Özvegyi nyugdíj


Kaphat nyugdíj-kiegészítést az elhalt férj után a feleség abban az esetben, ha a férj a halálakor már nyugdíjas volt, a feleség pedig a nők 40 év jogosultsági idő alapján járó kedvezményes nyugdíjában részesült? Amennyiben igen, akkor automatikusan jár, vagy kérvényezni kell?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2017. június 20-án (320. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5435

[…] özvegynek az ideiglenes özvegyi nyugdíj a beteg gyermek harmadik születésnapjáig jár.A fix időtartalmú ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően közvetlenül az elhunyt házastárs után járó özvegyi nyugdíj akkor állapítható meg, amennyiben az özvegy a házastársa halálakor a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltötte, vagy az egészségkárosodása legalább ötvenszázalékos mértékű, vagy házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik.Az özvegyi nyugdíjra való jogosultság akkor is megállapítható, ha az özvegy a házastársa) 1993. március 1-je előtt bekövetkezett halála esetén az elhalálozástól számított tizenöt éven belül,b) 1993. február 28-a után bekövetkezett halála esetén az elhalálozástól számított tíz éven belüléri el a reá irányadó nyugdíjra jogosító korhatárt, vagy következik be a legalább ötvenszázalékos mértékű egészségkárosodás, vagy házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról fog gondoskodni.Az özvegyi nyugellátás nem automatikusan jár, a megállapítás kérelemre történik. Az özvegyi nyugdíj iránti igényt a K08. vagy az ONYF. 3515-275. számú nyomtatványon, vagy elektronikus űrlapon kell előterjeszteni. Az igénybejelentő lap bármely […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.