Gyermekápolási táppénz alapja többes jogviszony esetén

Kérdés: Mi lesz a gyermekápolási táppénz alapja, mennyi ideig jár az ellátás az alábbi esetben? Egy társadalombiztosítási kifizetőhelyet üzemeltető munkáltató 2018. július 16-tól foglalkoztatja munkaviszonyban az alkalmazottját, aki 2012. november 16-án született gyermeke betegsége miatt egyedülállóként gyermekápolási táppénz iránti igényt nyújtott be a kifizetőhelyre 2018. augusztus 6-tól. A munkavállaló 2011. május 3-tól 2017. szeptember 30-ig "A" munkáltatónál, 2017. november 16-tól 2018. június 20-ig "B" munkáltatónál állt munkaviszonyban, jelenlegi foglalkoztatója mellett pedig 2018. június 21-től "C" munkáltatónál is munkaviszonyban áll. Figyelembe kell venni az előzményeket a gyermek jogán igénybe vett GYÁP-napok tekintetében? Amennyiben igen, csak a megszűnt jogviszonyok vonatkozásában, vagy a párhuzamosan fennálló jogviszonyban eltöltött gyermek-ápolási napokat is?
Részlet a válaszából: […] ...biztosítási jogviszony első napjától az ellátásra való jogosultságot megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszak. A folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén a táppénz alapjaként a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.

Gyermekápolási táppénz

Kérdés: Meddig és milyen összeg alapulvételével folyósítható a gyermekápolási táppénz annak a munkavállalónak, aki 2016. november 3-tól áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, előző munkaviszonya 2013. február 4-től 2016. október 18-ig tartott, és négyéves gyermeke otthoni ápolása címén nyújtotta be a táppénzigényt a 2016. november 10-től 18-ig tartó időszakra?
Részlet a válaszából: […] ...van, a keresőképtelensége teljes időtartamára jogosult az ellátásra. Jogosultságát az alapozza meg, hogy 2013. február 4-től rendelkezik folyamatos biztosítási idővel.A táppénz naptári napi alapját az Eb-tv. 48. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 10.

GYÁP alapja

Kérdés: Milyen jövedelem alapján állapítható meg a gyermekápolási táppénz annak az édesanyának az esetében, aki 2015. március 2-án lépett be jelenlegi munkahelyére, 2015. március 16-tól 20-ig GYÁP-ot kapott, és 2015. június 15-től június 19-ig ismét GYÁP-ra válik jogosulttá? A munkavállaló előző munkaviszonya 2008. január 7-től 2015. február 22-ig állt fenn. Első alkalommal az ellátás alapja a szerződés szerinti jövedelme volt, amelynek összege 300 000, 2015. június 1-jétől 350 000 forint.
Részlet a válaszából: […] ...alkalmazni lehetne az Eb-tv. 48. §-ának (3) bekezdésében foglaltakat, mivel az anya rendelkezik a jogosultságát megelőzően 180 napi folyamatos biztosítási idővel, és van a jogosultságát megelőző harmadik hónap utolsó napjáig (március hó) tényleges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 23.

Táppénz számfejtése

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a táppénz összegét annak a munkavállalónak az esetében, aki 2001-től dolgozik a cégnél, 2009. augusztus 3-tól jelenleg is keresőképtelen beteg, ez évben még 2 nap betegszabadságra jogosult, és 2009. május 6-tól május 15-ig a négyéves beteg gyermekének ápolása miatt gyermekápolási táppénzt vett igénybe? A GYÁP alapjául szolgáló naptári napi jövedelme 16 750 forint volt.
Részlet a válaszából: […] ...járó távolléti díj mértéke 80 százalékról 70 százalékra változott.A táppénz mértékepedig legalább kétévi folyamatos biztosítási idő esetén a figyelembe vehetőjövedelem naptári napi átlagának a 60 százaléka, ennél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 1.

GYÁP alapja

Kérdés: Egy munkavállaló 2002. március 18-ától folyamatos biztosítási idővel rendelkezik. 2006. június 6-án szült, gyermekgondozási díjban részesült 2008. június 6-ig, gyermekgondozási segélyen volt 2008. június 7-től 2008. június 30-ig, 2008. július 1-jén pedig újra munkába állt. Milyen összeg lesz a gyermekápolási táppénz alapja abban az esetben, ha a munkavállaló gyermeke 2008. szeptember 15-én megbetegszik?
Részlet a válaszából: […] A táppénz összegének kiszámítására az általános szabálytkell alkalmazni (Eb-tv. 48. §).Jelen esetben a keresőképtelenség kezdőnapját megelőzőnaptári évben azért nincs a biztosítottnak jövedelme, mert gyermekgondozásidíjban részesült, ezért a táppénze naptári napi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 16.

Gyermekápolási táppénz alapja

Kérdés: Mi a gyermekápolási táppénz alapja, és megkaphatja-e a biztosított a hetvenszázalékos táppénzt abban az esetben, ha a gyermek 2005. évben betegedett meg, és a biztosított 2004. december 17-ig gyermekgondozási segélyben részesült?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből sajnos egy lényeges információ nem derül ki,nevezetesen, hogy a gyermekápolási táppénzt igénylő mikortól biztosított. Feltételezzük, hogy már a gyermekgondozási segélyt is mintbiztosítási jogviszonnyal rendelkező vette igénybe, ezért a táppénzének alapja–...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 5.