Gyermekápolási táppénz külföldi előzmény esetén

Kérdés: Mennyi lesz a GYÁP alapja, illetve mértéke annak az édesanyának az esetében, aki 2020. november 2-től áll munkaviszonyban jelenlegi munkáltatójánál, és a 2020. november 24-től november 30-ig terjedő időtartamra gyermeke betegsége miatt gyermekápolási táppénzt igényelt? Az anya Magyarországon volt biztosított 2009. október 1-jétől 2015. április 17-ig, majd Németországban biztosított (E104 nyomtatvány szerint) 2015. május 6-tól 2019. május 12-ig, 2018. május 14-én gyermeke született, Magyarországra visszatérve álláskeresési járadékban részesült 2019. április 17-től 2019. május 1-jéig, GYED-ben részesült 2019. május 1-jétől 2020. július 31-ig (veszélyhelyzet miatt), GYES-ben részesül 2020. július 1-jétől jelenleg is. A szerződés szerinti jövedelme 300 000 forint/hó. Korábbi GYED-alapja 4966,67 forint/nap. A kedvezményszabályt lehet érvényesíteni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...kell megállapítani, mivel a szerződés szerinti jövedelme a minimálbér összegét meghaladja. Mértéke a napi alap 60 százaléka. A táppénz alapját azért kell a minimálbér alapulvételével megállapítani, mert nincs az anyának a táppénzre való jogosultsága...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Gyermekápolási táppénz alapja többes jogviszony esetén

Kérdés: Mi lesz a gyermekápolási táppénz alapja, mennyi ideig jár az ellátás az alábbi esetben? Egy társadalombiztosítási kifizetőhelyet üzemeltető munkáltató 2018. július 16-tól foglalkoztatja munkaviszonyban az alkalmazottját, aki 2012. november 16-án született gyermeke betegsége miatt egyedülállóként gyermekápolási táppénz iránti igényt nyújtott be a kifizetőhelyre 2018. augusztus 6-tól. A munkavállaló 2011. május 3-tól 2017. szeptember 30-ig "A" munkáltatónál, 2017. november 16-tól 2018. június 20-ig "B" munkáltatónál állt munkaviszonyban, jelenlegi foglalkoztatója mellett pedig 2018. június 21-től "C" munkáltatónál is munkaviszonyban áll. Figyelembe kell venni az előzményeket a gyermek jogán igénybe vett GYÁP-napok tekintetében? Amennyiben igen, csak a megszűnt jogviszonyok vonatkozásában, vagy a párhuzamosan fennálló jogviszonyban eltöltött gyermek-ápolási napokat is?
Részlet a válaszából: […] ...való jogosultságot megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszak. A folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén a táppénz alapjaként a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni.Mivel sem a "C" munkáltatónál, sem a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.

GYÁP alapja GYES-ről visszatérő munkavállaló esetében

Kérdés: Milyen jövedelem alapulvételével állapítható meg a GYÁP annak az édesanyának az esetében, aki 2003. január 27-től áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, 2012. december 20-tól 2013. december 19-ig táppénzt kapott, 2013. december 20-tól beteg gyermeke után gyermekgondozási segélyben részesül, 2014. október 8-tól a GYES folyósítása mellett visszatért dolgozni, és 2015. március 19-től március 27-ig GYÁP-ot igényel?
Részlet a válaszából: […] ...táppénz alapját képező naptári napi jövedelem kiszámítására vonatkozó szabályok 2015. január 1-jétől megváltoztak.Az új szabályok értelmében akkor, ha a keresőképtelen biztosítottnak a táppénzre való jogosultsága kezdőnapját megelőzően folyamatos a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 28.

GYÁP alapja

Kérdés: Mi lesz a 2015. február 2-től február 6-ig tartó gyermekápolási táppénz alapja annak az édesanyának, aki 2015. január 15-től áll munkaviszonyban jelenlegi munkahelyén, előző munkaviszonya 2003-tól 2015. január 14-ig tartott, és a MÁK igazolása szerint 2016. februárig GYES-ben részesül? Alkalmazható ebben az esetben az ún. előnyszabály?
Részlet a válaszából: […] Nem vitás, hogy az anya jogosult gyermekápolási táppénzre.Bár a jogosultságát megelőzően rendelkezik 180 napi folyamatos biztosításban töltött idővel, de a jogosultsága kezdőnapját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjáig sem 180, sem 120 napi jövedelme nincs,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 31.

