Személyes közreműködés GYES mellett


Elláthatja az ügyvezetői feladatokat megbízási jogviszonyban ingyenesen egy kft. tagja abban az esetben, ha gyermeke kétéves kora után GYES-t kíván igénybe venni, és a cégben van egy másik ügyvezető is? Lehet két ügyvezetője egy időben egy cégnek? Kötelező jövedelmet kivennie abban az esetben, ha a társaság tevékenységében személyesen is közreműködik? Milyen közterheket kell megfizetni a személyes közreműködésre tekintettel? Kell módosítani a társasági szerződést abban az esetben, ha a személyes közreműködést, illetve az ügyvezetést munka-viszony keretében szeretné ellátni? Van valamilyen időkorlát a munkaidőre vonatkozóan a GYES melletti munkavégzés esetén?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2019. június 25-én (360. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6121

[…] Tbj-tv. 28. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesülő személy ezen ellátások folyósításának idejére ugyan mentesülhetne a minimális fizetési kötelezettség alól, ez a mentesség azonban megszűnik, ha az érintett a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, a gyermekek otthongondozási díja, illetve az ápolási díj fizetésének időtartama alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja.Ez pedig azt jelenti, hogy a minimális közterheket jelen esetben meg kell fizetni, mégpedig a nyugdíjjárulékot havonta legalább a minimálbér, az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot havonta legalább a minimálbér másfélszerese, a szociális hozzájárulási adót pedig havonta legalább a minimálbér 112,5 százaléka után.Arra a tagra, aki vezető tisztségviselés tekintetében társas vállalkozóvá válik, így a főtevékenysége is a vezető tisztségviselés, kötelezően nem lehet előírni a legalább a garantált bérminimum utáni járulékfizetést, ezért ebben az esetben minimálbéren ténylegesen a minimálbért kell érteni.Abban az esetben, ha a GYES-en lévő tag tagsági jogviszonyban működik közre a társaság tevékenységében, nem köteles ezt díjazás ellenében tenni, a minimális alapok után azonban meg kell fizetni a közterheket, tekintettel arra, hogy így társas vállalkozóként biztosítottá válik. Ha a tag társaságban végzett tevékenysége nem igényel szakképzettséget, akkor a minimálbért, míg ha szakképzettséget igényel, akkor a garantált bérminimumot kell alapul venni a minimális közterhek megállapítása során. Ha a tag részére ténylegesen jövedelem kerül kifizetésre, amely a minimális alapokat meghaladja, akkor ez a jövedelem képezi a járulékok és a szociális hozzájárulási adó alapját. Tényleges adóköteles jövedelem kifizetése esetén természetesen már személyi jövedelemadót és szakképzési hozzájárulást is fizetni kell.Ha az ügyvezető egyidejűleg a társaságban személyesen is közreműködik, azaz tagsági jogviszony keretében is tevékenykedik, akkor két jogviszonya áll fenn a társaságban. Az egyik jogviszony a személyes közreműködésre épülő társas vállalkozói jogviszony, amely megalapozza, hogy a minimális alapok után fizessék a tb-közterheket. A másik jogviszony a megbízásban tagként ellátott ügyvezetés, amely a tag tagsági jogviszonyban folytatott személyes közreműködésére tekintettel […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.