Magán-nyugdíjpénztári tagdíj téves utalása


Hogyan korrigálhatja a munkáltató, ha a magán-nyugdíjpénztári tag járulékát a társadalombiztosítási szervhez utalta?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2005. augusztus 9-én (64. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1122

[…] intézkedni kell. A tb-hez - pontosabban az APEH felé - teljesített nyugdíjjárulékokat is a tagdíjjal megegyező összegben korrigálni kell. A Tbj-tv. 50. §-a kifejezetten erre az esetre is vonatkoztatható rendelkezései szerint a foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott), járulékalapot képező jövedelme alapján köteles a járulékok összegét megállapítani, a biztosítottat terhelő járulékot levonni. A megállapított járulékok összegét csökkenteni kell a biztosított részére a tárgyhónapban visszafizetett nyugdíjjárulék összegével - ideértve a magán-nyugdíjpénztári tagsággal összefüggő nyugdíjjárulék-túlfizetést is -, és az így kiszámított tárgyhavi járulékot az Art.-ban (1-2. számú melléklet) meghatározottak szerint az állami adóhatóságnak bevallani […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.