Jogalap nélkül felvett egészségbiztosítási pénzbeli ellátás

Kérdés: Hogyan változott 2024. január 1-jétől a jogalap nélkül kifizetett egészségbiztosítási pénzbeli ellátások tekintetében az eljárás lefolytatását érintő szabályozás? Van olyan minimális értékhatár, amely alatt a visszafizetésre kötelező eljárást nem kell lefolytatni?
Részlet a válaszából: […] ...belül és egy ízben nyújt lehetőséget, kizárólag abban az esetben, amennyiben a döntést másodfokú hatóság, felügyeleti szerv vagy bíróság nem bírálta el.Amennyiben a fizetésre kötelezett a fizetésre kötelező döntés véglegessé válásától számított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Munkavállaló képzése

Kérdés: Utasíthatja a munkáltató a munkavállalóit, hogy szombati napokon járjanak egy olyan képzésre, ahol – többek között – a munkájukhoz szükséges új eszközök kezelését is megtanulják? Szombati napokon egyébként beosztás szerint nem végeznek munkát a dolgozók. A tanfolyam díját ebben az esetben a munkáltatónak kell megfizetnie?
Részlet a válaszából: […] ...új dolgok kerüljenek elsajátításra a hatékony munkavégzés érdekében.Az Mt. részletesen nem szabályozza ezt a kérdést, a bírói gyakorlat és a jogirodalom azonban ad áttekintő jelleggel iránymutatást. A megválaszoláshoz fontos tudni, hogy az Mt. előírja,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Munkaszerződés módosítása

Kérdés: Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a munkavállalók nem akarják elfogadni a munkáltató által kezdeményezett munkaszerződés-módosítást, mert úgy vélik, hogy a módosítás kedvezőtlen lenne a számukra? Felmondhat a munkáltató azoknak a munkavállalóknak, akik nem fogadják el a módosítást?
Részlet a válaszából: […] ...valósan és okszerűen meg kell indokolnia (Mt. 60-61. §). Ha az indokolás nem felel meg e követelményeknek, akkor a munkavállaló bírósághoz fordulhat.Azt még érdemes tisztázni, hogy ugyan sok munkavállaló a munkaszerződés-módosítást szó nélkül aláírja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

A szakszervezeti tagdíj levonási sorrendje a munkabérletiltások levonási rendszerében

Kérdés: Csökkenti a letiltás alapját képező munkabér-jövedelmet az érdekképviseleti tagdíj összege?
Részlet a válaszából: […] ...munkáltató számára a munkabér két lényeges elkülönített fogalom meghatározás alkalmazásával értelmezhető.A közvetlen bírósági letiltás érvényesülő rendelkezései adnak egyfajta iránymutatást a munkabér fogalomkörére nézve. A Vht. 24. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Családipótlék-jogosultság

Kérdés: Ki jogosult a családi pótlékra abban az esetben, ha a gyermeket a bíróság az apának ítélte, azonban ennek ellenére jelenleg az anya háztartásában él, aki nem kíván eleget tenni a bírósági ítéletben foglaltaknak?
Részlet a válaszából: […] ...a szülők valószínűleg együtt nevelték gyermeküket. Miután kapcsolatuk megszűnt, a gyermeket az édesapa nevelte, egyedül. Ezt a tényt a bírósági ítélet is alátámasztja, miszerint a gyermek nevelését az apa gondjaira bízták.Időközben azonban a bírósági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

1958-ban született munkavállaló nyugdíjazása

Kérdés: Melyik időponttól érdemes kérnie a nyugellátás megállapítását annak a személynek, aki 2023. december 15-én tölti be a 65. életévét, de a munkáltatója a nyugdíjas kora ellenére is számít a munkájára? Kérje a nyugdíjat a jogosító életkor betöltése napjától, vagy várjon 2024-ig?
Részlet a válaszából: […] ...politikai szolgálati jogviszonyt, biztosi jogviszonyt, köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyt, bírói szolgálati viszonyt, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyt, ügyészségi szolgálati viszonyt, a rendvédelmi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Nyugdíj összege utólag kifizetett járandóság esetén

Kérdés: Befolyásolja a már megállapított nyugdíj összegét, ha a jogosult részére utólag nagy összegű elmaradt járandóságot fizetett ki a volt munkáltatója? A kifizetésre a bíróság kötelezte a munkáltatót, mert a munkaviszony nyugdíjazásra tekintettel történő megszüntetése során nem fizette ki a munkavállalónak járó munkabért és egyéb juttatásokat.
Részlet a válaszából: […] ...úgy kell figyelembe venni, mintha annak kifizetésére a jogviszony fennállásának utolsó napján került volna sor. Ez azt jelenti, hogy a bíróság által megítélt összeg kifizetésére úgy kell tekinteni, mintha az a jogviszony megszűnésekor került volna utalásra, amikor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Munkavállaló kártérítési felelőssége

Kérdés:

Hogyan tudja megtéríttetni a munkavállalóval az okozott kárt a munkáltató abban az esetben, ha figyelmetlensége miatt tönkrement a céges telefon? A dolgozó nem tartotta be a telefon kezelésére vonatkozó munkahelyi szabályokat, és ez okozta a kárt. Milyen munkajogi lehetőségei vannak ebben az esetben a munkáltatónak? Levonhatja a dolgozó béréből a kárt?

Részlet a válaszából: […] ...és egyéb járulékok; de e körbe esik az is, hogyha valaki ellen végrehajtás van folyamatban, és végrehajtható határozat, pl. bírósági letiltás alapján történik a munkabérből való levonás.Más az eset, hogyha a munkáltató követeléséről van szó,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

A munkáltató személyében bekövetkező változás

Kérdés: Szolgáltatói tevékenység átadása esetén mikor állapítható meg, hogy a munkáltató személyében változás történt? Munkáltatói jogutódlás esetén az átvevő munkáltató felmondhat az átvett munkavállalóknak?
Részlet a válaszából: […] ...erre irányuló megállapodása alapján történik. Annak megállapításához, hogy milyen esetben kerül sor a munkáltatói jogutódlásra, a bírósági gyakorlat nyújt segítséget.Az Európai Bíróság gyakorlatában kialakította, hogy a gazdasági egység átadása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Szakszervezeti tagdíj

Kérdés: Melyek azok a foglalkoztatási jogviszonyok, amelyekben nincs lehetőség 2024. január elsejétől a munkáltatói levonás útján teljesíteni a szakszervezetitagdíj-fizetési kötelezettséget, és kik azok a munkavállalók, akik számára a lehetőség továbbra is megmarad, és a törvény hatálybalépésével is munkáltatói levonással tesznek eleget az érdekképviseletitagdíj-fizetésnek?
Részlet a válaszából: […] ...munkabér védelmére irányuló generális szabályozás szerint a munkabérből való levonásra jogszabály felhatalmazása vagy végrehajtható bírósági határozat alapján kerülhet sor.A munkavállalói érdekképviseleti tagdíj munkáltató által történő levonására...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.
1
2
3
67