Gyermekápolási táppénz alapja többes jogviszony esetén

Kérdés: Mi lesz a gyermekápolási táppénz alapja, mennyi ideig jár az ellátás az alábbi esetben? Egy társadalombiztosítási kifizetőhelyet üzemeltető munkáltató 2018. július 16-tól foglalkoztatja munkaviszonyban az alkalmazottját, aki 2012. november 16-án született gyermeke betegsége miatt egyedülállóként gyermekápolási táppénz iránti igényt nyújtott be a kifizetőhelyre 2018. augusztus 6-tól. A munkavállaló 2011. május 3-tól 2017. szeptember 30-ig "A" munkáltatónál, 2017. november 16-tól 2018. június 20-ig "B" munkáltatónál állt munkaviszonyban, jelenlegi foglalkoztatója mellett pedig 2018. június 21-től "C" munkáltatónál is munkaviszonyban áll. Figyelembe kell venni az előzményeket a gyermek jogán igénybe vett GYÁP-napok tekintetében? Amennyiben igen, csak a megszűnt jogviszonyok vonatkozásában, vagy a párhuzamosan fennálló jogviszonyban eltöltött gyermek-ápolási napokat is?
Részlet a válaszából: […] ...az Eb-tv. 48. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján a szerződés szerinti jövedelme figyelembevételével kell megállapítani. A táppénz mértéke mindkét jogviszonyban 50...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.

Táppénz számfejtése

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a táppénz összegét annak a munkavállalónak az esetében, aki 2001-től dolgozik a cégnél, 2009. augusztus 3-tól jelenleg is keresőképtelen beteg, ez évben még 2 nap betegszabadságra jogosult, és 2009. május 6-tól május 15-ig a négyéves beteg gyermekének ápolása miatt gyermekápolási táppénzt vett igénybe? A GYÁP alapjául szolgáló naptári napi jövedelme 16 750 forint volt.
Részlet a válaszából: […] ...2009. július31-ét követően kezdődő keresőképtelenségek esetén nemcsak a táppénz mértékéreés összegére vonatkozóan történt változás, hanem a betegszabadság mértékérevonatkozóan is.A betegszabadságidőtartamára járó távolléti díj mértéke 80 százalékról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 1.

Gyermekápolási táppénz alapja

Kérdés: Mi a gyermekápolási táppénz alapja, és megkaphatja-e a biztosított a hetvenszázalékos táppénzt abban az esetben, ha a gyermek 2005. évben betegedett meg, és a biztosított 2004. december 17-ig gyermekgondozási segélyben részesült?
Részlet a válaszából: […] ...minimálbér harmincadrésze, azaz57 000 forint : 30 nap = 1900 forint/nap, ha a szerződés szerinti jövedelme aminimálbér összegét eléri. A táppénz mértéke 70 százalék. Ha a biztosított csak a gyermekgondozási segély lejártátkövetően létesített először...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 5.