Munkavégzés rehabilitációs ellátás mellett

Kérdés: Kell bejelentést tennie a rehabilitációs hatósághoz egy rehabilitációs ellátásban részesülő személynek, ha az ellátás mellett dolgozik?
Részlet a válaszából: […] 2021. január 1-jétől a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, így rehabilitációs ellátásban részesülő személyek is az ellátás mellett jövedelemkorlátozás vagy a munkaidő korlátozása nélkül dolgozhatnak. A munkavállalás tényét vagy annak megszűnését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló táppénze

Kérdés: Jogosult táppénzre egy rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló, aki több mint egy éve áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában nappali portásként, és 2019. december 6-tól keresőképtelen? A kifizetőhelynek korábban nem volt tudomása a dolgozó rehabilitációs pénzbeli ellátásáról. A munkavállaló munkabére azonos a mindenkori minimálbér összegével.
Részlet a válaszából: […] A megváltozott munkaképességű személyek részére a rehabilitációs hatóság komplex minősítése keretében megállapított rehabilitációs javaslattól függően, rehabilitációs ellátás, vagy rokkantsági ellátás állapítható meg.A rehabilitációs pénzbeli ellátás legfeljebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.

Rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló jogosultságának megszűnése

Kérdés: Igénybe veheti továbbra is a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt a munkáltató a rehabilitációs ellátásban részesülő, Rehabilitá-ciós kártyával rendelkező dolgozója után, akinek nemrégiben megszűnt az ellátására való jogosultsága, de erről a cég hivatalos értesítést nem kapott? A munkavállaló a Rehabilitációs kártyáját letétben tartja a munkáltatónál.
Részlet a válaszából: […] A Pf-tv. a Rehabilitációs kártya érvényességének ellenőrzést nem teszi a munkáltató feladatává, illetve felelősségévé.A jogszabály 16/A. §-ának (1) bekezdése szerint a munkaadó az érvényes Rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 12.

Támogatások rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló után

Kérdés: Milyen támogatást vehet igénybe a munkáltató a rehabilitációs ellátásra jogosult "D" kategóriába sorolt munkavállalója után? Hol és milyen módon igényelhetők a támogatások?
Részlet a válaszából: […] A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához kapcsolódóan kétféle támogatási rendszert különböztethetünk meg.Az első érdekében pályázni kell, amely pályázatot azon foglalkoztatók nyújthatják be a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz (NRSZH),...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 5.

Rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló

Kérdés: Milyen kereseti korlát vonatkozik 2016. május hótól arra a munkavállalóra, aki 2014 augusztusától dolgozik jelenlegi munkáltatójánál, a 44 százalékos egészségkárosodására tekintettel rehabilitációs ellátást kap, és rehabilitációs kártyával is rendelkezik? A munkavállaló 2015. január 1-jétől jelenleg is napi 4 órás munkaviszonyban dolgozik a cégnél, tekintettel arra, hogy az ellátása veszélyeztetése nélkül korábban csak heti 20 órát dolgozhatott. Milyen feltételekkel foglalkoztatható tovább a munkavállaló úgy, hogy az ellátásra való jogosultsága is megmaradjon?
Részlet a válaszából: […] A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. 2016. május 1-jétől hatályos 10. §-a (2) bekezdésének b) pontja értelmében a rehabilitációs ellátást meg kell szüntetni, ha a rehabilitációs...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.

Rehabilitációs ellátás melletti munkavégzés

Kérdés:

Milyen feltételekkel vállalhat munkát egy rehabilitációs ellátásban részesülő személy, hogy ne veszítse el az ellátásra való jogosultságát?

Részlet a válaszából: […] A rehabilitációs pénzbeli ellátás mellett lehetőség van munkát vállalni. A keresőtevékenységre vonatkozó szabályok 2016. május 1-jével enyhültek. 2016. április 30-ig ugyanis a rehabilitációs pénzbeli ellátás mellett legfeljebb heti 20 órában lehetett keresőtevékenységet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 24.

Rehabilitációs ellátásban részesülő személy foglalkoztatása

Kérdés: Milyen idő- és bérkorlátokat kell figyelembe venni egy 1966-ban született nő foglalkoztatása esetén, aki 2014. február 10-től rehabilitációs ellátásban részesül, és 2014. november 30-tól rehabilitációs kártyával is rendelkezik? Milyen közterheket kell megfizetni a munkavállaló jövedelme után, illetve jogosult valamilyen kedvezményre a munkáltató ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Rehabilitációs ellátás mellett a 2011. évi CXCI. tv. 7. §-ának (4) bekezdése értelmében maximum heti 20 órás munkaidőben szabad keresőtevékenységet folytatni. Az ellátás folyósítása szüneteltetésre kerül arra az időtartamra, amikor a munkaidő ezt meghaladja. Kereseti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 8.

Rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló táppénze

Kérdés: Keresőképtelensége esetén jogosult lesz táppénzre egy rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] Igen, hiszen 2016-ban is változatlanul él a 2011. évi CXCI. tv. szabályozása, amely szerint a keresőtevékenységet végző vagy közfoglalkoztatásban részt vevő, rehabilitációs ellátásban részesülő személyt a keresőtevékenység vagy a közfoglalkoztatás időtartama alatt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 8.

Nyugdíj előtt álló rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló

Kérdés: Van lehetőség arra, hogy valamilyen formában megkaphassa a korábbi munkabérének megfelelő jövedelmet az a munkavállaló, aki két év múlva éri el a nyugdíjkorhatárt, és rehabilitációs ellátást állapítottak meg a számára, amelyet a jelenlegi munkabére mellett nem kaphat? Amennyiben alacsonyabb munkabért kap a hátralévő két évben, az nem rontja le annyira az átlagkeresetét, hogy inkább jobban járna, ha nem dolgozna a nyugdíja megállapításáig?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a második kérdéssel. A Tny-tv. 22. §-ának (2) bekezdése értelmében az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset meghatározásánál - számos más jövedelem mellett - a rehabilitációs ellátás folyósításának időtartama alatt szerzett, biztosítással...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 13.

Rehabilitációs ellátásban részesülő személy munkavállalása

Kérdés: Valóban nem dolgozhat tovább a felülvizsgálat után az a munkavállaló, aki 2010 óta ugyanannál a foglalkoztatónál áll napi 6 órás munkaviszonyban, 2009-től rendszeres szociális járadékban részesül, amit jelenleg rehabilitációs ellátásként kap?
Részlet a válaszából: […] Az értesülés nem jó. Amennyiben a 2012 óta komplex minősítésre váró rehabilitációs ellátásban részesülők a felülvizsgálatot követően ismét rehabilitációs ellátásra szereznek jogosultságot, továbbra is dolgozhatnak, azonban a 2011. évi CXCI. tv. rendelkezései szerint....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 23.
1
2