1957-ben született személy

Kérdés: Mikor lesz jogosult öregségi nyugdíjra egy 1957. május 12-én született személy?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíjra akkor lesz valaki jogosult, ha eléri a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, és megszerzi a Tny-tv. szerint szükséges szolgálati időt. A nők esetében életkori megkötés nélkül is szerezhető nyugdíjjogosultság, amennyiben rendelkeznek negyven év...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Szolgálati idő igazolása

Kérdés: Beszámítható a szolgálati időbe a munkaviszony, ha azt csak a tb-kiskönyvvel tudja igazolni a magánszemély?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 43. §-ának (2) bekezdése szerint a szolgálati időt a társadalombiztosítási igazgatási szervek nyilvántartása alapján kell számításba venni. Ha a társadalombiztosítási igazgatási szervek nyilvántartása nem tartalmazza az elismerni kívánt szolgálati időt, azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.

1957-ben született személy

Kérdés: Mikor lesz jogosult öregségi nyugdíjra egy 1957-ben született személy?
Részlet a válaszából: […] Az 1957-ben született személyek öregségi nyugdíjkorhatára a betöltött 65. életév. Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor az öregségi nyugdíjat abban az esetben lehet megállapítani, ha a kérelmező az öregségi résznyugdíjhoz legalább 15 év, a teljes nyugdíjhoz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Szülés többes jogviszonyban

Kérdés: Hogyan és kinél kell igényelnie a szüléshez kapcsolódó ellátásokat annak a személynek, aki 2017 óta kisebb-nagyobb megszakításokkal megbízási jogviszonyban dolgozik egy társadalombiztosítási kifizetőhelyet üzemeltető vállalkozásnál, első gyermekét 2022 januárjára várja, és CSED-et, majd GYED-et kíván igényelni? A kis-mama egy másik cégnél is dolgozik szintén megbízási jogviszonyban.
Részlet a válaszából: […] A foglalkoztatónál biztosítási jogviszonyban álló biztosítottnak a pénzbeli ellátásai, így a CSED iránti kérelmét is a foglalkoztatónál kell benyújtania.Ha a foglalkoztatónál kifizetőhely működik, a benyújtott igényeket a kifizetőhely bírálja el, és folyósítja az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 30.

Rokkantsági ellátásban részesülő személy öregségi nyugdíja

Kérdés: Igénybe veheti az öregségi nyugdíjat az a személy, aki novemberben betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt, és jelenleg rokkantsági nyugdíjasként dolgozik?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a kérdés megválaszolását egy pontosítással. Az érintett személy valószínűleg rokkantsági ellátásra gondol, amikor rokkantsági nyugdíjat említ, ugyanis ez utóbbi 2012. január 1-jével megszűnt. Öregségi nyugdíjra a rokkantsági ellátásban részesülő személy is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.

Ellátások gyermek születésekor

Kérdés: Hogyan fogják megállapítani a gyermek születésére tekintettel járó ellátások összegét annak a 2017 óta folyamatos munkaviszonyban álló nőnek, aki eddig 8 órás munkaidőben dolgozott, amelyet 2021 februárjában napi 4 órára csökkentettek? A munkavállaló el kíván helyezkedni egy másik cégnél is, szintén napi 4 órás munkaviszonyban. A két munkaviszonyban elért kereset alapján összevontan vagy külön-külön kerülnek megállapításra ezen ellátások? Hogyan kell benyújtani az igénylést, ha egyik munkáltató sem társadalombiztosítási kifizetőhely?
Részlet a válaszából: […] Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira a biztosítottak jogosultak. A Tbj-tv. 6. §-ában foglaltak alapján biztosított - többek között - a munkaviszonyban álló személy, tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik. Ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

Nyugdíj összege

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a magánszemélynek abban az esetben, ha úgy véli, hogy a nyugdíjintézet nem helyes összegben állapította meg az öregségi nyugdíját?
Részlet a válaszából: […] A nyugellátás módosítását a törvény akkor teszi lehetővé, ha azt jogszabálysértő módon állapították meg, vagy ha olyan új tényt, adatot jelöl meg a jogosult, amelyet a nyugdíja összegének megállapítása során figyelmen kívül hagytak. Javasoljuk, hogy gyűjtsön össze...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Szolgálati idő igazolása

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a frissen nyugdíjba vonult személynek, aki nem ért egyet a nyugdíjintézet határozatával, mert véleménye szerint a szolgálati idejéből hiányzik négy év, amelyet nem ismertek el?
Részlet a válaszából: […] Azt javasoljuk, hogy gyűjtsön össze a nyugdíjbiztosítási szerv által el nem ismert időtartamra vonatkozóan olyan dokumentumokat, amelyek bizonyítják a vitatott időtartam szolgálati idő jellegét. A szolgálati idők igazolására alkalmasak a tanulmányokat igazoló dokumentumok, így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.

Kifizetőhely megszüntetése

Kérdés: Milyen bejelentési kötelezettsége van a kifizetőhelynek abban az esetben, amennyiben a fenntartó cég felszámolása megkezdődött, a vállalkozás jogutód nélkül meg fog szűnni?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató nevében, székhelyében vagy szervezetében bekövetkező változásokról - különösen azokról, melyek a kifizetőhely működését, illetőleg a biztosítottak ellátását érintik - bejelentést kell tenni. A kifizetőhely megszüntetéséről a foglalkoztató (munkáltató)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Nyugdíjjogosultság

Kérdés: Mikortól válhat jogosulttá a nők kedvezményes nyugdíjára az az 50. életévét betöltött nő, aki 17 és 25 éves kora között dolgozott, majd 5 hónap táppénz után szült, GYES-ben részesült, 3 év múlva ikrei születtek, ezután összesen 10 évig GYES-en volt, majd 11 évig ápolási díjban részesült, jelenleg pedig a gyermekek otthongondozási díját kapja súlyosan beteg gyermeke után? Hány évet kell igazolni az ellátás érdekében?
Részlet a válaszából: […] A nők életkori megkötés nélkül, az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt nyugdíjba vonulhatnak, amennyiben rendelkeznek negyven év jogosultsági idővel. Negyven év jogosultsági idő alapján az öregségi teljes nyugdíj akkor állapítható meg, ha az igénylő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.
1
2
3
5