Háziorvosi szolgáltató részére járó bértámogatás

Kérdés: Igénybe veheti a háziorvosi szolgáltatók részére a NEAK által megállapított bértámogatást egy kisadózó betéti társaság, illetve egy ugyancsak kisadózó egyéni vállalkozó, ha az egészségügyi szolgáltatást kiegészítő tevékenységben látja el? A támogatást valóban csak munkabérfejlesztésre és annak közterheire lehet fordítani, azaz kizárólag a munkaviszonyban foglalkoztatott asszisztens kaphatja meg, vagy a tagi, illetve az egyéni vállalkozói kivétet is finanszírozza? Növeli ez a támogatás a kisadózó vállalkozás éves bevételét?
Részlet a válaszából: […] ...is.Tekintettel arra, hogy a bértámogatás nem használható fel szabadon – hiszen kizárólag csak egy ténylegesen felmerült költség (bérköltség és szociális hozzájárulási adó) finanszírozására fordítható -, nem növeli a vállalkozás éves...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Megváltozott munkaképességű munkavállalók betegszabadsága

Kérdés: Valóban figyelembe vehető a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmények megállapítása során a megváltozott munkaképességű munkavállalók betegszabadságának idejére járó díjazás annak ellenére, hogy általános esetben ez a kifizetés nem tartozik a kedvezményes juttatások közé? Előadásokon különböző információk hangzottak el ezzel a témával kapcsolatban, ezért pontosításra szorul a kérdés.
Részlet a válaszából: […] ...kell meghatározni.Az Szt. 3. §-a (7) bekezdésének 3. pontja alapján a betegszabadság idejére járó díjazás nem tartozik a bérköltség fogalmába, így a Szocho-tv. alkalmazásában nem tekinthető a munkabér részének. Márpedig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 14.

Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény támogatott munkavállaló után

Kérdés: Igénybe veheti a munkáltató a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt az után a munkavállalója után, aki a foglalkoztatás megkezdése előtt hosszú időn keresztül regisztrált álláskereső volt, és akire tekintettel a foglalkoztató bérköltség-támogatást igényelt és kapott? A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó 70 százaléka. Elszámolható egyszerre a két támogatás, vagy ebben az esetben le kell mondania a munkáltatónak az adókedvezményről?
Részlet a válaszából: […] A Szocho-tv. 11. §-a alapján a munkaerőpiacra lépő személyt munkaviszonyban foglalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe. Munkaerőpiacra lépő az, aki az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére álló adatok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.

Elszámolási időszak

Kérdés: Hogyan kell alkalmazni a gyakorlatban az elszámolási időszakra vonatkozó rendelkezéseket, milyen eltérések vannak a munkaidőkerethez képest, mire érdemes figyelni ebben az esetben? Mennyi a leghosszabb alkalmazható időszak az egy műszakban, illetve a több műszakban dolgozó munkavállalók esetében? Mit kell vizsgálni akkor, ha az időszak lejár?
Részlet a válaszából: […] ...felhasználását úgy kell megtervezni, hogy minél kevesebb rendkívüli munka elrendelésére kerüljön sor, csökkentve ezáltal a bérköltségeket. Ehhez az összes vonatkozó mértékszabályt és más beosztási korlátot is figyelembe vevő tervezőszoftver...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 12.

Nők 40 plusz program

Kérdés: Valóban megtérítésre kerül a 39 év és 2 hónap jogosultsági idővel rendelkező nő bérköltsége a munkaadó számára? Igénybe veheti ezt a kedvezményt a munkavállaló férje abban az esetben, ha egyéni vállalkozóként ő foglalkoztatja a feleségét?
Részlet a válaszából: […] Olvasónk nyilvánvalóan a nők 40 plusz programra gondol. A program által nyújtott támogatásban azok a munkáltatók vehetnek részt, akik (amelyek) olyan női munkavállalót alkalmaznak legalább napi 4 órás munkaviszonyban, aki legalább 1 hónapja regisztrált álláskereső és– 55....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 18.

