Külképviseleten dolgozó munkavállaló anyasági támogatása


Milyen feltételekkel és hogyan veheti igénybe az anyasági támogatást gyermeke születésére tekintettel egy külképviseleten dolgozó munkavállaló?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2023. augusztus 22-én (443. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7621

[…] és ott élő, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alapján kiadott "Magyarigazolvánnyal" rendelkező gyermek vér szerinti anyja, örökbe fogadó szülője vagy gyámja is jogosult lehet az említett ellátásformákra. Mindenképpen szükséges a magyar állampolgárságú gyermek külföldi születését követően a gyermek hazai anyakönyvezése. Ez történhet Magya-rország területén, de a külföldön működő magyar konzulátusokon is. Az anyasági támogatást a magyar származású gyermekére tekintettel a támogatásra jogosult vér szerinti anya állampolgárságától függetlenül igényelheti. Apai igénylésre nincs lehetőség. Abban az esetben, ha a gyermek az apa jogán szerez magyar állampolgárságot, a kérelmet akkor is az anya nyújthatja be. A kérelmet a gyermek születését követő hat hónapon belül lehet benyújtani, késedelmes benyújtás esetén igazolási kérelemnek van helye. Az igazolási kérelem benyújtásának határideje a születés utáni hat hónapot követő 45 nap. Ez a határidő az igénylés szempontjából jogvesztő, ezt követően benyújtott kérelmek mérlegelés nélkül elutasításra kerülnek. Az ellátás igénylése személyesen a konzuli feladatot ellátó hivatásos magyar külképviseleteken, Magyarországon az integrált ügyfélszolgálatoknál, közkeletű nevükön kormányablakoknál történhet. Postai úton, illetőleg elektronikusan, úgynevezett e-ügyfélponton keresztül, ügyfélkapus regisztrációt követően lehetséges. Az igényt a "Kérelem anyasági támogatás megállapítására külföldön született magyar állampolgárságú/nem magyar állampolgárságú »Magyarigazolvánnyal« rendelkező gyermek esetén" elnevezésű formanyomtatványon kell benyújtani. Magyar állampolgárságú gyermek esetén a kérelemhez csatolható a gyermek magyar anyakönyvi kivonatának másolata, amennyiben a gyermek külföldön történt születésének hazai anyakönyvezése már megtörtént.Amennyiben a magyar állampolgárságú gyermeknek külföldön történt születését Magyarországon még nem anyakönyveztették, akkor is benyújtható az anyasági támogatás iránti kérelem. Ez esetben az anyasági támogatás iránti kérelem beadásával - külön kérelemre - megindulhat a hazai anyakönyvezési eljárás is. Szlovákiában élő, nem magyar állampolgárságú, "Magyarigazolvánnyal" rendelkező gyermek esetén a kérelemhez csatolni kell a gyermek "Magyarigazolványának" másolatát […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.