tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

11 találat a megadott rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló táppénze
Kérdés: Jogosult táppénzre egy rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló, aki több mint egy éve áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában nappali portásként, és 2019. december 6-tól keresőképtelen? A kifizetőhelynek korábban nem volt tudomása a dolgozó rehabilitációs pénzbeli ellátásáról. A munkavállaló munkabére azonos a mindenkori minimálbér összegével.
Részlet a válaszból: […]folyósítása mellett az ellátásban részesülő keresőtevékenységet folytathat. Meg kell szüntetni az ellátás folyósítását, ha az illető keresőtevékenységből származó bevétele (jövedelme) egymást követő három hónapban is meghaladja a minimálbér 150 százalékát. Mivel a dolgozó jövedelme a havi minimálbér összegével azonos, ezért az ellátás folyósítását nem befolyásolja.Ha a rehabilitációs ellátásban részesülő személy keresőtevékenységet folytat, s e tevékenység folytatása alatt keresőképtelen, az Eb-tv.-ben meghatározottak szerint táppénzre, baleseti táppénzre jogosult. A munkavállaló tehát jogosult táppénzre. Felhívjuk a figyelmet,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6292
2. találat: Rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló jogosultságának megszűnése
Kérdés: Igénybe veheti továbbra is a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt a munkáltató a rehabilitációs ellátásban részesülő, Rehabilitá-ciós kártyával rendelkező dolgozója után, akinek nemrégiben megszűnt az ellátására való jogosultsága, de erről a cég hivatalos értesítést nem kapott? A munkavállaló a Rehabilitációs kártyáját letétben tartja a munkáltatónál.
Részlet a válaszból: […]munkaképességű munkavállalója után vehet igénybe szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt.Ugyanezen paragrafus (6) bekezdése értelmében a Rehabilitációs kártya érvényességének kezdő időpontja az a nap, amikor az állami adóhatóság a kártyát kiállította, míg záró időpontja a kártya visszavonásának a napja.A 33/2012. NGM rendelet 4. §-ának (2) bekezdése értelmében ugyan a Rehabilitációs kártya visszavonásának időpontja a rehabilitációs hatóság jogosultság megszűnésére vonatkozó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5606
3. találat: Támogatások rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló után
Kérdés: Milyen támogatást vehet igénybe a munkáltató a rehabilitációs ellátásra jogosult "D" kategóriába sorolt munkavállalója után? Hol és milyen módon igényelhetők a támogatások?
Részlet a válaszból: […]első helyen a megváltozott munkaképességű munkavállalók után igénybe vehető szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt kell megemlítenünk. Ezzel a Pf-tv. szerinti kedvezménnyel azok után a megváltozott munkaképességű munkavállalói után élhetnek a munkaadók, akik rehabilitációs kártyát váltottak ki, és azt a munkaadónál letétbe helyezték. Az említett jogszabály 16/A. §-a értelmében rehabilitációs kártyára az a megváltozott munka-képességű személy jogosult, aki a rehabilitációs hatóság által végzett hatályos komplex minősítés szerint a 2011. évi CXCI. tv. 3. §-a (2) bekezdéséneka) pontjában (tehát rehabilitálható) vagyb) pont ba) alpontjában (egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt), vagy bb) alpontjában (egészségi állapota alapján tar-tós?foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szak-mai szabályairól szó-ló rendeletben meg-határozott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt)foglalt minősítési kategóriába tartozik, vagy- aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban vagy rendszeres szociális járadékban részesült.Ahogy utaltunk rá, a rehabilitációs[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5497
4. találat: Rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló
Kérdés: Milyen kereseti korlát vonatkozik 2016. május hótól arra a munkavállalóra, aki 2014 augusztusától dolgozik jelenlegi munkáltatójánál, a 44 százalékos egészségkárosodására tekintettel rehabilitációs ellátást kap, és rehabilitációs kártyával is rendelkezik? A munkavállaló 2015. január 1-jétől jelenleg is napi 4 órás munkaviszonyban dolgozik a cégnél, tekintettel arra, hogy az ellátása veszélyeztetése nélkül korábban csak heti 20 órát dolgozhatott. Milyen feltételekkel foglalkoztatható tovább a munkavállaló úgy, hogy az ellátásra való jogosultsága is megmaradjon?
