Táppénz pótlólag bevallott jövedelem esetén


Módosítania kell a kifizetőhelynek a már kifizetett pénzbeli ellátások összegét abban az esetben, ha a cégnél egy április hónapban lezajlott belső ellenőrzés megállapította, hogy a 2022. január 14-én kifizetett, 2021. II. félévére vonatkozó prémium összege nem került bevallásra az adóhatóság felé? A járulékok levonása megtörtént, a cég ezt pótlólag bevallotta, a korábban bevallott jövedelemadatokat módosította.


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2022. június 28-án (420. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7202

[…] 39/C. §-ában foglaltakat. E szerint, ha a korábban bevallott jövedelemadatok alapján a pénzbeli ellátások megállapításánál érdemi döntés született, de a jövedelemadatok az állami adóhatóságnál módosításra kerülnek, a módosított adatok alapján az ellátás összegét újra meg kell állapítani. Ha az ellátás magasabb összegben kerül megállapításra, a különbözet kiutalására akkor kerülhet sor, ha az meghaladja az ezer forintot [Eb-tv. 61. § (4) bekezdés].A kifizetőhelynek hivatalból […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.