Alkalmi munkavállaló foglalkoztatása


Foglalkoztatható alkalmi munkavállalóként a gazdasági társaság tagja, aki az ügyvezetői feladatokat is ellátja, vagy ebben az esetben is társas vállalkozóként kell bejelenteni? Elegendő egy megfelelő képesítéssel rendelkező alkalmi munkavállaló foglalkoztatása egy egyéni vállalkozó engedélyhez kötött tevékenységének végzéséhez, ha maga a vállalkozó egyébként nem rendelkezik a képesítéssel?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2022. augusztus 9-én (422. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7225

[…] munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt,- hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt,- húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát.A fentiek szerint meghatározott napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a munkáltató a tárgyév napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasználhatja, a 2. § 3. pontjára is figyelemmel. Ennek során a tárgyévben fel nem használt létszámkeret a következő naptári évre nem vihető át.Amennyiben a munkáltató és a munkavállaló idénymunkára, vagy idénymunkára és alkalmi munkára létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben a százhúsz napot nem haladhatja meg.A jogszabály 2. §-ának 3. pontja értelmében a munkáltatóa) összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, ésb) egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, ésc) egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napigd) létesíthet alkalmi munkavállalói munkaviszonyt ugyanazon munkavállalóval.Ez utóbbi szabály kizárja az ügyvezetés alkalmi munkavállalóként történő ellátását, hiszen az folyamatos munkát igényel.Ugyanez vonatkozik az egyéni vállalkozó esetében a képesítés "kiváltására" is. Az Ev-tv. 16. §-ának (2) bekezdése értelmében ugyan alkalmazott révén folytatható a képesítéshez kötött tevékenység, ám az adott munkavállalóval határozatlan idejű munkaszerződést kell létesíteni, és a képesítési követelményeknek a tevékenység folytatása során folyamatosan meg kell felelni. Ez az alkalmi munkavállaló esetében nem teljesíthető.A kérdéssel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet, hogy […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.