tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Támogatások rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló után

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2017. szeptember 5. (Társadalombiztosítási Levelek 324. szám, 5497. kérdés)

Kérdés: Milyen támogatást vehet igénybe a munkáltató a rehabilitációs ellátásra jogosult "D" kategóriába sorolt munkavállalója után? Hol és milyen módon igényelhetők a támogatások?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]első helyen a megváltozott munkaképességű munkavállalók után igénybe vehető szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt kell megemlítenünk. Ezzel a Pf-tv. szerinti kedvezménnyel azok után a megváltozott munkaképességű munkavállalói után élhetnek a munkaadók, akik rehabilitációs kártyát váltottak ki, és azt a munkaadónál letétbe helyezték. Az említett jogszabály 16/A. §-a értelmében rehabilitációs kártyára az a megváltozott munka-képességű személy jogosult, aki a rehabilitációs hatóság által végzett hatályos komplex minősítés szerint a 2011. évi CXCI. tv. 3. §-a (2) bekezdéséneka) pontjában (tehát rehabilitálható) vagyb) pont ba) alpontjában (egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt), vagy bb) alpontjában (egészségi állapota alapján tar-tós?foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szak-mai szabályairól szó-ló rendeletben meg-határozott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt)foglalt minősítési kategóriába tartozik, vagy- aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban vagy rendszeres szociális járadékban részesült.Ahogy utaltunk rá, a rehabilitációs[…]

Figyelmébe ajánljuk

Milyen járulék- és adókedvezményt kaphat az az egyéni vállalkozó, aki megváltozott munkaképességű feleségét szeretné alkalmazni? A feleség orvosi rehabilitáció alatt áll, és munkaképesség-csökkenése 68 százalékos.

Tovább a teljes cikkhez

Figyelembe vehető megváltozott munkaképességű foglalkoztatottként a rehabilitációs hozzájárulás megállapításakor az a két dolgozó, akik rendelkeznek súlyos fogyatékos minősítéssel, amin a szakorvosok a végleges állapotot tüntették fel?

Tovább a teljes cikkhez

2009-től milyen feltételekkel vállalhat munkát egy 2007. december 31. előtt megállapított rendszeres szociális járadékban részesülő személy a járadékának folyósítása mellett? Valóban csak 2010-től kell figyelnie a keresetét?

Tovább a teljes cikkhez

Miként kell figyelembe venni a rehabilitációs hozzájárulás összegének a meghatározása során azokat a munkavállalókat, akiknek a napi munkaideje a felére, tehát napi 4 órára csökkent?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére