GYÁP alapja

Kérdés: Miért nem a GYED napi alapjával azonos összegben került megállapításra a gyermekápolási táppénz annak az édesanyának az esetében, akinek több mint tízéves munkaviszonya 2023. július 31-én megszűnt, gyermeke kétéves koráig, 2023. augusztus 28-ig GYED-ben részesült, szeptember 18-tól ismét munkaviszonyban áll, és október 5-től 20-ig beteg gyermeke ápolására tekintettel gyermekápolási táppénzt igényelt?
Részlet a válaszából: […] ...napjáig azért nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, mert 180 napig táppénzben, baleseti táppénzben, CSED-ben, örökbefogadói díjban, GYED-ben részesült. Ez esetben a táppénz naptári napi összegét az utolsóként megállapított ellátás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Gyermekápolási táppénz

Kérdés: Meddig és milyen összeg alapulvételével folyósítható a gyermekápolási táppénz annak a munkavállalónak, aki 2016. november 3-tól áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, előző munkaviszonya 2013. február 4-től 2016. október 18-ig tartott, és négyéves gyermeke otthoni ápolása címén nyújtotta be a táppénzigényt a 2016. november 10-től 18-ig tartó időszakra?
Részlet a válaszából: […] ...jövedelem – a betegszabadságra jogosultak esetén – az ellátásra való jogosultság kezdőnapjának hónapjára számított távolléti díj egy hónapra járó összege.A biztosításban töltött idő azért minősül az Eb-tv. 48/A. §-ának (2) bekezdése szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 10.

Táppénz számfejtése

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a táppénz összegét annak a munkavállalónak az esetében, aki 2001-től dolgozik a cégnél, 2009. augusztus 3-tól jelenleg is keresőképtelen beteg, ez évben még 2 nap betegszabadságra jogosult, és 2009. május 6-tól május 15-ig a négyéves beteg gyermekének ápolása miatt gyermekápolási táppénzt vett igénybe? A GYÁP alapjául szolgáló naptári napi jövedelme 16 750 forint volt.
Részlet a válaszából: […] ...vonatkozóan történt változás, hanem a betegszabadság mértékérevonatkozóan is.A betegszabadságidőtartamára járó távolléti díj mértéke 80 százalékról 70 százalékra változott.A táppénz mértékepedig legalább kétévi folyamatos biztosítási idő esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 1.

GYÁP alapja

Kérdés: Egy munkavállaló 2002. március 18-ától folyamatos biztosítási idővel rendelkezik. 2006. június 6-án szült, gyermekgondozási díjban részesült 2008. június 6-ig, gyermekgondozási segélyen volt 2008. június 7-től 2008. június 30-ig, 2008. július 1-jén pedig újra munkába állt. Milyen összeg lesz a gyermekápolási táppénz alapja abban az esetben, ha a munkavállaló gyermeke 2008. szeptember 15-én megbetegszik?
Részlet a válaszából: […] ...esetben a keresőképtelenség kezdőnapját megelőzőnaptári évben azért nincs a biztosítottnak jövedelme, mert gyermekgondozásidíjban részesült, ezért a táppénze naptári napi összegét a korábban folyósítottellátás alapját képező összeg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 16.

GYÁP összegének megállapítása

Kérdés: Milyen jövedelem figyelembevételével kell a GYÁP összegét megállapítani annak a több éve munkaviszonyban álló nőnek az esetében, aki a 2003. május 31-én született gyermekével 2005. május 31-ig gyermekgondozási díjban részesült, majd munkaviszonya közös megegyezéssel 2005. augusztus 15-én megszűnt, 2005. augusztus 16-tól másik munkáltatónál havi 135 000 forint munkabérrel ismét munkaviszonyban állt, és 2005. szeptember 1-jétől beteg gyermekének ápolása címén táppénzt igényel?
Részlet a válaszából: […] ...nincs 180 naptári napi jövedelme.Tekintettel azonban arra, hogy azért nincs a biztosítottnak 180 naptári napijövedelme, mert gyermekgondozási díjban részesült, ezért táppénzének összegét akorábban folyósított ellátásának (gyermekgondozási díj) alapját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 8.