Belföldi kirendelés

Kérdés: Melyik cég köteles teljesíteni a munkavállaló bérfizetésével, illetve járulékbevallásával kapcsolatos kötelezettségeket belföldi kirendelés esetén? Be kell jelenteni a NAV-nak a kirendelést? Mi a teendője a kirendelő cégnek és a foglalkoztató cégnek?
Részlet a válaszából: […] ...tevékenység végzésére felhatalmazott kölcsönbeadók jogosultak, annak viszont nincs akadálya, hogy a kirendelt munkavállaló bérköltségét megtéríttesse azzal a munkáltatóval, ahová a munkavállalót kirendelte. Az Mt. egyébként nem tartalmaz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 12.

Tanulmányi szerződés

Kérdés: Elszámolhatja egyéb személyi jellegű ráfordításként a tanulmányi idő alatt fizetett állandó havi ösztöndíjat és az egyéb költségeket (pl. tandíj, könyv, utazás) egy betéti társaság, amely tanulmányi szerződést kötött a cég tevékenységében személyesen nem közreműködő beltag gyermekével az egyetem nappali tagozaton történő elvégzésére (bt. gyógyszertárat üzemeltet, a gyermek gyógyszerész szakon tanul), melyben megállapodtak, hogy a tanuló az egyetem elvégzése után meghatározott ideig személyesen közreműködik a vállalkozásban? Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettsége keletkezik a társaságnak és a magánszemélynek 2013-ban?
Részlet a válaszából: […] ...amelyeket a kifizető a természetes személy részére jogszabályi előírás vagy saját elhatározása alapján teljesít, és nem tartoznak a bérköltség, illetve a vállalkozási díj fogalmába..." A magánszeméllyel kötött képzési szerződés alapján kifizetett összeg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.

Szabadságmegváltás szociális­hozzájárulásiadó-kedvezménye

Kérdés: Jár-e a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény a szabadságmegváltásra kapott díjazásra is annak a munkavállalónak az esetében, akinek 2012. április 30-án megszűnt a munkaviszonya, és nem vette ki az időarányosan járó szabadságát, ezért a munkáltató kifizette azt a teljes havi bérén felül?
Részlet a válaszából: […] ...foglaltakértelemszerű alkalmazásával kell meghatározni.Az Szt. 79. §-a a 3/2010. (IV. 2.) KSH közleményre utalássalhatározza meg a bérköltség fogalmát. Az említett közlemény pedig – ellentétbenpl. a betegszabadsággal, amelyet szociális költségnek minősít,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 19.

Kilépő dolgozó szabadságának visszavonása

Kérdés: Hogyan kell helyesen eljárni abban az esetben, ha a munkavállaló kilépéséig több szabadságot vett igénybe, mint ami időarányosan járt volna számára? Egy heti 40 órában dolgozó takarítónő havi 78 000 forint összegű bruttó béréből 2011. szeptember 30-i kilépése miatt 10 napra jutó túlvett szabadságot kell visszavonni. Milyen jogcímen kell visszavonni az összeget, és érinti-e ez a bérköltség összegét? A bruttó vagy a nettó munkabérből kell a levonást teljesíteni?
Részlet a válaszából: […] ...szeptember hónapban kifizetendő nettóbér összege: 42 546-6807-4255-3191 = 28 293 forint. A visszavett szabadságrajutó kereset a vállalkozás bérköltségét csökkenti, tekintve hogy a szeptemberibér ennyivel alacsonyabb összegben kerül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 6.

Fizetés nélküli szabadság

Kérdés: Mennyi időre küldheti el egy cég az alkalmazottját fizetés nélküli szabadságra a megromlott gazdasági helyzetére hivatkozva, és kell-e ehhez a dolgozó beleegyezése?
Részlet a válaszából: […] ...esetén a munkaidőkeret adtalehetőségek kihasználásával is lehet átmenetileg csökkenteni a munkavégzésiidőt. Ezzel a munkáltató bérköltséget ugyan nem takarít meg, de a pihenőnapokösszevont kiadásával elérheti egy hosszabb keret alkalmazása mellett, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 27.
1
2
3