Részlet a válaszból: […]keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát. Ezeket az új szabályokat a 2016. április 30-át követően szerzett jövedelmekre kell alkalmazni. A jogszabály-módosítással a jogalkotó a rokkantsági ellátás és a rehabilitációs ellátás melletti keresőtevékenységre vonatkozó szabályok egységesítését, ezen keresztül a munkaerőpiaci integráció támogatását célozta, ugyanis a hatálybalépését megelőzően a rokkantsági ellátásban részesülők esetében keresetkorlát, a rehabilitációs ellátásban részesülők vonatkozásában pedig időkorlát érvényesült. A módosítás értelmében 2016. május 1-jétől a rehabilitációs ellátás melletti munkavégzésre is a rokkantsági ellátásra vonatkozó keresetkorlát érvényesül,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. június 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5094
5. találat: Rehabilitációs ellátás melletti munkavégzés
Kérdés:

Milyen feltételekkel vállalhat munkát egy rehabilitációs ellátásban részesülő személy, hogy ne veszítse el az ellátásra való jogosultságát?

Részlet a válaszból: […]keresetek vizsgálata során három egymást közvetlenül követő hónapban elért keresetek havi átlagát kell alapul venni. Ha a rehabilitációs ellátásban részesülő személy csak három hónapig dolgozik, a háromhavi kereset átlagának számítása voltaképpen egyszerű, de más a helyzet, ha mondjuk a munkaviszony a három hónapot meghaladja. Ilyenkor a vizsgálat során értelemszerűen a keresőtevékenység első három hónapjában (például februártól áprilisig) elért jövedelmek havi átlagát veszik figyelembe, és viszonyítják a minimálbér 150 százalékához. Majd a 4. hónap (a példánál maradva ez május hónap) keresete csatlakozik a vizsgált időszakhoz úgy, hogy az 1. hónap (tehát február) jövedelme kiesik. A belépő 4. hónap lesz a vizsgált periódus új harmadik hónapja (következésképpen a három hónapos időszak márciustól májusig tart). Ilyen metódus alapján lép be az 5. hónap (június) keresete, majd esik ki az eredetileg 2. hónap (március). Minden újabb hónap "belépése" után el kell végezni a keresetvizsgálatot, és a háromhavi jövedelem átlagát kell viszonyítani 2016-ban a 166 500 forinthoz. Természetesen a rehabilitációs ellátás nem szűnhet meg, ha a keresőtevékenység a három hónapot nem éri el. Ebben az esetben az elért jövedelem nagysága is lényegtelen.   Olvasói észrevétel (megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 305. számában – 2016.09.20.) Észrevétel: Álláspontom szerint a Társadalombiztosítási Levelek 299. számában megjelent 5073. szám alatt feltett kérdésre adott válasz téves. A cikk elején még helyesen idézik a 2011. évi CXCI. tv. 10. §-a (2) bekezdésének b) pontját ("…ha keresőtevékenységből származó jövedelmük három egymást követő hónapon keresztül nem haladja meg a minimálbér 150 százalékát, 2016-ban a 166 500 forintot, biztosított egyéni és társas vállalkozó esetén pedig a 193 500 forintot, amennyiben az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igényel. A keresetkorlát átlépése esetén a rehabilitációs pénzbeli ellátás megszűnik.") Ezt követően azonban a cikk leszögezi: "A keresetek vizsgálata során három egymást követő hónapban elért keresetek havi átlagát kell alapul venni." A törvény szövege sehol sem említ átlagot, ezért, szerintünk, a cikk téves. A szerző válaszol: Tisztelt Olvasónk! Köszönjük szépen az észrevételt! A szóban forgó kérdésben a rehabilitációs ellátás melletti keresőtevékenység[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5073
6. találat: Rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló táppénze
Kérdés: Keresőképtelensége esetén jogosult lesz táppénzre egy rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló?
