Munkavállalói felmondás táppénz alatt

Kérdés: Felmondhatja a határozatlan idejű munkaviszonyát a táppénzes időszak alatt az a munkavállaló, aki 2021. október 1-jétől jelenleg is keresőképtelen állományban van? Elfogadhatja a munkáltató a munkavállaló kérését arra vonatkozóan, hogy a 30 napos felmondási idő lejárta után szüntesse meg a munkaviszonyt, vagy a táppénzre tekintettel a felmondás közlésének időpontjában megszűnik a jogviszony? A felmondásban a biztosított kérte, hogy a felmondási idő alatt tekintsen el a munkáltató a munkavégzési kötelezettség alól.
Részlet a válaszából: […] Figyelembe véve a munkaszerződés általános szabályok szerinti meglétét és a főszabályok alkalmazását, az alábbi válasz adható:Az Mt. 69. §-ának (1) bekezdése rögzíti, hogy a felmondási idő 30 nap. Eltérést - többek között - abban az esetben biztosít, amennyiben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Végkielégítés munkavállalói felmondás esetén

Kérdés: Hogyan kell eljárni annak érdekében, hogy ne essen el a végkielégítéstől az a munkavállaló, akinek a munkáltatóját felvásárolta egy másik cég, amelynek a székhelye egy másik városban van, ahová az átjárás nagyon nagy megterheléssel járna a számára, ezért fel szeretne mondani?
Részlet a válaszából: […] ...új munkavégzési helyről, tehát a munkavállaló továbbra is a jelenlegi városban lenne köteles tovább végezni a tevékenységét, akkor a munkavállaló felmondására nem alkalmazandók a fenti kedvezőbb feltételek, így a végkielégítés sem.Összegezve tehát, szükséges az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Felmondó munkavállaló jogszerűtlen eljárása

Kérdés: Jogszerűen járt-e el a munkáltató az alábbi esetben? Egy munkavállaló felmondással megszüntette a határozatlan időre szóló munkaviszonyát, de a 30 napos felmondási időt nem volt hajlandó letölteni, a felmondása közlésének napján eltávozott a munkahelyről. A munkáltató az utolsó munkában töltött nappal megszüntette a dolgozó munkaviszonyát, a munkaviszony megszűnésekor kiadandó igazolásokat postán megküldte, azonban az utolsó havi bérét nem fizették ki, mivel a felmondási idő le nem töltése miatt a le nem dolgozott felmondási időre járó átlagkeresetet köteles megfizetni.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 101. § (1) bekezdésben foglaltak alapján, ha amunkavállaló a munkaviszonyát nem a törvényben előírtak szerint szünteti meg,köteles a munkáltató számára a rá irányadó felmondási időre járóátlagkeresetének megfelelő összeget megfizetni. Amennyiben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 29.

GYED-en lévő munkavállaló felmondása

Kérdés: Milyen kötelezettségei vannak a cégnek abban az esetben, ha egy GYED-en lévő munkavállaló rendes felmondással megszünteti a munkaviszonyát? Mit kell kifizetnie a munkavállaló részére, és hogyan alakul a felmondási idő?
Részlet a válaszából: […] A rendes felmondásra vonatkozó előírásokat az Mt. 89. §-ábanfoglalt rendelkezések határozzák meg.E rendelkezések értelmében a határozatlan idejűmunkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató felmondássalmegszüntetheti, ettől érvényesen eltérni nem lehet.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 13.