GYÁP alapja

Kérdés: A minimálbér időarányos része lesz-e a táppénz alapja annak a munkavállalónak az esetében, aki 2011. április 15-től napi 4 órás munkaviszonyban áll egy társaság alkalmazásában, ezt megelőzően nem volt munkaviszonya, és 2011. augusztus 1-jétől 2011. augusztus 9-ig gyermekápolási táppénzt igényelt? A munkavállaló szerződés szerinti órabére 515 forint.
Részlet a válaszából: […]  Ha a táppénzt igénylő nem rendelkezik 180 naptári napijövedelemmel, táppénzének összegét a jogosultsága kezdőnapján érvényesminimálbér alapulvételével kell megállapítani, kivéve ha szerződés szerintijövedelme a minimálbért nem éri el. Jelen esetben az igénylő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 6.

Gyermekápolási táppénz alapja GYES melletti munkavégzés esetén

Kérdés: GYES melletti munkavégzés esetén mi lesz a 2011. január 16-tól január 25-ig terjedő időszakra igényelt gyermekápolási táppénz alapja, ha az édesanya 2010. január 1-jétől október 20-ig GYED-en volt, majd 2010. október 21-től GYES-re ment, és mellette munkába állt? A munkavállaló szerződés szerinti bére jóval meghaladja a minimálbért.
Részlet a válaszából: […] ...táppénz összegét 2011. januártól az általános szabályok szerint kellmegállapítani. Megszűnt az eltérő szabály szerinti számítás.A táppénz alapját képező naptári napi jövedelemmegállapításához irányadó időszak a 2010. január 1-jétől 2011. január...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.

GYÁP alapja

Kérdés: Mi lesz a 2008. május 19-től május 25-ig, illetve a 2008. július 25-től augusztus 1-jéig tartó gyermekápolási táppénz alapja annak a kismamának az esetében, aki 2000 áprilisától áll egy cég alkalmazásában, 2007. május 17-től GYES-ben részesült, 2007. június 19-től 2008. március 31-ig a korábbi munkaszerződése alapján a GYES folyósítása mellett dolgozott, 2008. április 1-jétől 2008. május 18-ig ismét fizetés nélküli szabadságot vett igénybe, és visszament GYES-re, 2008. május 19-től pedig heti 30 órában újra dolgozik.
Részlet a válaszából: […] Először nézzük meg, hogy a táppénz összegénekmegállapításához mi az irányadó, és mi a számítási időszak. Tekintettel arra,hogy a kismama biztosítása folyamatos, az irányadó időszak a 2007. január1-jétől 2007. december 31-ig terjedő időtartam.Ezen időtartamon belül meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 11.

GYÁP alapja

Kérdés: Egy munkavállaló 2002. március 18-ától folyamatos biztosítási idővel rendelkezik. 2006. június 6-án szült, gyermekgondozási díjban részesült 2008. június 6-ig, gyermekgondozási segélyen volt 2008. június 7-től 2008. június 30-ig, 2008. július 1-jén pedig újra munkába állt. Milyen összeg lesz a gyermekápolási táppénz alapja abban az esetben, ha a munkavállaló gyermeke 2008. szeptember 15-én megbetegszik?
Részlet a válaszából: […] A táppénz összegének kiszámítására az általános szabálytkell alkalmazni (Eb-tv. 48. §).Jelen esetben a keresőképtelenség kezdőnapját megelőzőnaptári évben azért nincs a biztosítottnak jövedelme, mert gyermekgondozásidíjban részesült, ezért a táppénze naptári napi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 16.

Gyermekápolási táppénz alapja

Kérdés: Mi a gyermekápolási táppénz alapja, és megkaphatja-e a biztosított a hetvenszázalékos táppénzt abban az esetben, ha a gyermek 2005. évben betegedett meg, és a biztosított 2004. december 17-ig gyermekgondozási segélyben részesült?
Részlet a válaszából: […] ...mértéke 70 százalék. Ha a biztosított csak a gyermekgondozási segély lejártátkövetően létesített először biztosítási jogviszonyt, a táppénz alapját a máremlítettek szerint kell megállapítani, de a táppénz mértéke csak hatvanszázalék. Ez esetben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 5.