Letiltást megalapozó dokumentumok


Be kell kérnie a munkáltatónak a munkavállalótól a tartásdíjat megállapító eredeti végzést, illetve annak fénymásolatát, vagy elegendő az előző munkahely által kiállított adatlap, amely tartalmazza a bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettség adatait? A munkavállaló nem adta le a bírósági végzés teljes terjedelmét, csak egy oldalt, ami a megegyezett tartásdíjról szól, és ami hiányos. Ebben az esetben mi a munkáltató teendője?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2024. május 14-én (458. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7896

[…] munkaviszonyt létesít, a munkába lépése előtt ezt a tartozás-igazolást köteles az új munkáltatójának átadni.A munkaviszony létesítése előtt az új munkáltató a tartozásigazolást köteles bekérni, és a végrehajtást folytatni.A jogalkotó így biztosítja a levonási kötelezettség folyamatosságát. Az eredeti letiltó okirat bekérése nem feltétlenül várható el, annál is inkább, mert az akár több évre visszatekintő bírósági végzések általában a korábbi, a kötelezett már megváltozott munkahelyét tartalmazzák, és esetleg abban a felek akár időközben már megszüntetett bankszámlára történő utalásról rendelkeztek.A Vht. 78. §-ának (1) bekezdése szerint kiállított tartozásigazolásnak tartalmaznia kell a munkavállaló jövedelmét terhelő egyes tartozások típusát és jogcímét. Közölni kell továbbá, hogy a tartozást/tartozásokat mely hivatkozott jogszabály rendelkezése alapján melyik végrehajtást kérő, illetve végrehajtó javára kell teljesíteni. A tartozásigazolás tartalmazza az elrendelő okirat számát, a levonás százalékos mértékét, havi minimum levonási összeg esetében a levonni rendelt minimumot és a kedvezményezett vagy jogosult utalási számlaszámát.Amennyiben a jogviszony létesítése alkalmával az újonnan belépő munkavállaló korábbi jogviszonyából tartozásigazolást átadni nem tud, annak hiányáról a munkavállaló köteles nyilatkozatot tenni. A kötelező munkavállalói nyilatkozat biztosítja a munkáltató mentesülését a Vht. 79. §-ának (1) bekezdése szerinti készfizető kezesi felelőssége alól.A nélkülözhetetlen alapadatok birtokában a levonás érvényesítése a megváltozott munkahelyen is folyamatosan biztosítható.Az eredeti bírósági végzést az új munkáltatónak a megfelelően kiállított tartozásigazolás birtokában nem szükséges elkérni a tartásra kötelezett munkavállalótól, mert a levonást a jogalkotói rendelkezés szerint a tartozásigazolás adattartalma alapján kell folytatni. Abban az esetben, ha a munkavállaló a bírósági végzés csak egy részét adja át, és az átadott kivonat a tartozásigazolás adattartalmával […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.