Részlet a válaszból: […]viszont a keresőképtelenség miatti szüneteltetés időtartamával az ellátás meghosszabbodott. Ezek a szabályok 2016. január1-jétől már nem érvényesek, azaz a táppénz, baleseti táppénz miatt a rehabilitációs ellátás folyósítását nem kell sem szüneteltetni, sem meghosszabbítani, hiszen a két ellátás (a táppénz, baleseti táppénz és a rehabilitációs ellátás) együtt, egyidejűleg folyósítható. Azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy az együttfolyósítás kedvezménye csupán a keresőtevékenységet végző vagy közfoglalkoztatásban részt vevő rehabilitációs ellátásban részesülő személykeresőtevékenysége vagy közfoglalkoztatása során bekövetkezett keresőképtelensége esetén járó táppénzre, baleseti táppénzre terjed ki. Ha az igénylő a rehabilitációs ellátás megállapítására irányuló kérelem elő­terjesztésekor táppénzben, baleseti táppénzben részesül, a rehabilitációs ellátás megállapítására, illetőleg a két ellátás együttes folyósítására nincs lehetőség. A rehabilitációs ellátás ekkor a táppénz, baleseti táppénz megszüntetésének napját[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4985
7. találat: Rehabilitációs ellátásban részesülő személy foglalkoztatása
Kérdés: Milyen idő- és bérkorlátokat kell figyelembe venni egy 1966-ban született nő foglalkoztatása esetén, aki 2014. február 10-től rehabilitációs ellátásban részesül, és 2014. november 30-tól rehabilitációs kártyával is rendelkezik? Milyen közterheket kell megfizetni a munkavállaló jövedelme után, illetve jogosult valamilyen kedvezményre a munkáltató ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]Kereseti korlátot viszont nem határoz meg a jogszabály.A rehabilitációs ellátás nem saját jogú nyugdíj, tehát az ebben az ellátásban részesülő személyt nem lehet saját jogú nyugdíjasnak tekinteni. Ez azt jelenti, hogy munkavállalóként munkabére után a 10 százalékos nyugdíjjárulék mellett 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék is terheli.A munkáltató a rehabilitációs kártyával rendelkező munkavállaló után szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt vehet igénybe, melynek havi összege a bruttó munkabér[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4983
8. találat: Nyugdíj előtt álló rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló
Kérdés: Van lehetőség arra, hogy valamilyen formában megkaphassa a korábbi munkabérének megfelelő jövedelmet az a munkavállaló, aki két év múlva éri el a nyugdíjkorhatárt, és rehabilitációs ellátást állapítottak meg a számára, amelyet a jelenlegi munkabére mellett nem kaphat? Amennyiben alacsonyabb munkabért kap a hátralévő két évben, az nem rontja le annyira az átlagkeresetét, hogy inkább jobban járna, ha nem dolgozna a nyugdíja megállapításáig?
Részlet a válaszból: […]ha az az igénylőre kedvezőbb.Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a rehabilitációs ellátás összege, illetve a folyósítása mellett folytatott keresőtevékenységért kapott kereset csak akkor kerül beszámításra a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset számítása során, ha az így magasabb összeget tesz ki. Ha nem, akkor az átlagkereset meghatározásánál mind a kereseti összegből (számláló), mind az időszakból (nevező) kihagyásra kerül, ami a szolgálati idő tartamát természetesen nem érinti.Visszatérve az első kérdésre: a 2011. évi CXCI. tv. 13. §-ának (2) bekezdése értelmében rokkantsági ellátást akkor kell megszüntetni keresőtevékenység esetén, ha az érintett nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelme[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4858
9. találat: Rehabilitációs ellátásban részesülő személy munkavállalása
Kérdés: Valóban nem dolgozhat tovább a felülvizsgálat után az a munkavállaló, aki 2010 óta ugyanannál a foglalkoztatónál áll napi 6 órás munkaviszonyban, 2009-től rendszeres szociális járadékban részesül, amit jelenleg rehabilitációs ellátásként kap?
