Köztisztviselő 13. havi illetménye


2007. december hónapra és azt követően 2008. januártól megilleti-e a 13. havi illetmény azt a munkavállalót, akinek 2007. november 30-án közös megegyezéssel megszűnt a köztisztviselői jogviszonya, de 2007. december 3-tól ismét köztisztviselőként dolgozott (azért 3-tól, mert 1-je szombatra esett)?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2008. március 25-én (124. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2137

[…] jogviszony év közben szűnik meg, a 13. havi illetmény összegét az utolsó munkában töltött napon irányadó illetmény alapján kell meghatározni. A 13. havi illetményt a tárgyévben havonta, az illetmény kifizetésével egyidejűleg, a kifizetés hónapját megelőző hónapra megállapított illetmény 1/12-ének megfelelő összegű részletekben kell kifizetni. Nem fizethető ki a 13. havi illetmény esedékes részlete, a) ha a kifizetés esedékességének időpontjában a közszolgálati jogviszony még nem áll fenn legalább 3 hónapja, vagy b) ha a kifizetést megelőző hónap teljes tartama alatt a közszolgálati jogviszony a (3) bekezdés a), c), illetve d) pontjában meghatározott okból, illetőleg fizetés nélküli szabadság miatt szünetelt. Ha a tárgyév során kifizetett részletek összege a 13. havi illetmény, illetve annak időarányos része az (1)-(5) bekezdés szerint megállapított összeget a) nem éri el, úgy a különbözetet aa) a tárgyévet követő január hónap 16-án, illetve ha az szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az azt követő első munkanapon, ab) a közszolgálati jogviszonynak az a) pontban foglalt időpontot megelőzően történő megszűnése esetén az utolsó munkában töltött napon, a köztisztviselő számára ki kell fizetni; b) meghaladja, úgy a különbözetet ba) a köztisztviselő tárgyévet követő januári illetményének kifizetésétől kezdődően az illetményéből, bb) a közszolgálati jogviszonynak az a) pontban foglalt időpontot megelőzően történő megszűnése esetén a köztisztviselő számára a jogviszony megszűnésekor kifizetett juttatások összegéből az Mt. 161. § (2)-(3) bekezdésének alkalmazásával le kell vonni. A 13. havi illetmény év közben történő havi részletekben történő kifizetésére vonatkozó előírásait a 2007. évi XXXIII. tv. vezette be 2007. július 1-jei hatállyal, rendelkezéseit első ízben a 2007. június hónapra járó illetmény kifizetésekor kellett alkalmazni. A kérdéses esetben érintett köztisztviselőt korábbi munkáltatójánál a 2007. évben eltöltött 11 hónap közszolgálati jogviszony után a 13. havi illetmény időarányos része illette meg azzal, hogy július hónaptól kezdődően november hónapig a havi illetmény 1/12-ed részletekben került kifizetésre, a fennmaradó különbözet pedig az utolsó munkában töltött napon került számára kifizetésre. Az érintett köztisztviselő a másik munkáltatónál a 1/12-ed havi illetményrészlet első […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.