Jogosultság özvegyi nyugdíjra


Valóban nem lesz jogosult az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után özvegyi nyugdíjra az a nő, akinek a férje 1992-ben hunyt el, és gyermekei nevelése miatt 1997-ig kapta az özvegyi nyugdíjat, majd 2012-től, 55 éves korától jelenleg is részesül az ellátásban? Hol található meg az erre vonatkozó szabályozás?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2022. május 17-én (418. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7172

[…] vonulásának ténye alapozza meg, hanem a nyugdíjkorhatára, mégpedig az elhunyt halálakor hatályos jogszabályok szerinti nyugdíjkorhatára.Jelen esetben 1997-től (pontosabban az árvaellátás címén megállapított özvegyi nyugdíj megszűnésének időpontjától számítva) 15 év állt rendelkezésre az özvegyi nyugdíj feléledésére. A feléledés során az irányadó öregséginyugdíj-korhatárnak a házastárs halálának időpontjában irányadó nyugdíjkorhatárt kell figyelembe venni, ami 1992-ben nők esetében az 55. betöltött életév volt.Az édesanya ezt a kort 2012-ben betöltötte, így jogosan éledt föl az özvegyi nyugdíja, ami véglegesen megilleti, függetlenül a részére megállapított öregségi nyugdíjtól.Az öregségi nyugdíj megállapítása az özvegyi nyugdíj összegszerűségére van hatással, ugyanis az özvegyi nyugdíj mértéke hatvan százaléka annak az öregségi nyugdíjnak, amely az elhunytat halála időpontjában megillette vagy megillette volna, amennyiben az özvegyi nyugdíjat korbetöltés vagy megváltozott munkaképesség címén állapították meg, és az özvegy nem részesül rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban.Az özvegyi nyugdíj mértéke harminc százaléka annak az öregségi nyugdíjnak, amely az elhunytat halála időpontjában megillette vagy megillette volna, amennyiben- az özvegyi nyugdíjat korbetöltés vagy megváltozott munkaképesség címén állapították meg, és az özvegy egyidejűleg rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, saját jogú nyugellá-tás-ban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati já-randóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül, valamint- az özvegyi nyugdíjat a házastárs jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartása címén állapították meg.A hatvanszázalékos mértékben megállapított özvegyi nyugdíj helyett harmincszázalékos mértékű özvegyi nyugdíjat attól az időponttól kell megállapítani, amelytől […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.