GYÁP alapja

Kérdés: Miért nem a GYED napi alapjával azonos összegben került megállapításra a gyermekápolási táppénz annak az édesanyának az esetében, akinek több mint tízéves munkaviszonya 2023. július 31-én megszűnt, gyermeke kétéves koráig, 2023. augusztus 28-ig GYED-ben részesült, szeptember 18-tól ismét munkaviszonyban áll, és október 5-től 20-ig beteg gyermeke ápolására tekintettel gyermekápolási táppénzt igényelt?
Részlet a válaszából: […] ...van olyan eset, amikor a táppénz naptári napi összegét a GYED alapjának figyelembevételével kell megállapítani. Erre a jogszabály akkor ad lehetőséget, ha a biztosított (táppénzt igénylő) a táppénzre jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző harmadik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Gyermekápolási táppénz külföldi előzmény esetén

Kérdés: Mennyi lesz a GYÁP alapja, illetve mértéke annak az édesanyának az esetében, aki 2020. november 2-től áll munkaviszonyban jelenlegi munkáltatójánál, és a 2020. november 24-től november 30-ig terjedő időtartamra gyermeke betegsége miatt gyermekápolási táppénzt igényelt? Az anya Magyarországon volt biztosított 2009. október 1-jétől 2015. április 17-ig, majd Németországban biztosított (E104 nyomtatvány szerint) 2015. május 6-tól 2019. május 12-ig, 2018. május 14-én gyermeke született, Magyarországra visszatérve álláskeresési járadékban részesült 2019. április 17-től 2019. május 1-jéig, GYED-ben részesült 2019. május 1-jétől 2020. július 31-ig (veszélyhelyzet miatt), GYES-ben részesül 2020. július 1-jétől jelenleg is. A szerződés szerinti jövedelme 300 000 forint/hó. Korábbi GYED-alapja 4966,67 forint/nap. A kedvezményszabályt lehet érvényesíteni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...venni, ha azok között 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. Nem vehető figyelembe a biztosítás megszűnését követően folyósított GYED, GYES ideje.Nem alkalmazható a kedvezményszabály sem, mert azt csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha az utolsóként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Gyermekápolási táppénz alapja többes jogviszony esetén

Kérdés: Mi lesz a gyermekápolási táppénz alapja, mennyi ideig jár az ellátás az alábbi esetben? Egy társadalombiztosítási kifizetőhelyet üzemeltető munkáltató 2018. július 16-tól foglalkoztatja munkaviszonyban az alkalmazottját, aki 2012. november 16-án született gyermeke betegsége miatt egyedülállóként gyermekápolási táppénz iránti igényt nyújtott be a kifizetőhelyre 2018. augusztus 6-tól. A munkavállaló 2011. május 3-tól 2017. szeptember 30-ig "A" munkáltatónál, 2017. november 16-tól 2018. június 20-ig "B" munkáltatónál állt munkaviszonyban, jelenlegi foglalkoztatója mellett pedig 2018. június 21-től "C" munkáltatónál is munkaviszonyban áll. Figyelembe kell venni az előzményeket a gyermek jogán igénybe vett GYÁP-napok tekintetében? Amennyiben igen, csak a megszűnt jogviszonyok vonatkozásában, vagy a párhuzamosan fennálló jogviszonyban eltöltött gyermek-ápolási napokat is?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés megválaszolásához először nézzük meg, hogy az egyedülálló anya a 2012. november 16-án született gyermeke után hány nap gyermekápolási táppénzre jogosult.A GYÁP a beteg gyermek ápolása miatti keresőképtelenség időtartamára jár, legfeljebb azonban:– az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.

Gyermekápolási táppénz alapja GYES melletti munkavégzés esetén

Kérdés: GYES melletti munkavégzés esetén mi lesz a 2011. január 16-tól január 25-ig terjedő időszakra igényelt gyermekápolási táppénz alapja, ha az édesanya 2010. január 1-jétől október 20-ig GYED-en volt, majd 2010. október 21-től GYES-re ment, és mellette munkába állt? A munkavállaló szerződés szerinti bére jóval meghaladja a minimálbért.
Részlet a válaszából: […] ...kezdőnapjánérvényes minimálbér alapulvételével kellene megállapítani. Mivel azért nincs azigénylőnek 180 naptári napi jövedelme, mert GYED-en volt, ezért alkalmazni kellazt az előnyszabályt, hogy táppénzének összegét a korábban folyósított ellátásalapját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.

GYÁP alapja

Kérdés: Egy munkavállaló 2002. március 18-ától folyamatos biztosítási idővel rendelkezik. 2006. június 6-án szült, gyermekgondozási díjban részesült 2008. június 6-ig, gyermekgondozási segélyen volt 2008. június 7-től 2008. június 30-ig, 2008. július 1-jén pedig újra munkába állt. Milyen összeg lesz a gyermekápolási táppénz alapja abban az esetben, ha a munkavállaló gyermeke 2008. szeptember 15-én megbetegszik?
Részlet a válaszából: […] ...gyermekgondozásidíjban részesült, ezért a táppénze naptári napi összegét a korábban folyósítottellátás alapját képező összeg (GYED) figyelembevételével kell megállapítani. Eza szabály csak abban az esetben alkalmazható, ha a korábban folyósított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 16.

GYÁP alapja

Kérdés: Mely időszak keresete alapján számfejthető a gyermekápolási táppénz annak a biztosítottnak, aki 2002. július 1-jétől áll egy cég alkalmazásában, GYED-ben részesült 2004. július 27-től 2006. március 3-ig, GYES-ben részesült 2006. április 4-től 2007. március 3-ig, a gyermekgondozási segély folyósítása mellett 2006. szeptember 1-jétől napi 8 órában dolgozik, és 2007. március 29-től gyermekápolási táppénzt igényel?
Részlet a válaszából: […] Tekintettel arra, hogy a gyermekápolási táppénzjogosultságára már nem a GYES folyósítása melletti munkavégzés időtartama alattkerül sor, ezért az összegének kiszámítására az általános szabályt kellalkalmazni. (Nem kell külön kezelni a GYES melletti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 31.

Gyermekápolási táppénz alapja

Kérdés: Mi a gyermekápolási táppénz alapja, és megkaphatja-e a biztosított a hetvenszázalékos táppénzt abban az esetben, ha a gyermek 2005. évben betegedett meg, és a biztosított 2004. december 17-ig gyermekgondozási segélyben részesült?
Részlet a válaszából: […] ...időnek. A háromévesnél idősebb, de hatévesnél fiatalabb gyermekápolása címén igénybe vehető táppénzes napok száma évenként 42, egyedülállónak84 naptári nap. Figyelembe kell venni azonban azt is, hogy a 42, illetve 84naptári napra táppénz csak abban az esetben jár,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 5.