Részlet a válaszból: […]részesülő személyek, akiknek 2012 óta a komplex felülvizsgálatukra még nem került sor, kétféleképpen folytathatnak keresőtevékenységet. A különbség a járadék megállapításának az időpontjához kötődik. Amennyiben a rendszeres szociális járadékota) 2008. január 1-je előtt állapították meg, a jelenleg rehabilitációs ellátásban részesülő a felülvizsgálat előtt a 8/1983. EüM-PM együttes rendelet 2007. december 31-én hatályos rendelkezései szerint folytathat keresőtevékenységet. Ebben az esetben a rehabilitációs ellátást akkor kell megszüntetni, ha az ellátásban részesülő rendszeresen dolgozik, és keresete négy hónap óta lényegesen nem kevesebb annál a keresetnél, amelyet az 50 százalékos mértékű munkaképesség-csökkenés, illetve a 40 százalékos mértékű egészségkárosodás kialakulása előtti munkakörében munkaképesség-csökkenés, illetve egészségkárosodás nélkül elérhetne. A keresetvizsgálat szempontjából nem dolgozik rendszeresen az a személy, aki a munkakörére megállapított teljes munkaidőnél rövidebb munkaidőben dolgozik. Amennyiben pedig már a jogosult az 50 százalékos mértékű munkaképesség-csökkenés, illetve a 40 százalékos mértékű egészségkárosodás kialakulását megelőzően is rövidebb munkaidőben dolgozott, akkor, ha munkaideje a munkaképesség-csökkenést, illetve egészségkárosodást követően tovább csökken. Például annak a személynek a munka­idejét, aki az 50 százalékos mértékű munkaképesség-csökkenést, illetve a 40 százalékos mértékű egészségkárosodást megelőzően napi 8 órában dolgozott, napi 8 óránál rövidebb munkaidőben kell meghatározni.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4761
10. találat: Rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló nyugellátása
Kérdés: Mennyi nyugdíjra számíthat az a munkavállaló, aki rehabilitációs ellátásban (korábban rokkantsági nyugdíj) részesül, mellette napi 6 órában dolgozik, és a nők kedvezményes nyugdíját szeretné igénybe venni? Magasabb összegű ellátásra számíthat a rokkantsági ellátás, illetve a havi jövedelem figyelembevételével?
Részlet a válaszból: […]nyugdíjazást megelőző naptári év kereseti szintjéhez való igazítása, amely az országos nettó átlagkereset egyes években történő növekedésén alapul.A valorizáció után a napi átlagkeresetet kell kiszámítani. Ehhez a valorizált kereset, jövedelem együttes összegét el kell osztani az átlagszámítási időszaknak a biztosításban töltött azon napjainak számával, amelyekre a nyugdíjat igénylőnek keresete, jövedelme volt (osztószám). A nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset meghatározása érdekében a kapott napi átlagot meg kell szorozni 365-tel, és elosztani 12-vel. Itt azonban még nem ér véget a nyugdíj összegének bonyolult számítási metódusa. A nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkeresetet ugyanis egy bizonyos összeg felett csak korlátozott mértékben lehet figyelembe venni. Ez az ún. degresszió. Ha a 2012. december 31-ét követő időponttól kezdődően megállapításra kerülő öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset 372 000 forintnál több,a) a 372 001 és 421 000 forint közötti átlagkeresetrész 90 százalékát,b) a 421 000 forint feletti átlagkeresetrész 80 százalékátkell az öregségi nyugdíj megállapításánál figyelembe venni.Az öregségi nyugdíj összegét végül a nyugdíj alap­jául szolgáló havi átlagkereset és a szolgálati idők számától függő szorzószám szorzata adja. (Az egyes szolgálati évekhez tartozó százalékos mértéket a Tny-tv. 2. számú melléklete tartalmazza.)A kérdés megválaszolása érdekében kanyarodjunk vissza kicsit az öregségi nyugdíj összegét befolyásoló tényezőkhöz. Ezek között a tényezők között említhetjük a rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs ellátás vagy a rokkantsági ellátás folyósításának az időtartamát is.A rokkantsági nyugdíj időtartama, de ugyanígy a rokkantsági nyugdíj mellett folytatott keresőtevékenység időtartama az öregségi nyugdíjnál figyelembe vehető szolgálati idő hosszát nem növeli. Azaz ha a rokkantsági nyugdíjas személy a nyugdíja mellett dolgozott, a munkavégzése ellenére nem szerzett szolgálati időt, és a megszerzett jövedelmet az öregségi nyugdíj megállapítása során nem lehet figyelembe venni. (A rokkantsági nyugdíjban részesülő keresőtevékenységet folytató személynek 2007. április 1-jéig [vagy 2007. január 1-jéig, mert 1-jétől a nyugdíjas önkéntesen is vállalhatta a nyugdíjjárulék megfizetését] nem kellett a jövedelméből nyugdíjjárulékot fizetnie, csupán a rokkantsági nyugdíj melletti munkavégzést meghatározó nyugdíjszabályokra kellett figyelemmel lennie ahhoz, hogy a nyugdíját és a munkabérét is megkapja. 2007. április 1-jétől 2011. december 31-ig a rokkantsági nyugdíj mellett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4568
| 1 - 10 | 11 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést