Gyermekápolási táppénz külföldi előzmény esetén


Mennyi lesz a GYÁP alapja, illetve mértéke annak az édesanyának az esetében, aki 2020. november 2-től áll munkaviszonyban jelenlegi munkáltatójánál, és a 2020. november 24-től november 30-ig terjedő időtartamra gyermeke betegsége miatt gyermekápolási táppénzt igényelt? Az anya Magyarországon volt biztosított 2009. október 1-jétől 2015. április 17-ig, majd Németországban biztosított (E104 nyomtatvány szerint) 2015. május 6-tól 2019. május 12-ig, 2018. május 14-én gyermeke született, Magyarországra visszatérve álláskeresési járadékban részesült 2019. április 17-től 2019. május 1-jéig, GYED-ben részesült 2019. május 1-jétől 2020. július 31-ig (veszélyhelyzet miatt), GYES-ben részesül 2020. július 1-jétől jelenleg is. A szerződés szerinti jövedelme 300 000 forint/hó. Korábbi GYED-alapja 4966,67 forint/nap. A kedvezményszabályt lehet érvényesíteni ebben az esetben?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2021. január 19-én (391. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6681

[…] minimálbér (161 000 forint) alapulvételével kell megállapítani, mivel a szerződés szerinti jövedelme a minimálbér összegét meghaladja. Mértéke a napi alap 60 százaléka. A táppénz alapját azért kell a minimálbér alapulvételével megállapítani, mert nincs az anyának a táppénzre való jogosultsága első napját megelőzően 180 napnyi, a 48/A. § (2) bekezdése szerinti folyamatos biztosítási jogviszonya. A 48/A. § (2) bekezdése szerint folyamatos biztosításban töltött időként a Tbj-tv. 6. §-ában meghatározott biztosításban töltött napokat lehet figyelembe venni, ha azok között 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. Nem vehető figyelembe a biztosítás megszűnését követően folyósított GYED, GYES ideje.Nem alkalmazható a kedvezményszabály sem, mert azt csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha az utolsóként megállapított ellátás alapja kizárólag a jogosultság kezdőnapján fennálló foglalkoztatónál elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra.Felhívjuk a figyelmet a következő ellentmondásokra. […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.