Jogalap nélkül kifizetett munkabér végrehajtása

Kérdés: A bírósági végrehajtás szabályai az irányadók a jogalap nélkül kifizetett munkabér esetén? Mi tekinthető helyes eljárásnak a letiltások sorrendiségének meghatározásakor, ha a munkavállalónak jogalap nélküli munkabér kifizetése keletkezik? Levonható a jogalap nélkül kifizetett munkabér a végrehajtói okirattal foganatosított gyermektartásdíjat és egyéb követeléseket megelőző sorrendben?
Részlet a válaszából: […] ...a követelését a munkavállaló hozzájárulása nélkül - csak úgy - a következő havi munkabérből levonja. Ez jogellenes, és munkaügyi bíróság előtt támadható lépés. A munkáltatónak vagy munkaügyi perben, vagy ha a követelés mértéke nem haladja meg a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Letiltást megalapozó dokumentumok

Kérdés: Be kell kérnie a munkáltatónak a munkavállalótól a tartásdíjat megállapító eredeti végzést, illetve annak fénymásolatát, vagy elegendő az előző munkahely által kiállított adatlap, amely tartalmazza a bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettség adatait? A munkavállaló nem adta le a bírósági végzés teljes terjedelmét, csak egy oldalt, ami a megegyezett tartásdíjról szól, és ami hiányos. Ebben az esetben mi a munkáltató teendője?
Részlet a válaszából: […] ...folyamatosságát. Az eredeti letiltó okirat bekérése nem feltétlenül várható el, annál is inkább, mert az akár több évre visszatekintő bírósági végzések általában a korábbi, a kötelezett már megváltozott munkahelyét tartalmazzák, és esetleg abban a felek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

A munkabér védelme

Kérdés: Melyek a legfontosabb tudnivalók a munkabér kifizetésével és védelmével kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] ...számlára történő átutalás. A munkabért a munkavállalónak vagy meghatalmazottjának kell kifizetni, kivéve, ha ebben a munkavállalót bírósági vagy hatósági határozat korlátozza (pl. cselekvőképességben való korlátozás, vagy ha a munkabér végrehajtás alá esik).Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Jubileumi jutalom

Kérdés: Beleszámít az állásidő a jubileumi jutalomra jogosító időbe egy kulturális intézményben foglalkoztatott dolgozó esetében, aki 2023. április 24-től keresőképtelen, 2023. június 1-jétől a foglalkozás-egészségügyi orvos alkalmatlannak minősítette a munkavégzésre, az intézmény azonban nem tudott megfelelő munkakört biztosítani a számára, de nem mondott fel neki, azóta is állományban tartja? Milyen munkabér alapján kell kifizetni a jutalmat ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...alá tartozó szervnél munkaviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban töltött időt,- a szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá- a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint- a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Bt. beltagjának üzemorvosi vizsgálata

Kérdés: Kötelező a munkavállalók üzemorvosi munkaköri alkalmassági vizsgálatának elvégzése egy kft. öregségi nyugdíjban részesülő beltagja esetében, aki a cég ügyvezetésén kívül részmunkaidőben személyesen is dolgozik a vállalkozásban? Hogyan módosult az ezzel kapcsolatos törvényi szabályozás?
Részlet a válaszából: […] ...hivatásos és szerződéses szolgálati viszonyban, a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, a bíró szolgálati viszonyában, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati viszonyban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Munkavállaló által kezdeményezett felszámolási eljárás

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a munkavállalónak a munkabér kifizetésének elmaradása esetén annak érdekében, hogy hozzájusson a járandóságához?
Részlet a válaszából: […] ...esetében a Csőd-tv. 24. §-ának (1) bekezdése alapján felszámolási eljárás iránti kérelem terjeszthető elő az illetékes bíróságon. A tartozás jogcímét munkabér-követelésben kell megjelölni, és a fizetésképtelenség a hivatkozott jogsértésen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Munkaviszony jogellenes megszüntetése

Kérdés: Milyen igényekkel léphet fel a munkavállaló a munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén?
Részlet a válaszából: […] ...szabályokat [Mt. 75. § (1) bekezdés].Ha a munkavállaló úgy gondolja, hogy munkaviszonyát jogellenesen szüntették meg, akkor munkaügyi bíróság előtt igényelheti elmaradt jövedelmét. Ezt attól az időponttól kérheti, amikor a munkaviszony jogellenesen megszűnt,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Prémium

Kérdés: Szabadon dönthet a munkáltató a prémium kifizetéséről és összegéről abban az esetben, ha a munkaszerződésben az szerepel, hogy mérlegelési jogkörében eljárva prémiumot adhat a dolgozónak, vagy van valamilyen korlátja ennek a juttatásnak?
Részlet a válaszából: […] ...a szerződéses kötelezettséget teljesíteni.Bár az Mt. nem határozza meg a prémium fogalmát vagy fizetésének feltételeit, de a bírói gyakorlatból vonható le következtetés, hogy milyen követelmény támasztható a prémiummal kapcsolatban. Az Mfv.II.10.801/2010....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Versenybírói elszámolás

Kérdés: Versenybírói elszámolás esetén keletkezik személyijövedelemadó- és járulékkötelezettség akkor, ha a kifizető egy egyesület, a kiküldő pedig a szakszövetség?
Részlet a válaszából: […] A magánszemély minden jövedelme adóköteles [Szja-tv. 1. § (3) bekezdés]. A játékvezetők tevékenysége a személyi jövedelemadó rendszerében önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül, ezért a részükre kifizetett díjazás, tiszteletdíj, költségtérítés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Jogalap nélkül felvett egészségbiztosítási pénzbeli ellátás

Kérdés: Hogyan változott 2024. január 1-jétől a jogalap nélkül kifizetett egészségbiztosítási pénzbeli ellátások tekintetében az eljárás lefolytatását érintő szabályozás? Van olyan minimális értékhatár, amely alatt a visszafizetésre kötelező eljárást nem kell lefolytatni?
Részlet a válaszából: […] ...belül és egy ízben nyújt lehetőséget, kizárólag abban az esetben, amennyiben a döntést másodfokú hatóság, felügyeleti szerv vagy bíróság nem bírálta el.Amennyiben a fizetésre kötelezett a fizetésre kötelező döntés véglegessé válásától számított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.
1
2
3
68