs.
Részlet a válaszából: […] Az említett szerb munkavállaló jogviszonyára vonatkozóanabban az esetben lehet a Tbj-tv. szabályait alkalmazni (azaz az általánosszabályok szerint elbírálni biztosítási kötelezettségét, és ennek fennálltaesetén megállapítani a járulékfizetési kötelezettségét),...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 4.

Magyar és külföldi munkavállaló munkavállalása

Kérdés: Milyen társadalombiztosítási kötelezettségei vannak annak a magyar, illetve nem magyar állampolgárnak, aki Magyarországon munkavállalóként munkát szeretne vállalni? Milyen adókat kell megfizetnie? Milyen iratokat kell a munkáltatónak átadnia a munkavállaló részére a bérfizetéssel kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben Olvasónk kérdésére minden részletre kiterjedőválaszt adnánk, az meghaladná lapunk terjedelmét, hiszen az adó-tanácsadói vagya társadalombiztosítási szakelőadói képzés jó néhány tételét lefedi. Ennekellenére egy rövid válasz keretében megpróbáljuk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 14.

Szerb állampolgár tiszteletdíja

Kérdés: Milyen módon fizethető ki szerb állampolgár részére egy előadáson történő fellépés tiszteletdíja? Milyen közterhek terhelik a kifizetést?
Részlet a válaszából: […] Előadásról, tehát megbízási jogviszonyról vagy felhasználásiszerződés alapján történő munkavégzésről van szó.Az érintett előadó társadalombiztosítási jogállásánaktisztázása során azonban elsődlegesen mégsem e jogviszonyokból, hanem amagyar-jugoszláv – 1959. évi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 16.
1
2