Jövedelempótló kártérítés közterhei

Kérdés: Terheli járulék-, adó- és szociálishozzá-járulásiadó-fizetési kötelezettség a jövedelempótló kártérítést, amelyet a bíróság a kórházi ellátásával összefüggésben ítélt meg egy beteg részére? Amennyiben a megítélt összeget terheli járulék- és adókötelezettség, akkor a megítélt összegből kell levonni, és az így keletkezett nettó összeget kell a volt beteg részére kifizetni, vagy a bíróság által megítélt összeget kell kifizetendőnek tekinteni, és visszafelé kell az intézménynek számolnia?
Részlet a válaszából: […] ...azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.Abban az esetben, ha a bíróság megállapítja a felelősséget, kártérítést ítél meg a károsult részére, amely többféle lehet. Közös szabályt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Végkielégítés

Kérdés: Minden esetben kötelező végkielégítést fizetni annak a munkavállalónak, akinek megszűnik a munkaviszonya, és legalább 3 éve az adott munkahelyen dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.Amennyiben egy munkaügyi perben a bíróság azt állapítja meg, hogy a munkáltató jogellenesen szüntette meg a munkavállaló munkaviszonyát, és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Nyugdíjas személyek munkavállalása a közszférában

Kérdés: Valóban dolgozhatnak ismét közalkalmazotti jogviszonyban az ellátásuk veszélyeztetése nélkül az öregségi nyugdíjban részesülő személyek?
Részlet a válaszából: […] ...szolgálati jogviszonyban,h) biztosi jogviszonyban,i) köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban,j) bírói szolgálati viszonyban,k) igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban,l) ügyészségi szolgálati viszonyban,m) a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Nyugdíjas személy munkavégzése egészségügyi intézményben

Kérdés: Milyen jogviszonyban láthatja el nyugdíjazása után a nyugellátás szüneteltetése nélkül egy egészségügyi intézmény üzemeltetését egy 1957-ben született férfi, aki a nyugdíjkorhatára betöltésével el szeretne menni nyugdíjba, de a munkáltatója nyugdíjasként is tovább szeretné foglalkoztatni?
Részlet a válaszából: […] ...politikai szolgálati jogviszonyt, biztosi jogviszonyt, köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyt, bírói szolgálati viszonyt, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyt, ügyészségi szolgálati viszonyt, a rendvédelmi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Családi pótlék ukrán menekültek részére

Kérdés: Jogosult lesz Magyarországon családi pótlékra az a kétgyermekes ukrán család, amely az Ukrajnában zajló harcok miatt menekültként érkezett az országba? A család magyar állampolgársággal még nem rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] ...alatt legalább egy évig Magyarország területén tartózkodott az EGT-állampolgár vagy a magyar állampolgár családtagjaként. Ezenfelül a bírósági döntés szerint a volt házastárs is gyakorolja a szülői felügyeleti jogot az EGT-állampolgár - Magyarország...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Utólag kifizetett végkielégítés

Kérdés: A 2018. évi vagy a kifizetéskori rendelkezések alapján kell számfejteni a végkielégítést abban az esetben, ha bíróság egy volt munkavállaló 2018-ban megszűnt munkaviszonya alapján, elmaradt jövedelem címén kártérítést, valamint végkielégítést ítélt meg, és az indoklásban levezette a távolléti díj alapján számolt elmaradt jövedelem miatt a juttatás összegét, és ezt csökkentette 18,5 százalékkal, a végkielégítésről viszont ilyen formában nem rendelkezett?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 30. §-a értelmében a biztosítással járó jogviszony megszűnését követően, e jogviszony alapján kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelmet úgy kell figyelembe venni, mintha annak kifizetésére a jogviszony fennállásának utolsó napján került volna...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Családi pótlék külföldre költözés esetén

Kérdés: Van valamilyen kötelezettsége a családi pótlékkal kapcsolatban annak a családnak, akik előreláthatóan huzamosabb időre külföldre költöznek, vagy magyar állampolgárként továbbra is jogosultak lesznek az ellátásra?
Részlet a válaszából: […] ...Cst. és a Cst. R. alapján valamennyi, a folyósítással kapcsolatban jelentőséggel bíró változásról a kérelmezőnek 15 napon belül tájékoztatnia kell az ellátást megállapító szervet, vagyis a lakcíme szerint illetékes kormányhivatalt. A külföldre költözés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Munkabér téves utalása

Kérdés: Milyen szabályozás vonatkozik arra az esetre, ha a munkáltató tévesen utalt munkabért a munkavállaló részére? A munkavállaló jelezte, hogy többet kapott, tehát beleegyezését adta abba, hogy a munkáltató visszavonhatja tőle. Ebben az esetben a munkavállaló határozza meg, hogy hogyan fizeti vissza a tévesen utalt bért, vagy egyeztetnie kell a munkáltatóval? Kell erre vonatkozóan valamilyen megállapodást kötni?
Részlet a válaszából: […] ...közölnie kell a dolgozóval a visszafizetésre vonatkozó felszólítást, ezután a visszafizetési igényét már csak fizetési meghagyás vagy bíróság útján érvényesítheti.Abban az esetben, ha a jogalap nélküli kifizetés abban nyilvánul meg, hogy a munkabért a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Elmaradt munkabér

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a munkavállalónak, ha a munkáltató nem fizeti ki a munkabért?
Részlet a válaszából: […] ...megfizetése iránt.A keresetlevelet a munkavállaló a munkáltató székhelye szerint vagy a munkavállaló lakóhelye szerint illetékes bíróságon nyújthatja be választása szerint. Amennyiben a munkavállaló az említettektől eltérő helyen dolgozott, lehetősége van...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Többletlevonás visszakövetelése

Kérdés: Kérheti a többletként levont munkabérrész megtérítését a munkáltatótól az a gyermektartás fizetésére kötelezett munkavállaló, akinek a tartásdíj összegét a bíróság leszállította, amelyről a végzést kézbesítette a munkáltató részére? A munkáltató kézbesítési rendszerében bekövetkezett nehézségek miatt a végzést későn vették át, így az adott hónapban változatlan összegben vonták a tartásdíjat, amely miatt többletlevonás keletkezett. Miként érvényesül a helytállási kötelezettség a munkavállaló irányába ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...hogy a gyermektartásdíjat havonta előre meghatározott összegben és megfelelő fizetési módozatban teljesíti.A felek kérelmére a bíróság a gyermektartásdíj megfizetéséről közvetlen bírósági felhívás útján végzésben intézkedik, melyben kötelezi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.
1
2
3
62