Rokkantsági ellátás igénylése


Hogyan kell elindítani egy 2017. jú-nius 14. óta folyamatosan táppénzen lévő, munka--viszonyban álló dolgozó rokkantságiellátás- -igénylését? Mikor és milyen nyomtatványon kell beadni a kérelmet? A munkaviszony megszüntetésekor valóban meg ki kell fizetni a dolgozó részére a táppénz idejére is járó szabadságot?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2018. május 29-én (338. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5763

[…] felhasználni kívánt iratot, a kérelmező egészségi állapotával kapcsolatos dokumentumokat, így a kérelmező egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazó, a munkaképesség-változás vagy a súlyos fogyatékosság véleményezése céljából kiállított be-utalót, a kérelmező folyamatos gondozását, gyógykezelését és az aktuális állapotát bemutató kezelőorvosi véleményt, ha a kérelmező foglalkoztatott, a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás orvosának tájékoztatóját az érintett személy munkaköri feladatairól, a munkavégzés körülményeiről, kockázati viszonyai-ról, valamint arról, hogy egészségi állapota alapján jelenlegi munkakörében továbbfoglalkoztatható-e.A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira akkor lehet jogosultságot szerezni, amennyiben a kérelmező egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, és a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át, vagy 10 éven belül legalább 2555 napon át, vagy 15 éven belül legalább 3650 napon át biztosított volt, és keresőtevékenységet nem végez, valamint rendszeres pénzellátásban nem részesül.A jogosultsági feltételekkel rendelkező kérelmező az egészségi állapotának mértékétől és rehabilitálhatóságától függően rokkantsági ellátásra vagy rehabilitációs ellátásra lehet jogosult. A rehabilitációs ellátás megállapítására legkorábban a kérelem alapján indult hatósági eljárást lezáró döntés keltét követő naptól kerülhet sor. Ettől eltérően a rehabilitációs ellátás abban az esetben állapítható meg, amennyiben az igénylő kérelem benyújtásakor rendelkezik hatályos komplex minősítéssel, és az ellátás megállapítására irányuló eljárás során ismételt komplex minősítés elvégzésére nem kerül sor. Ebben az esetben a rehabilitációs ellátás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtásának napjától kerül megállapításra.A rokkantsági ellátás a jogosultsági feltételek […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.