Letiltás munkabérből


Hogyan kell teljesítenie a munkáltatónak a végrehajtó által előírt levonási kötelezettséget abban az esetben, ha tájékoztatást kapott arról, hogy az egyik munkavállaló ellen végrehajtási ügy van folyamatban, amelynek kapcsán a meghatározott összegek levonására köteles? Mire kell figyelnie a munkáltatónak ebben az esetben?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2024. március 5-én (454. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7816

[…] levonható százalék vonatkozásában érdemes tudni, hogy főszabály szerint a munkaviszony alapján kapott munkabérből legfeljebb 33 százalékot lehet levonni. A levonás a munkavállalói munkabérnek legfeljebb 50 százalékáig terjedhet, azonban azokban az esetekben, amelyeket a Vht. előír, ezek a tartásdíj, az adóssal szemben fennálló munkavállalói munkabér-követelés és a jogalap nélkül felvett munkavállalói munkabér és társadalombiztosítási ellátás. Több letiltás esetén pedig a szabály az, hogy a levonás a munkavállalói munkabérnek legfeljebb 50 százalékáig terjedhet. A Vht. 66. §-a meghatároz olyan egyéb juttatásokat, amelyek esetén szintén irányadóak az előbb említett szabályok. Fontos még tudni, hogy mentes a végrehajtás alól a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely nem haladja meg a 60 ezer forintot, de ez a mentesség nem áll fenn a gyermektartásdíj és a szüléssel járó költség végrehajtása esetén. Rögzíti a jogszabály azt is, hogy korlátozás nélkül végrehajtás alá vonható a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely meghaladja a 200 ezer forintot.Letiltás esetén a munkáltató kötelezettsége, hogy az adós - tehát a munkavállaló, aki ellen végrehajtási ügy van folyamatban - munkabéréből a letiltásban rögzített összeget levonja, és a felhívásban meghatározott tájékoztatás szerint azt kifizesse a végrehajtást kérőnek a megjelölt bankszámlaszámra, vagy kivételesen a végrehajtó letéti számlájára vagy más számlára. Hangsúlyos, hogy a munkabérre vezetett végrehajtásra vonatkozó kötelesség megszegése esetén a munkáltató a le nem vont összeg erejéig készfizető kezesként felel a végrehajtást kérőnek. A végrehajtó felhívásában felsorolás is található jellemzően, amely azt a sorrendet és a jog-címeket mutatja, mely szerint a letiltást teljesíteni kell. Elképzelhető olyan eset, hogy a munkáltató a munkavállalója vonatkozásában több végrehajtótól, vagy akár a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól is levelet kap, ilyenkor fontos, hogy a munkáltató is tudatában legyen a sorrendiségnek. Ezt is a Vht. határozza meg, a 165. §-ában, mely a következőket írja elő az (1) bekezdésben: "Ha a befolyt összeg nem fedezi a végrehajtás során behajtani kívánt valamennyi követelést, a kielégítési sorrend - a követelések jogcímét alapul véve - a következő:a) gyermektartásdíj,b) jogszabályon alapuló egyéb tartásdíj,c) munkavállalói munkabér és a vele egy tekintet alá eső járandóság,d) polgári perben vagy büntetőeljárásban az adóssal szemben a bűncselekmény következtében keletkezett és a természetes személy sértett javára megállapított polgári jogi igény,e) a büntető- és a büntetés-végrehajtási, valamint a szabálysértési eljárásban az adóssal szemben megállapított, az állam javára fizetendő összeg, a vagyonelkobzásból eredő követelés (a polgári jogi igény kivételével),f) adó, társadalombiztosítási követelés és más köztartozás,g) egyéb követelés,h) a végrehajtási […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.