Ekhós dolgozó szülése


Jogosult lesz-e terhességi-gyermekágyi segélyre és GYED-re az a munkavállaló, aki az ekho szerinti adózást választotta, és 2010-ben szeretne szülni? A biztosított bejelentése a minimálbér alapján megtörtént, az a fölötti rész pedig ekhós.


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2009. november 24-én (163. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2799

[…] történik. A terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj jogosultságát 2010. április 30-át követő szülés esetén a következők határozzák meg: Terhességi-gyermekágyi segélynél kérdés, hogy a szülést megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt-e, s a biztosítás tartama alatt, vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül szül, vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon túl táppénz, illetőleg baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt, vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül. Gyermekgondozási díjnál figyelembe kell venni, hogy biztosított-e, s a szülést megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt. Ha terhességi-gyermekágyi segélyben részesül, s a biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély igénybevételének az időtartama alatt szűnt meg, feltéve hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett, és […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.