Gyermekápolási táppénz alapja többes jogviszony esetén


Mi lesz a gyermekápolási táppénz alapja, mennyi ideig jár az ellátás az alábbi esetben? Egy társadalombiztosítási kifizetőhelyet üzemeltető munkáltató 2018. július 16-tól foglalkoztatja munkaviszonyban az alkalmazottját, aki 2012. november 16-án született gyermeke betegsége miatt egyedülállóként gyermekápolási táppénz iránti igényt nyújtott be a kifizetőhelyre 2018. augusztus 6-tól. A munkavállaló 2011. május 3-tól 2017. szeptember 30-ig "A" munkáltatónál, 2017. november 16-tól 2018. június 20-ig "B" munkáltatónál állt munkaviszonyban, jelenlegi foglalkoztatója mellett pedig 2018. június 21-től "C" munkáltatónál is munkaviszonyban áll. Figyelembe kell venni az előzményeket a gyermek jogán igénybe vett GYÁP-napok tekintetében? Amennyiben igen, csak a megszűnt jogviszonyok vonatkozásában, vagy a párhuzamosan fennálló jogviszonyban eltöltött gyermek-ápolási napokat is?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2018. szeptember 25-én (345. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5874

[…] betegsége miatt a keresőképtelenség a gyermek születésnapján fennáll, sőt áthúzódik az azt követő időtartamra is, az ellátás jár a gyermek születésnapjára is, de a gyermek születésnapját követő naptól ismét meg kell állapítani a gyermek életkorához igazodó táppénzes napok számát. A gyermek születésnapjáig fel nem használt napok nem vihetők át a következő évre.(Ha például a gyermek betegsége miatt 2018. augusztus 6-tól 2018. november 20-ig otthoni ápolásra szorul, az anya a 2018. augusztus 6-tól a november 16-ig terjedő időtartamra a 84 nap terhére, majd 2018. november 17-től 20-ig a következő évre járó 28 nap terhére jogosult GYÁP-ra.)Másik fontos szabály, hogy a folyamatos biztosításban töltött időt is vizsgálni kell. Ugyanis, csak abban az esetben járnak a gyermek életkorához igazodó táppénzes napok, ha az anya rendelkezik – a keresőképtelenséget megelőző napig – legalább annyi folyamatos biztosításban töltött idővel, ahány napra megilleti az ellátás.Az anya "C" munkáltatónál fennálló jogviszonyához figyelembe kell venni a "B" munkáltatónál 2017. november 16-tól 2018. június 20-ig fennállt biztosítási időt, s ugyanezen megszűnt biztosításban töltött időtartamot szintén figyelembe kell venni a kifizetőhelyet üzemeltető jelenlegi munkáltatónál 2018. július 16-tól fennálló jogviszonyához is. Nem vehető figyelembe az "A" munkáltatónál 2011. május 3-tól 2017. szeptember 30-ig fennállt jogviszony időtartama, mivel a megszűnt biztosítás és az új jogviszony alapján kezdődő biztosítás között a megszakítás több mint 30 nap (Eb-tv. 48/A. §). A megszűnt biztosításban töltött idők összeszámítását az Eb-tv. R. 27/A. §-a szabályozza.Ha az igénylő több fennálló jogviszonyból kéri az ellátást, akkor az érintett valamennyi fennálló biztosítási jogviszonyához külön-külön hozzá kell számítani a megszűnt biztosítási jogviszonyból származó biztosításban töltött napoknak a fennálló biztosítás kezdőnapját megelőző napjait.A fentiek értelmében a "C" munkáltatónál a keresőképtelenséget megelőző napig biztosításban töltött napok száma 262 nap, a kifizetőhelyi munkáltatónál pedig 237 nap.Feltételezhető, hogy az édesanya mindkét jogviszonyában GYÁP-ot igényelt.Az egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszonyban álló biztosított gyermekápolási táppénz iránti kérelmének elbírálásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a táppénzre való jogosultságot, és a táppénz összegét jogviszonyonként külön-külön kell elbírálni. Ennek következtében a táppénzelőzményes napok számát is jogviszonyonként kell meghatározni.Ha az anyuka a "B" munkáltatónál fennállott jogviszonya időtartama alatt nem vett igénybe gyermekápolási táppénzt, mindkét […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.